DOTAČNÍ TITULY

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

  • Šablony I.
  • technické zabezpečení školy - spolufinancování

Ústecká komunitní nadace (fond HEUREKA)

  • školení pro pedagogický sbor ZŠ Smart
  • kurz HISTORIE pro učitele Vlastivědy

Mondi (projekt PATRIOT a ENVIRO)

  • vybavení školní knihovny
  • vybavení školní zahrady

město Roudnice nad Labem

  • turistické výlety 2017
  • letní sportovní týden 2017
  • divadelní představení v AJ jazycee