DOTAČNÍ TITULY

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 • Šablony I.
 • Technické zabezpečení školy - spolufinancování

Ministerstvo pro místní rozvoj

 • IROP - Budování kapacit MŠ a ZŠ a jejich modernizace - Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení - Dostupnost a kvalita vzdělávání ZŠ SMART

Ústecká komunitní nadace (fond HEUREKA)

 • školení pro pedagogický sbor ZŠ Smart
 • kurz HISTORIE pro učitele Vlastivědy

Mondi (projekt PATRIOT a ENVIRO)

 • vybavení školní knihovny (Patriot 2016)
 • vybavení školní zahrady (Patriot 2017)
 • odpadové hospodářství (Patriot 2018)
 • ekologická školní zahrada (Enviro 2018)

město Roudnice nad Labem

 • divadelní představení v AJ jazyce (2016)
 • turistické výlety (2017)
 • letní sportovní týden (2017)
 • sportovní projekt - netradiční sportovní disciplíny (2018)
 • vlastivědný pobyt pro 4. a 5. ročník (2018)