DOTAČNÍ TITULY

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 • Šablony I. - Vzdělávání v moderní škole - 287.766,- Kč
 • Šablony II. - Podpora vzdělávání pedagogických pracovníků a rozvoj vzdělávacích aktivit - 738.209,- Kč
 • Šablony III. - Inovativní přístupy ve vzdělávání a rozvoj klíčových kompetenci u žáků - 352.985,- 
 • Technické zabezpečení školy a audit bezpečnosti - spolufinancování - 50.000,- Kč
 • Plavání 2018 - příspěvek na dopravu - 450,- Kč
 • Plavání 2019 - příspěvek na dopravu - 5.180,- Kč
 • Plavání 2020 - příspěvek na dopravu - tba
 • Pokusné ověřování 2020 - 2022
 • Pokusné ověřování - Člověk a technika
 • Pokusné ověřování - Kombinovaná výuka
 • Pokusné ověřování obsahu, metod a organizace kombinovaného vzdělávání v základních a středních školách

Ministerstvo pro místní rozvoj

 • IROP - Budování kapacit MŠ a ZŠ a jejich modernizace - Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení - 1.106.455,- Kč 

Erasmus

Nadace O2

Ústecká komunitní nadace (fond HEUREKA)

 • školení pro pedagogický sbor ZŠ Smart 2018 - 8.000,- Kč
 • kurz HISTORIE pro učitele Vlastivědy 2018 (pedagog) - 4.490,- Kč
 • školení pro Speciálního pedagoga 2019 (pedagog) - 5.000,- Kč
 • kurz TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE pro pedagogický sbor 2019 - 10.000,- Kč
 • projekt na podporu Čtenářské gramotnosti (pro žáky 5.A) 2020 - 10.000,- Kč

Mondi (projekt PATRIOT a ENVIRO)

 • vybavení školní knihovny (Patriot 2016) - 10.000,- Kč
 • vybavení školní zahrady (Patriot 2017) - 10.000,- Kč
 • odpadové hospodářství (Patriot 2018) - 14.000,- Kč
 • ekologická školní zahrada (Enviro 2018) - 30.000,- Kč
 • vybavení 1. třídy (Patriot 2019) - 10.000,- Kč
 • relaxační zóna pro žáky II. stupně (Enviro 2019) - 30.000,- Kč
 • revitalizace školní zahrady pro II. stupeň (Enviro 2021) - 30.000,- Kč

město Roudnice nad Labem

 • Hodina pohybu navíc - 10.378,- Kč
 • Sportuj ve škole (2018/2019, 2019/2020) - financování lektorů 3 sportovních odpoledních kroužků (Míčové hry / Sportovky / Jóga pro děti) - 300,- / hod