DOTAČNÍ TITULY

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 • Digitální propast (2023) - 20.000 Kč
 • Digitální propast (2022) - 31.000,- Kč
 • Digitální pomůcky (2022) - 135.000,- Kč
 • Doučování v ZŠ Smart 1 - (2022) - 7.100,- Kč
 • Doučování v ZŠ Smart 2 - (2022) - 4.800,- Kč
 • Volnočasové adaptační skupiny pro děti cizince od 6 do 15 let věku - 315.000,- Kč
 • Šablony JAK (IV.) - Podpora pedagogických pracovníků v ZŠ Smart - 891.495,- Kč
 • Šablony III. - Inovativní přístupy ve vzdělávání a rozvoj klíčových kompetenci u žáků - 352.985,- Kč
 • Šablony II. - Podpora vzdělávání pedagogických pracovníků a rozvoj vzdělávacích aktivit - 738.209,- Kč
 • Šablony I. - Vzdělávání v moderní škole - 287.766,- Kč
 • Technické zabezpečení školy a audit bezpečnosti - spolufinancování - 50.000,- Kč
 • Plavání 2018 - příspěvek na dopravu - 450,- Kč
 • Plavání 2019 - příspěvek na dopravu - 5.180,- Kč
 • Pokusné ověřování 2021 - Způsob fungování týmu pedagogických/nepedagogických pracovníků, spolupráce na úrovni dalších škol - 526.500,- Kč
 • Pokusné ověřování 2020 - Zapojení žáků a rodičů do organizace činnosti školy, sounáležitost ke škole - 612.000,- Kč
 • Pokusné ověřování - Člověk a technika - podpora technických projektů
 • Pokusné ověřování - Kombinovaná výuka - zrušeno

Ministerstvo pro místní rozvoj

 • IROP - Budování kapacit MŠ a ZŠ a jejich modernizace - Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení - 1.106.455,- Kč 

Erasmus+

 1. rok 2022 - 2023Individualizace  výuky a práce s dětmi dle jejich specifických vzdělávacích potřeb - EUR 68.895
 2. rok 2023 - 2024 - Rozvoj pedagogických kompetencí k zajištění individuální výuky pro každého žáka EUR 32.722
 3. rok 2024 - 2025 - Rozvoj pedagogických kompetencí k zajištění individuální výuky pro každého žáka - EUR 31.601

Nadace O2

Ústecká komunitní nadace (fond HEUREKA)

 • školení pro pedagogický sbor ZŠ Smart 2018 - 8.000,- Kč
 • kurz HISTORIE pro učitele Vlastivědy 2018 (pedagog) - 4.490,- Kč
 • školení pro Speciálního pedagoga 2019 (pedagog) - 5.000,- Kč
 • kurz TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE pro pedagogický sbor 2019 - 10.000,- Kč
 • projekt na podporu Čtenářské gramotnosti (pro žáky 5.A) 2020 - 10.000,- Kč,-

Mondi (projekt PATRIOT a ENVIRO)

město Roudnice nad Labem

 • Hodina pohybu navíc - 10.378,- Kč
 • Sportuj ve škole (2018/2019, 2019/2020) - financování lektorů 3 sportovních odpoledních kroužků (Míčové hry / Sportovky / Jóga pro děti) - 300,- / hod 


"Financováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska představují názory a stanoviska autorů a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie nebo Domu zahraniční spolupráce. Evropská unie ani poskytovatel grantu za ně nenesou odpovědnost."