Dotace Prevence rizikového chování

31.03.2022

Koncem března nám Ústecký kraj schválil projekt v rámci dotačního programu "Prevence rizikového chování v Ústeckým kraji v roce 2022". Cíl našeho projektu je především dlouhodobá práce s kolektivem, budování pozitivního klima ve škole a prevence patologických jevů mezi dětmi. Zároveň chceme zajistit účast 2 pedagogů na odborných seminářích primární prevence.

Výše dotace na rok 2022:               32. 977,- Kč