INFORMAČNÍ SYSTÉM

Informační a komunikační kanály školy


Pro co nejefektivnější komunikaci mezi školou - rodiči - žáky využíváme informační systém edookit.cz.

Díky němu budeme moci lépe a snadněji komunikovat s rodiči, nabídneme jim kompletní informace o školních akcích a o prospěchu dítěte. To vše bude probíhat uživatelsky velmi snadno a příjemně.


  • Platby 
  • Zprávy
  • Domácí úkoly a testy
  • Školní akce
  • Hodnocení žáka
  • Výukové materiály
  • GDPR souhlasy
  • Docházka / omluvenky
  • Třídní kniha
  • kompletní administrativa školy