DIVADLO

Školní pololetí pravidelně ukončujeme divadelním představením našich žáků

Představení jsou vedena v anglickém i českém jazyce a každá třída si připravuje vlastní divadelní hru.

V minulých ročnících děti nacvičily pohádky: Šípková Růženka, Boudobudka, pohádka o sv. Mikuláši, Červená karkulka, Piráty, aj.

Letní představení je spojeno se slavnostním předáváním vysvědčení a zároveň s ukončením školního roku.

Zimní (vánoční) představení je oslavou adventu a ukončeno vánočním prodejním jarmarkem. 

Děti si své výrobky sami vyrobí a poté i prodávají. Získané peníze věnují na dobročinné účely. 

Letos děti vybraly a věnovaly cca 12.000,- Kč na pomoc dětem v Africe - nákup školních pomůcek, školní tabule, kozy a kuřat.