DIVADLO

Školní pololetí pravidelně ukončujeme divadelním představením našich žáků

Představení jsou vedena v anglickém i českém jazyce a každá třída si připravuje vlastní vystoupení.

V minulých ročnících děti nacvičily pohádky: Šípková Růženka, Boudobudka, pohádka o sv. Mikuláši, Červená karkulka, Piráty, Sněhurku a 7 trpaslíků aj.

Letní představení je spojeno se slavnostním předáváním vysvědčení a zároveň s ukončením školního roku.

Zimní představení je oslavou adventu a ukončeno vánočním prodejním jarmarkem. 

Děti si své výrobky sami vyrobí a poté i prodávají. Získané peníze věnují na dobročinné účely.