DOTACE IROP

Název projektu: Dostupnost a kvalita vzdělávání ZŠ SMART

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0007510

Termín ukončení realizace projektu: 30.11.2018

Celková částka dotace: 1.106.455,50 Kč

ZŠ SMART realizuje projekt, jehož cílem je vybudovat zázemí pro zkvalitnění výuky a vytvořit podmínky pro odpovídající vzdělávání dětí prostřednictvím vybavení učebny přírodních věd, učebny cizích jazyků a digitálních technologií. Cílem je rozvoj klíčových kompetencí a zvýšení možnosti uplatnění žáků na trhu práce a přístupu ke vzdělávání.

Projekt je financován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.