STRAVOVÁNÍ

Detailní informace k fungování školní jídelny Primirest naleznete v přiloženém souboru Vnitřní řád jídelny.

OBĚDY

Od 1. 9. 2015 jsou všechny děti ve škole SMART zařazeny do stravovacího programu finančně podporovaného MŠMT, do kterého je zapojena i naše jídelna Primirest. Děti tedy mohou v jídelně dostat oběd za dotovanou cenu:

  • 34,- Kč* (děti 7 - 10 let) 
  • 36,- Kč* (děti 11 - 14 let)
  • 46*,- Kč (děti 15+ let).
  • Zdarma si mohou přidat přílohu, maso navíc je účtováno 9,-/ks.

Ke školnímu stravování je nutno dítě osobně přihlásit (odevzdat vyplněnou přihlášku – pro nové děti bude přihláška připravena ve škole poslední srpnový týden nebo zašleme elektronicky).

Obědy jsou dětem vydávány na základě čipu, který dostanete u provozní vedoucí přímo v hlavní jídelně. Čip stojí 100,- Kč nebo si mohou jako čip nechat naprogramovat svojí ISIC kartičku. Vzhledem k tomu, že se děti po obědě vracejí vždy do školy, je možné nechávat si čip na dohodnutém místě ve škole. Čip je potřeba vždy "dobít" penězi, nejjednodušeji to jde převodem peněz na účet jídelny, s uvedením osobního variabilního symbolu. Dětem by na měsíční obědy mělo stačit 650,- Kč

V případě, že se děti blíží vyčerpání limitu, jsou informovány v jídelně nebo lze sledovat v online systému jídelny – viz níže. Pokud nebude mít dítě na kontě peníze, jídelna nevydá oběd.

Každý rodič také obdrží přihlašovací údaje do online systému jídelny PRIMIREST - www.mujprimirest.cz, kde si může sledovat - aktuální stav konta / čerpání / jídelní lístek.

Děti nemají možnost si v jídelně kupovat sladkosti ani sladké nápoje.

Nevyčerpaná částka se automaticky převádí do příštího školního roku nebo je na konci školního roku možné požádat o vrácení nevyčerpané částky zpět na účet

Info pro rodiče budoucích 1.A – Nejprve je potřeba v jídelně odevzdat vyplněnou přihlášku a poté teprve poslat peníze převodem! Pokud nestihnete před 1.9., dejte dětem na první dva dny do jídelny hotovost – převod peněz trvá cca 1-2 dny.


* navýšená cena platí od 1. 9. 2023


SVAČINY

Ve škole funguje systém SMART dopoledních svačinek. Ve spolupráci s jídelnou nabízíme vyváženou a pestrou stravu. K odběru svačin je třeba dítě přihlásit (na začátku roku - škola posílá online dotazník) nebo v průběhu roku v jídelně. V případě, že dítě školní svačiny vyzkouší a nechce, můžete je kdykoliv odhlásit (v jídelně).

Cena za dopolední svačinu je 16,- Kč a částky jsou strhávány z obědového čipu.

V případě nepřítomnosti dítěte odhlašujte svačiny do 8:00 hod přímo v jídelně!!! 


PITNÝ REŽIM

Zajistíme každý den přímo ve třídě - děti budou mít k dispozici vždy džbán s vodou a se šťávou, v zimních měsících s vodou a čajem.