STRAVOVÁNÍ

OBĚDY

Od 1. 9. 2015 jsou všechny děti ve škole SMART zařazeny do stravovacího programu finančně podporovaného MŠMT, do kterého je zapojena i naše jídelna Scolarest. Děti tedy mohou v jídelně dostat oběd za dotovanou cenu 26,- Kč (děti 7 - 10 let) a 28,- Kč (děti 11 - 14 let). Zdarma si mohou přidat přílohu, maso navíc je účtováno 9,-/ks.

Obědy jsou dětem vydávány na základě čipu, který dostanete u provozní vedoucí přímo v hlavní jídelně. Čip stojí 110,- Kč a při jeho ztrátě si dítě musí pořídit jiný. Vzhledem k tomu, že se děti po obědě vracejí vždy do školy, je možné nechávat si čip na dohodnutém místě ve škole. Čip je potřeba vždy "dobít" penězi, nejjednodušeji to jde převodem peněz na účet jídelny. Dětem by na měsíční obědy mělo stačit 550,- Kč

Každý rodič obdrží přihlašovací údaje do online systému jídelny SCOLAREST www.mujscolarest.cz, kde si může sledovat - aktuální stav konta / čerpání / jídelní lístek.

Děti nemají možnost si v jídelně kupovat sladkosti ani sladké nápoje.


SVAČINY

Ve škole funguje systém SMART dopoledních svačinek. Ve spolupráci s jídelnou nabízíme vyváženou a pestrou stravu. K odběru svačin je třeba dítě přihlásit (na začátku roku - viz online dotazník) nebo v průběhu roku v jídelně. V případě, že dítě školní svačiny vyzkouší a nechce, můžete je kdykoliv odhlásit (v jídelně).

Cena za dopolední svačinu je 13,- Kč a částky jsou strhávány z obědového čipu.

V případě nepřítomnosti dítěte, odhlašujte svačiny do 8:00 hod přímo v jídelně!!! 

PITNÝ REŽIM

Zajistíme každý den přímo ve třídě - děti budou mít k dispozici vždy džbán s vodou a se šťávou, v zimních měsících s vodou a čajem.