Přihlášky na SŠ - 2022

Kariérní poradce: Mgr. Jiří Křiček

 • Kontakt: jiri.kricek@skola-smart.cz / Edookit zpráva
 • Konzultace pro žáky: v průběhu školy, kdykoliv po domluvě
 • Konzultace pro rodiče: kdykoliv po domluvě

TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK 2021/2022 


Info k TALENTOVÝM zkouškám na umělecké SŠ:

 1. https://infoabsolvent.cz/Rady/Clanek/7-0-03 
 2. Poslání přihlášek do 30. 11. 2021
 3. Děti mohou podat 2 přihlášky na 2 různé školy nebo na dva různé obory na stejné umělecké škole s talentovou zkouškou.
Pokud neuspějí, budou mít ještě možnost podat následně 2 přihlášky na SŠ do konce února.

Editovatelná přihláška je ke stažení níže nebo jí žáci dostanou ve škole. 
Po vyplnění základních údajů žáka ji prosím přineste do školy k potvrzení a k doplnění známek na vysvědčení.

Info k PŘIJÍMACÍM zkouškám na SŠ:

Editovatelná přihláška je ke stažení níže nebo jí žáci dostanou ve škole. 
Po vyplnění základních údajů žáka ji prosím přineste do školy k potvrzení a k doplnění známek na vysvědčení.


DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

 • na přihlášku je nutno uvést adresu vybrané SŠ, kód a název oboru - zjistí se na webu školy
 • přihlášky se na SŠ odevzdávají osobně (na podatelnu) nebo doporučeně poštou do výše uvedeného termínu
 • součást přihlášky: diplomy z krajských a okresních soutěží a olympiád / u žáků se SVP také doporučení z PPP a SPC poradny / potvrzení o povinné lékařské prohlídce
 • v prvním stanoveném termínu skládá žák zkoušku na škole, kterou v přihlášce uvedl jako první
 • do celkového hodnocení se započítává lepší výsledek testů
 • v přijímacím řízení hodnotí ředitel školy: známky na vysvědčení (8. a 9. ročník) / výsledky jednotné přijímací zkoušky / úspěchy v soutěžích a na olympiádách
 • ZÁPISOVÝ LÍSTEK - vydává ZŠ, rodič zašle do vybrané SŠ, nejpozději do 10ti pracovních dnů od vydání rozhodnutí o přijetí žáka na danou SŠ
 • v případě NEPŘIJETÍ - do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí mohou zákonní zástupci žáka podat k rukám ředitele SŠ odvolání proti nepřijetí nebude-li odvolání úspěšné (nebo ho uchazeč nepodal ), žák se může informovat na 2. kolo přijímacího řízení na stránkách krajských úřadů a může se informovat i u ředitelů SŠ na možnost přijetí na uvolněná místa po uchazečích, kteří nedoručili zápisový lístek.

ZAJÍMAVÉ ODKAZY


NAŠE a DALŠÍ AKCE NA PODPORU VÝBĚRU SŠ

Veletrh středních škol

26. 11. 2021 - Veletrh SŠ - Schola Pragensis https://www.scholapragensis.cz/jnp/cz/online/online.html 

PREZENČNÍ FORMA ZRUŠENA Z EPIDEMICKÝCH DůVODů!.


Projektový den: "Moje budoucnost, moje volba"

4. 11. 2021 - v ZŠ Smart - https://www.smartee.cz/projektovy-den-zakladni-a-stredni-skoly 


Listopad, měsíc povolání (podrobnosti zaslané Edoo zprávou všem rodičům)