Přihlášky na SŠ - 2022/2023

Kariérní poradce: Mgr. Jiří Křiček

 • Kontakt: jiri.kricek@skola-smart.cz / Edookit zpráva
 • Konzultace pro žáky: v průběhu školy, kdykoliv po domluvě
 • Konzultace pro rodiče: kdykoliv po domluvě

TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK 2022/2023


Info k TALENTOVÝM zkouškám na umělecké SŠ:

 1. https://infoabsolvent.cz/Rady/Clanek/7-0-03 
 2. Poslání přihlášek do 30. 11. 2022
 3. Děti mohou podat 2 přihlášky na 2 různé školy nebo na dva různé obory na stejné umělecké škole s talentovou zkouškou.
Pokud neuspějí, budou mít ještě možnost podat následně 2 přihlášky na SŠ do konce února.

Editovatelná přihláška je ke stažení níže nebo jí žáci dostanou ve škole. 
Po vyplnění základních údajů žáka ji prosím přineste do školy k potvrzení a k doplnění známek na vysvědčení.

Info k PŘIJÍMACÍM zkouškám na SŠ:

 • web Infoabsolvent - detailní informace a rady pro uchazeče a rodiče
 • Poslání přihlášek do 1. 3. 2023
 • Děti mohou podat 2 přihlášky na 2 různé SŠ nebo na dva různé obory na stejné SŠ.

Editovatelná přihláška je ke stažení níže nebo jí žáci dostanou ve škole. 
Po vyplnění základních údajů žáka ji prosím přineste do školy k potvrzení a k doplnění známek na vysvědčení.


DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

 • na přihlášku je nutno uvést adresu vybrané SŠ, kód a název oboru - zjistí se na webu školy
 • přihlášky se na SŠ odevzdávají osobně (na podatelnu) nebo doporučeně poštou do výše uvedeného termínu
 • součást přihlášky: diplomy z krajských a okresních soutěží a olympiád / u žáků se SVP také doporučení z PPP a SPC poradny / potvrzení o povinné lékařské prohlídce
 • v prvním stanoveném termínu skládá žák zkoušku na škole, kterou v přihlášce uvedl jako první
 • do celkového hodnocení se započítává lepší výsledek testů
 • v přijímacím řízení hodnotí ředitel školy: známky na vysvědčení (8. a 9. ročník) / výsledky jednotné přijímací zkoušky / úspěchy v soutěžích a na olympiádách
 • ZÁPISOVÝ LÍSTEK - vydává ZŠ, rodič zašle do vybrané SŠ, nejpozději do 10ti pracovních dnů od vydání rozhodnutí o přijetí žáka na danou SŠ
 • v případě NEPŘIJETÍ - do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí mohou zákonní zástupci žáka podat k rukám ředitele SŠ odvolání proti nepřijetí nebude-li odvolání úspěšné (nebo ho uchazeč nepodal ), žák se může informovat na 2. kolo přijímacího řízení na stránkách krajských úřadů a může se informovat i u ředitelů SŠ na možnost přijetí na uvolněná místa po uchazečích, kteří nedoručili zápisový lístek.

NAŠE a DALŠÍ AKCE NA PODPORU VÝBĚRU SŠ


V průběhu celého 9. ročníku probíhá intenzivní příprava na přijímací zkoušky na SŠ v hodinách ČJ a MAT.

Kompetence k úspěšnému zvládnutí testu si žáci osvojují také v hodinách OSV.


ZAJÍMAVÉ ODKAZY