ABAKU

ABAKU 

Abaku podporuje přirozenou hravost a pomáhá rozvíjet matematické dovednosti. Nenaučí řešit rovnice, nenaučí konstruovat geometrické úlohy, ale dokonale zafixuje počtářské dovednosti. Nahradí dril hrou tak přirozeně, že si dítě žádný dril neuvědomí.

Abaku v zásadě připomíná Scrabble. Hráč, který je na řadě, má za úkol umístit kameny ze svého zásobníku na hrací plochu, za což získává určitý počet bodů. Tím však podobnost se Scrabblem končí. Na kamenech Abaku totiž nejsou písmena, ale číslice, které řadíme k již umístěným kamenům tak, aby vytvořily matematický příklad. Každý takto vytvořený příklad v sobě může obsahovat i další příklady. Například přiřazením čísel 2, 3 a 4 ke kameni s číslem 1 vytvoříme početní příklad 12 : 3 = 4, ale také 1 + 2 = 3. Téměř nekonečný počet kombinací a variant a prozíravé používání bonusových políček vede hráče k přemýšlení o tom, jak umístit své kameny. 

Abaku se tak stává komplexní hrou, kombinující strategii, logiku a výuku v jednom, a jen málokdy se stává nudnou.

https://www.abaku.cz/ 

Kdy: PONDĚLÍ, 13:30 - 14:20 hod 

Lektor: Jaroslava Bížová

Určeno pro: 3. - 5. třída

Kapacita: max. 12 (min. 8)

Cena: 1.400,- Kč / dítě / rok