AKTUALITY

Těšíme se na vás již toto pondělí, 4. 12. 2023, v 17hod u nás ve škole. Téma přednášky: Jak mohou rodiče a škola pracovat na rozvoji nadání a talentů dětí.

Podporujeme dnešní stávku pedagogů a nepedagogických pracovníků škol. Nesouhlasíme se snižováním platů nepedagogů, s omezováním prostoru pro individualizovanou práci ve školách a především s tím, že politika státu v oblasti financování školství není srozumitelně komunikována odborné, ani laické veřejnosti. Vzdělání je nejdůležitější společenskou...

Rok 2023/2024 je pro ZŠ Smart kulatý - desátý! Oslavy jsme se rozhodli spustit již dnes, 10. 10. 2023 v 10:10 hod vypuštěním společného jubilejního videa celé školy. Každý další měsíc budeme mít pro děti připravené malé překvapení, kterým si připomeneme všechny úspěchy, radosti, projekty, bývalé spolužáky atd atd., kteří Smartem za tak významnou...

Milí rodiče, milé děti. Rádi bychom Vás pozvali tuto sobotu, 23. 9. 2023 na Smetanovo náměstí v Roudnici nad Labem, kde se od 10:00 hod koná další ročník oblíbené akce Zažít Roudnici Jinak.

Aktuální brožurku SmartStart pro letošní školní rok si můžete poprvé přečíst elektronicky. Na webu jsou k dispozici kompletní a přehledné informace o chodu školy. Naleznete zde podrobnosti k tomu, jak to u nás chodí, co budete vy i vaše děti potřebovat, na koho se obrátit v případě potřeby a seznámíte se i se vším, co se týká výuky a vzdělávání...

Návštěva paní Evy Pavlové v naší škole a její setkání s vrstevnickými mediátory jsou velkým povzbuzením pro práci mediátorů do dalšího školního roku a také nadějí, že naučí-li se děti řešit efektivně konflikty už v dětství, bude to mít pozitivní dopad na jejich vztahy v dalším životě i na atmosféru v celé společnosti. Děkujeme první dámě, že...

V polovině května nám byla schválena další dotace pro rok 2023, tentokrát na podporu prevence digitální propasti pro rok 2023. Rádi bychom díky tomuto grantu do naší školy pořídili 2 žákovské notebooky, umožní dalším dětem ve výuce využívat digitální technologie.

V roce 2018 naše škola získala první velkou dotaci v rámci IROP programu na vybavení odborných učeben a pořízení školních notebooků a dalších vzdělávacích pomůcek. Název projektu "Dostupnost a kvalita vzdělávání ZŠ SMART", registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0007510, výše dotace: 1.106.455,- Kč. V roce 2023 vznikla krátká...

V průběhu března v naší škole probíhal několikakolový zápis do 1. třídy 2023/2024. Nakonec se nám podařilo vybrat 16 budoucích prvňáčků, na které se od září již moc těšíme. Letos se k zápisu přihlásilo rekordních 45 dětí. Z kapacitních důvodů jsme bohužel museli velké množství dětí odmítnout, což nás velmi mrzí. I tak věříme, že se nám...