AKTUALITY

Koncem dubna nám Ústecký kraj schválil další projekt v rámci dotačního programu "Volný čas v Ústeckým kraji v roce 2022". Cíl tohoto projektu je především mimoškolní podpora dětí s nadáním v určitých oblastech, které u nich chceme rozvíjet i mimo běžné vyučování.

Dubnové shromáždění prvního stupně pro nás bylo velkým zážitkem. Pozvání přijaly děti z naší školní ukrajinské skupinky. Spolu s paní učitelkou Irynou a Hannou si připravily několik písniček a básniček, které našim žákům představily. Nejdojemnější byl závěr představení, kdy všichni zazpívaly ukrajinskou hymnu, doprovázenou videem o Ukrajině.

1. dubna jsme uzavřeli letošní zápis do 1. třídy 2022/2023. V průběhu ledna a února se registrovalo zatím rekordních 42 předškoláčků, ze kterých jsme vybrali 15 nových smarťáčků. Výběr byl opět velmi náročný, protože jsme v průběhu několikakolového přijímacího řízení potkali moc milé rodiče i děti.

Koncem března nám Ústecký kraj schválil projekt v rámci dotačního programu "Prevence rizikového chování v Ústeckým kraji v roce 2022". Cíl našeho projektu je především dlouhodobá práce s kolektivem, budování pozitivního klima ve škole a prevence patologických jevů mezi dětmi. Zároveň chceme zajistit účast 2 pedagogů na odborných seminářích primární...

Filipovy palačinky pro Ukrajinu - celé dnešní ráno parta páťáků připravovala charitativní svačinku pro své spolužáky. Na 4 pracovních místech se jim podařilo udělat cca 150 kusů! Fronta byla velká, pochutnali jsme si všichni. A to nejlepší přišlo na závěr - výtěžek pro malého Konstantina, který nyní dočasně bydlí u Mělníka, je neuvěřitelných...

Palačinky pro Ukrajinu vymyslel a připravil pro naší školu Filip T. z páté třídy. Do čtvrtka 3. 3. 2022 se můžete objednat palačinky, v minimální ceně 20,- Kč / kus. V pátek pak budou připraveny v kavárně na svačinu palačinky různých příchutí. Výtěžek z prodeje pošle Filip na pomoc Ukrajině.

V únoru 2022 nám byla schválena žádost o akreditaci v programu Erasmus+ na období 2021 - 2027. Tohoto projektu na podporu vzdělávání pedagogických pracovníků se účastníme již 2 projektové roky. Zahraniční strukturované kurzy nám přinesly mnoho zajímavé inspirace, proškolili jsme se na nové vzdělávací metody a techniky a získali jsme kontakty na...

V rámci integrovaného bloku KAT (Kultura a tvorba) jsme tentokrát pro žáky II. stupně připravili velmi zajímavý badatelský projekt ve spolupráci s Gymnáziem Roudnice nad Labem. Děkujeme panu řediteli Dobešovi, že nám umožnil po dobu několika týdnů využívat jejich přírodovědné laboratoře a dopřát tak našim dětem odborné prostředí, ve které se mohly...

"Shromáždění" se na naší škole koná pravidelně každý měsíc. Jeho formát a průběh neustále vylepšujeme. Chceme, aby to byl prostor, kde si děti budou vzájemně sdílet své úspěchy a radosti. Čas, který si žáci sami řídí a využívají pro svá témata. S každým konáním předáváme více odpovědnosti na moderující třídy a o to víc nás těší, jak se...

Základní škola SMAR uspořádala 9. a 10. 2. 2022 školní kolo celostátní soutěže v anglickém jazyce. Žáci se zapojili do kategorie žáků do 7. třídy a kategorie žáků 8.a 9. tříd základní školy. Vítězové se zúčastní okresního kole soutěže, které se koná 1. 3. 2022 v Litoměřicích. Ti, kteří se umístili na druhých a třetích místech, dostanou ocenění...