AKTUALITY

Začátkem července 2022 nám byl z MŠMT přidělen grant ve výši 7.150,- Kč na podporu žáků, kteří byli negativně ovlivněni dopady pandemie covid-19.

V červnu se náš pětičlenný tým, složený ze žáků 8. a 9. třídy, zúčastnil zábavně-vědomostní televizní soutěže "UŽ TAM BUDEM?", který se pravidelně vysílá na ČT Déčko. Pořad je věnován především vědě a technice, ale součástí jsou vždy i úkoly zaměřené na týmovou spolupráci a sportovní disciplíny.

Koncem května se nám konečně sešly finální výsledky a informace ze všech středních škol, kam si naši deváťáci letos podali přihlášku. S radostí můžeme říct, že všech našich 13 žáků 9.A se úspěšně dostalo na školy, kde si přejí dále pokračovat ve svém vzdělávání. Nikdo z žáků se nemusel účastnit druhého kola testů.

Koncem března jsme v rámci naší školy utvořili adaptační skupinku 17ti ukrajinských žáků ve věku 6-14 let. Pod vedením 2 ukrajinských pedagogů a jedné české asistentky pedagoga jsme s dětmi denně aktivně pracovali na jejich aklimatizaci na české prostředí, zapojení se do celoškolních aktivit a především na zlepšení jazykových dovedností.