AKTUALITY

V roce 2018 naše škola získala první velkou dotaci v rámci IROP programu na vybavení odborných učeben a pořízení školních notebooků a dalších vzdělávacích pomůcek. Název projektu "Dostupnost a kvalita vzdělávání ZŠ SMART", registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0007510, výše dotace: 1.106.455,- Kč. V roce 2023 vznikla krátká...

V průběhu března v naší škole probíhal několikakolový zápis do 1. třídy 2023/2024. Nakonec se nám podařilo vybrat 16 budoucích prvňáčků, na které se od září již moc těšíme. Letos se k zápisu přihlásilo rekordních 45 dětí. Z kapacitních důvodů jsme bohužel museli velké množství dětí odmítnout, což nás velmi mrzí. I tak věříme, že se nám...

Začátkem tohoto roku nám byla schválená žádost o dotaci v rámci projektu Šablony JAK. Projekt s názvem "Podpora pedagogických pracovníků v ZŠ SMART" budeme realizovat od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2024. Dotaci ve výši 891.495,- Kč využijeme na následující aktivity:

Naši deváťáci se ve školním roce 2021/2022 zapojili do projektu Mladí pro klima. Jeho cílem bylo odborným způsobem zmapovat, jak dobře je Roudnice nad Labem připravena na dopady klimatické změny. Svá zjištění společně s návrhy opatření děti odprezentovaly na městském úřadě zastupitelům města.

12. listopadu 2022 byla v pořadu Regiony ČT zveřejněna reportáž o vrstevnickém učení na naší škole. Poslechněte si komentáře našich žáků a učitelů a podívejte se, jak takové aktivity v praxi vypadají.

V sobotu 5. listopadu, od 9:00 hod Vás srdečně zveme na komunitní akci "PODZIMNÍ SÁZENÍ STROMŮ - OBNOVA ALEJÍ A REMÍZKŮ".

V polovině října nám byla schválena další dotace pro rok 2022, tentokrát na digitální pomůcky do výuky. Rádi bychom díky tomuto grantu do naší školy pořídili softwarové a digi vybavení, které pomůže rozšířit možnosti interaktivního vzdělávání, umožní žákům více se ponořit do tajů jednotlivých předmětů a objevovat nekonečné možnosti, které...

Po delší době jsme se opět mohli připojit k mezinárodnímu projektu EDISON, pořádaném studentskou organizací AIESEC. Týden jsme měli ve škole na návštěvě 3 zahraniční studenty VŠ z Turecka, Gruzie a Srí Lanky.