ŠKOLNÉ

Školné

Školné pro I. stupeň je stanoveno na  2.700,- Kč* měsíčně/dítě.

Školné pro II. stupeň je stanoveno na 3.000,- Kč* měsíčně/dítě.

* Uvedené ceny platí pro děti nastupující do ZŠ Smart od školního roku 2018/2019 dále. 

V ceně je zahrnuta:

  • rozšířená výuka anglického jazyka a rodilý mluvčí
  • odpolední družina včetně vybraných kroužků
  • projektové výukové programy
  • učebnice a pracovní sešity
  • péče speciálního pedagoga

Stravné

Státem dotované obědy v ceně 24,- Kč hradí rodiče.

Svačinky je možné objednat ve škole za 20,-Kč/den. Více informací o stravování naleznete zde.

Pomůcky na Výtvarnou výchovu

  • Od školního roku 2018/2019 budeme dětem pořizovat pomůcky na výtvarnou výchovu hromadně. Rodiče už nebudou muset pořizovat kufřík s pomůckami a během roku hlídat jejich doplňování. 
  • Jednorázová částka bude činit max. 500,- Kč / rok / žák.

Výlety a školy v přírodě 

  • Školní výlety a mimoškolní akce se konají cca 1-2x měsíčně. Jsou předem naplánované a nejsou povinné. Víkendové akce či výlety s rodiči se konají po předchozí dohodě s rodiči. Tyto akce nejsou hrazeny ze školného.
  • Škola v přírodě a lyžařský výcvik se konají 1x ročně. Jsou plánovány po předchozí dohodě s rodiči, nejsou pro dítě povinné a jsou taktéž placené rodiči mimo školné.