ŠKOLNÉ

Školné

Školné pro I. stupeň je stanoveno na  2.780,- Kč* měsíc / dítě.

Školné pro II. stupeň je stanoveno na 3.080,- Kč* měsíc / dítě.

* Uvedené ceny platí pro děti nastupující do ZŠ Smart od školního roku 2018/2019 dále. 

V ceně je zahrnuta:

  • rozšířená výuka anglického jazyka a rodilý mluvčí
  • odpolední družina včetně vybraných kroužků
  • projektové výukové programy
  • vybrané učebnice a pracovní sešity
  • péče speciálního pedagoga

Stravné

Státem dotované obědy v ceně 26,- Kč (7 - 10 let) a 28,- Kč (11 - 14 let) hradí rodiče.

Dopolední svačinky je možné objednat v jídelně za á 13,- Kč. Více informací o stravování naleznete zde

Pomůcky na Výtvarnou výchovu + obaly

  • Od školního roku 2018/2019 pořizuje škola dětem pomůcky na výtvarnou výchovu hromadně. Rodiče už nebudou muset pořizovat kufřík s pomůckami a během roku hlídat jejich doplňování. 
  • Jednorázová částka za oboje bude činit 700,- Kč / rok / žák. 
  • Nevyčerpané peníze škola vrátí dětem do třídního fondu

Výlety a školy v přírodě 

  • Školní výlety a mimoškolní akce se konají cca 1-2x měsíčně. Informace o ceně je vždy oznámena předem. Pravidelně pořádáme i víkendové akce či výlety s rodiči, o kterých vždy předem informujeme. Tyto akce nejsou hrazeny ze školného.
  • Škola v přírodě, lyžařský výcvik, jazykové pobyty a další několikadenní akce se konají 1x ročně. Jsou plánovány po předchozí dohodě s rodiči, nejsou pro dítě povinné a jsou taktéž placené rodiči mimo školné.