ŠKOLNÉ

Školné

Školné je stanoveno na  2.500,- Kč měsíčně/dítě.

V ceně je zahrnuta:

  • rozšířená výuka anglického jazyka a rodilý mluvčí
  • odpolední družina včetně vybraných kroužků
  • projektové výukové programy
  • učebnice a většina pomůcek

Stravné

Státem dotované obědy v ceně 24,- Kč hradí rodiče.

Svačinky je možné objednat ve škole za 20,-Kč/den. Více informací o stravování naleznete zde.

Výlety a školy v přírodě 

  • Školní výlety a mimoškolní akce se konají cca 1-2x měsíčně. Jsou předem naplánované a nejsou povinné. Víkendové akce či výlety s rodiči se konají po předchozí dohodě s rodiči. Tyto akce nejsou hrazeny ze školného.
  • Škola v přírodě a lyžařský výcvik se konají 1x ročně. Jsou plánovány po předchozí dohodě s rodiči, nejsou pro dítě povinné a jsou taktéž placené rodiči mimo školné.