ŠKOLNÉ

Školné pro rok 2023/2024

 • 39.000,- Kč / rok - pro žáka v 1. ročníku
 • 34.000,- Kč / rok - pro žáka v 2. - 5. ročníku
 • 37.500,- Kč / rok - pro žáka v 6. - 9. ročníku

* Ceny jsou uvedeny na základě Rozhodnutí o stanovení výše školného ze dne 15. 5. 2023, vydaného ředitelkou školy.

** Uvedené ceny platí pro děti nastupující do ZŠ Smart od školního roku 2018/2019 dále. 

*** Školné se platí v měsících září - červen, tj. 10x ročně.

I nadále zůstávají v platnosti 100% sleva pro 3. a 4. sourozence ve škole.


V ceně je zahrnuta:

 • rozšířená výuka anglického jazyka a rodilý mluvčí
 • odpolední družina 
 • projektové výukové programy
 • vybrané učebnice a pracovní sešity
 • péče speciálního pedagoga a školního psychologa

Stravné

Kompletní informací o stravování naleznete zde

Pomůcky na Výtvarnou výchovu + obaly

 • Od školního roku 2018/2019 pořizuje škola dětem pomůcky na výtvarnou výchovu hromadně. Rodiče už nebudou muset pořizovat kufřík s pomůckami a během roku hlídat jejich doplňování. 
 • Jednorázová částka za oboje bude činit 900,- Kč / rok / žák. 
 • Nevyčerpané peníze škola vrátí dětem do třídního fondu

Výlety a školy v přírodě 

 • Školní výlety a mimoškolní akce se konají cca 1-2x měsíčně. Informace o ceně je vždy oznámena předem. Pravidelně pořádáme i víkendové akce či výlety s rodiči, o kterých vždy předem informujeme. Tyto akce nejsou hrazeny ze školného.
 • Škola v přírodě, lyžařský výcvik, jazykové pobyty a další několikadenní akce jsou vždy naplánovány dostatečně předem pro vybrané ročníky a taktéž jsou placeny nad rámec školného.