ŠKOLNÍ DRUŽINA

VEDOUCÍ DRUŽINY: Zdeňka Davidová

Provoz družiny: 7:00 - 17:00 hod

Ranní družina 

Otevřena je pro všechny děti SMART od 7:00 hod.

Program ranní družiny je přizpůsoben aktuálnímu dění ve škole, pedagog v družině nabídne dětem různé činnosti na výběr a ponechává na jejich volbě, čemu se ráno chtějí věnovat. Nabízené činnosti zahrnují výtvarné a rukodělné činnosti, stolní a jiné hry. Ve družině je možné půjčit si také knížky na čtení a časopisy.

Odpolední družina - 1. oddělení

Začíná po skončení vyučování dle rozvrhu jednotlivých tříd.

První oddělení navštěvují děti z 1. a 2. třídy.

Děti do družiny přivede učitel, se kterým končí výuku. Program odpolední družiny zahrnuje oběd, svačinu, odpočinkovou část, hraní na Xboxu, kroužky, možnost volného hraní a procházku či hry venku, podle počasí.

Hlavní vychovatelka: Zdeňka Davidová

Asistentky: Vlaďka Stuchlá

Odpolední družina - 2. oddělení

Začíná po skončení vyučování dle rozvrhu jednotlivých tříd.

Druhé oddělení navštěvují děti ze 2. - 3. třídy.

Vychovatelka: Petra Straková

Asistentka: Věra Svobodová


4. - 6. třída

Po skončení odpoledního vyučování ve 14:35 hod děti, které neodchází domu, přechází s vychovatelkou do družiny.

v družině
v družině
na kroužkách
na kroužkách
venku
venku


Docházka dítěte do družiny včetně všech kroužků je zahrnuta již ve školném a tedy se neplatí zvlášť (letos se u některých kroužků platí za materiál). Je ale nutné děti na konkrétní kroužky přihlásit, abychom měli představu o naplněnosti jednotlivých skupin.