ŠKOLNÍ DRUŽINA

VEDOUCÍ DRUŽINY: Zdeňka Davidová

Provoz družiny: 7:00 - 17:00 hod

Ranní družina 

Otevřena je pro všechny děti SMART od 7:00 hod.

Program ranní družiny je přizpůsoben aktuálnímu dění ve škole, pedagog v družině nabídne dětem různé činnosti na výběr a ponechává na jejich volbě, čemu se ráno chtějí věnovat. Nabízené činnosti zahrnují výtvarné a rukodělné činnosti, stolní a jiné hry. Ve družině je možné půjčit si také knížky na čtení a časopisy.

Odpolední družina - 1. oddělení

První oddělení navštěvují děti z 1. a 3. třídy.

Začíná po skončení vyučování dle rozvrhu jednotlivých tříd.  

Děti do družiny přivede učitel, se kterým končí výuku. Program odpolední družiny zahrnuje oběd, svačinu, odpočinkovou část, hraní na Xboxu, kroužky, možnost volného hraní a procházku či hry venku, podle počasí.

Hlavní vychovatelka: Zdeňka Davidová

Asistentky: Vlaďka Stuchlá / Jana Šenková

Odpolední družina - 2. oddělení

Druhé oddělení navštěvují děti ze 2. a 4. třídy.

Začíná po skončení vyučování dle rozvrhu jednotlivých tříd. 

Vychovatelka: Markéta Menčíková

Asistentka: Jana Šenková / Vlaďka Stuchlá


Odpolední družina - 3. oddělení

Pro děti z 5. - 7. třídy.

Po skončení odpoledního vyučování děti, které neodchází domu, přechází s vychovatelkou do družiny. 

Vychovatelka: Aneta Duchoslavová

v družině
v družině
na kroužkách
na kroužkách
na školní zahradě
na školní zahradě
venku
venku


Docházka dítěte do družiny včetně všech kroužků je zahrnuta již ve školném a tedy se neplatí zvlášť (letos se u některých kroužků platí za materiál). Je ale nutné děti na konkrétní kroužky přihlásit, abychom měli představu o naplněnosti jednotlivých skupin.