ŠKOLNÍ DRUŽINA

VEDOUCÍ DRUŽINY: Zdeňka Davidová

Provoz družiny: 7:00 - 16:30 hod

Na začátku školního roku rodiče vyplní a podepíší přihlášku (tištěnou) do školní družiny pro rok 2023/2024.

V případě jakékoliv změny informací uvedených v přihlášce je nutná písemná zpráva nebo SMS na družinový mobil. Pro bezpečí dětí není možné domlouvat odchod dítěte z družiny pouze telefonicky, vždy je nutné písemné potvrzení, tj SMS zpráva.

Školní družina bude letos opět v budově školy.

Ráno mohou do družiny přijít i děti, které do družiny přihlášeny nejsou! Platí pro 1. až 5. třídu.

Vyzvedávat děti z družiny je třeba osobně, není možné zavolat vychovatelkám, aby děti posílaly rodičům naproti, do auta na parkoviště, apod. 

Pro pobyt venku je ideální převlečení, které si děti nechávají v šatně. 


Ranní družina 

  • pro všechny děti I. stupně 

Je otevřená od 7:00 do 8:30 hod.

Program ranní družiny je přizpůsoben aktuálnímu dění ve škole, pedagog v družině nabídne dětem různé činnosti na výběr a ponechává na jejich volbě, čemu se ráno chtějí věnovat. Nabízené činnosti zahrnují výtvarné a rukodělné činnosti, stolní a jiné hry. Ve družině je možné půjčit si také knížky na čtení a časopisy.


Odpolední družina (1. / 2. / 3. oddělení)

  • pro děti z 1. až 3. třídy

Začíná po skončení vyučování dle rozvrhu jednotlivých tříd, tj. obědem.  

Děti do družiny přivede učitel, se kterým končí výuku. 

Řízená činnost v souladu se vzdělávacím programem školní družiny (ŠVP ŠD) probíhá po obědě do 15:00 hod a zahrnuje výtvarné činnosti, sportovní aktivity, pobyt na školní zahradě, vycházky do přírody, koloběžky atd.

Od 13:30 do 17:00 hod probíhají odpolední kroužky. 

Pro pobyt venku je ideální převlečení, které si děti nechávají v šatně. 

1. oddělení: Zdeňka Davidová (hlavní vychovatelka)

2. oddělení: Jiřina Šindelářová (vychovatelka)

3. oddělení: Hanna Muzyka

asistentky: Zuzana Malá, Vlaďka Stuchlá


  • pro děti ze 4. až 5. třídy

V době, kdy děti čekají na odpolední vyučování jsou ve družině pod dozorem asistentek nebo na kroužcích. 


Docházka dítěte do družiny je zahrnuta ve školném a tedy se neplatí. 


Děkujeme společnosti MONDI a.s. za finanční podporu při vybavení prostor pro Relax zónu, která je součástí odpolední družiny 3. oddělení. Dotace ve výši 30.000,- Kč byla poskytnuta v rámci projektu ENVIRO 2019.

V roce 2021 se nám podařilo získat od společnosti MONDI a.s. další finanční grant na revitalizaci školní zahrady pro II. stupeň. Tento prostor je používán nejen pro venkovní výuku, ale i pro odpolední aktivity starších dětí. Výše dotace byla 30.000,- Kč. Děkujeme!


v družině
v družině
na kroužkách
na kroužkách
na školní zahradě
na školní zahradě
venku
venku