ŠKOLNÍ DRUŽINA

VEDOUCÍ DRUŽINY: Zdeňka Davidová

Provoz družiny: 7:00 - 16:30 hod

Ranní družina 

Otevřena je pro všechny děti SMART od 7:00 do 8:30 hod.

Program ranní družiny je přizpůsoben aktuálnímu dění ve škole, pedagog v družině nabídne dětem různé činnosti na výběr a ponechává na jejich volbě, čemu se ráno chtějí věnovat. Nabízené činnosti zahrnují výtvarné a rukodělné činnosti, stolní a jiné hry. Ve družině je možné půjčit si také knížky na čtení a časopisy.

Děti mohou ranní družinu navštívit do 8:00 hod. Poté všichni přecházíme do budovy ZŠ Smart.


Odpolední družina (1. - 3. oddělení)

Začíná po skončení vyučování dle rozvrhu jednotlivých tříd, tj. obědem.  

Děti do družiny přivede učitel, se kterým končí výuku. 

Řízená činnost v souladu se vzdělávacím programem školní družiny (ŠVP ŠD) probíhá po obědě do 15:00 a zahrnuje výtvarné činnosti, sportovní aktivity, pobyt na školní zahradě, vycházky do přírody, koloběžky atd.

Od 15:00 do 17:00 probíhají kroužky. Děti, které nejsou přihlášeny do kroužků, mají volný program, vždy za přítomnosti vychovatelek.

Pro pobyt venku je ideální převlečení, které si děti nechávají v šatně. 

1. oddělení: Jiřina Šindelářová (vychovatelka)

2. oddělení: Zdeňka Davidová (hlavní vychovatelka)

3. oddělení: Zuzana Malá, Vlaďka Stuchlá, Hanna Muzyka (asistentky)


Docházka dítěte do družiny je zahrnuta ve školném a tedy se neplatí. 


Děkujeme společnosti MONDI a.s. za finanční podporu při vybavení prostor pro Relax zónu, která je součástí odpolední družiny 3. oddělení. Dotace ve výši 30.000,- Kč byla poskytnuta v rámci projektu ENVIRO 2019.

V roce 2021 se nám podařilo získat od společnosti MONDI a.s. další finanční grant na revitalizaci školní zahrady pro II. stupeň. Tento prostor je používán nejen pro venkovní výuku, ale i pro odpolední aktivity starších dětí. Výše dotace byla 30.000,- Kč. Děkujeme!


v družině
v družině
na kroužkách
na kroužkách
na školní zahradě
na školní zahradě
venku
venku