ŠKOLNÍ DRUŽINA

VEDOUCÍ DRUŽINY: Zdeňka Davidová

Ranní družina 

Otevřena je pro všechny děti SMART od 7:00 hod.

Program ranní družiny je přizpůsoben aktuálnímu dění ve škole, pedagog v družině nabídne dětem různé činnosti na výběr a ponechává na jejich volbě, čemu se ráno chtějí věnovat. Nabízené činnosti zahrnují výtvarné a rukodělné činnosti, stolní a jiné hry. Ve družině je možné půjčit si také knížky na čtení a časopisy.

Odpolední družina - 1. oddělení

Začíná po skončení odpoledního výukového bloku mezi 12:00 a 14:30.

První oddělení navštěvují děti z 1. a 2. třídy.

Děti do družiny přivede učitel, se kterým končí výuku. Program odpolední družiny zahrnuje kroužky, možnost volného hraní a procházku či hry venku, podle počasí.

Družina končí v 17:00 hodin.

Vychovatelka: Zdeňka Davidová

Asistentky: Vlaďka Stuchlá, Věra Svobodová

Odpolední družina - 2. oddělení

Začíná po skončení vyučování každé třídy.

Druhé oddělení navštěvují děti ze 3., 4. a 5. třídy.

Družina končí v 17:00 hodin.

Vychovatelka: Petra Straková

Asistentky: Kateřina Neumannová

v družině
v družině
na kroužkách
na kroužkách
venku
venku


Docházka dítěte do družiny včetně všech kroužků je zahrnuta již ve školném a tedy se neplatí zvlášť (letos se u některých kroužků platí za materiál). Je ale nutné děti na konkrétní kroužky přihlásit, abychom měli představu o naplněnosti jednotlivých skupin.