ŠKOLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

Od září 2016 se pravidelně, každý poslední den v měsíci, koná školní shromáždění. Inspirací nám bylo nejen legendární Assembley z anglického Summerhillu, ale i Assembley, tak jak ho znají třeba v Austrálii.

Hlavní smysl  

Nabídnout dětem možnost prožívat sounáležitost i svoji jedinečnost ve společenství třídy. 

V kruhu lze řešit různé problémy týkající se každodenního života třídy, ale i problémy týkající se výuky. 

Komunitní kruh je bezpečný prostor, kde děti mají příležitost vyjádřit své postoje a názory ke skutečnostem, které se jich týkají, kde mají prostor o problémech diskutovat, kde lze i případně jednotlivé názory korigovat. 

Tato organizační forma rozvíjí kompetence komunikační, sociální a personální a kompetence k řešení problémů 

Pravidelný program

  • diskutujeme a navrhujeme řešení pro věci, které nás ve škole trápí, a které bychom rádi změnili,
  • slavíme narozeniny,
  • oceňujeme spolužáky,
  • dáme prostor komukoliv kdo má potřebu o něco se s ostatními podělit, ukázat, říci a
  • zpíváme studentskou hymnu Gaudeamus igitur
  • zpíváme SMART hymnu

Na shromáždění vždy rádi přivítáme i rodiče či další přátele školy :-).

Termíny

  • Shromáždění pro I. stupeň (1. - 5. třída) a pro II. stupeň (6. - 9. třída)
  • 1x v měsíci - přesný termín bude vždy zapsán v Edookitu

diskutujeme

oceňujeme a zpíváme

předvádíme

Další fotografie z předchozích shromáždění naleznete ve Fotogalerii SMART.