ŠKOLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

Od září 2016 se pravidelně, každý poslední den v měsíci, koná školní shromáždění.

Hlavní smysl  

Nabídnout dětem možnost prožívat sounáležitost i svoji jedinečnost ve společenství třídy. 

V kruhu lze řešit různé problémy týkající se každodenního života třídy, ale i problémy týkající se výuky. 

Komunitní kruh je bezpečný prostor, kde děti mají příležitost vyjádřit své postoje a názory ke skutečnostem, které se jich týkají, kde mají prostor o problémech diskutovat, kde lze i případně jednotlivé názory korigovat. 

Tato organizační forma rozvíjí kompetence komunikační, sociální a personální a kompetence k řešení problémů 

Pravidelný program

  • diskutujeme a navrhujeme řešení pro věci, které nás ve škole trápí, a které bychom rádi změnili,
  • slavíme narozeniny,
  • oceňujeme spolužáky,
  • dáme prostor komukoliv kdo má potřebu o něco se s ostatními podělit, ukázat, říci a
  • zpíváme studentskou hymnu Gaudeamus igitur.

Na shromáždění rádi přivítáme i rodiče :-).

Termíny pro rok 2017/2018

  • 8. září                                  1. února 2018 
  • 6. října                                 2. března
  • 3. listopadu                         13. dubna                                                  
  • 1. prosince                           27. dubna
  • 20. prosince                        1. června

diskutujeme

oceňujeme

předvádíme

Další fotografie z předchozích shromáždění naleznete ve Fotogalerii SMART.