dotace ERASMUS 2020/2021

I letos se nám podařilo získat grant pro pedagogické pracovníky v rámci projektu ERASMUS+ školní vzdělávání - Klíčová akce 1, výzva 2020 na projekt Inovativní metody ve vzdělávání v ZŠ Smart.

Cílem tohoto projektu je podpořit dlouhodobý záměr školy vytvořit kvalitní pedagogický tým zlepšením pedagogického profilu jednotlivých učitelů v oblasti inovativního pedagogického stylu. V rámci projektu jsme stanovili dílčí cíle v podobě zařazení vzdělávacích aktivit zaměřených na inovativní výukové metody do dalšího plánu vzdělávání pedagogických pracovníků, vytvoření interní platformy pro sdílení příkladů dobré inovativní praxe, propojení předmětové výuky s rozvojem klíčových kompetencí žáků a zlepšení systému hodnocení a sebehodnocení vzdělávání žáků. Projektu se budou účastnit pedagogičtí pracovníci školy, ředitelka školy a projektová manažerka. 

V průběhu realizace projektu se zúčastní vzdělávacích kurzů v několika evropských zemích s cílem prohloubit své znalosti a zkušenosti ve vybraných oblastech a navázat spolupráci se školami v jiných vzdělávacích systémech. Sdílením zkušeností nejen napříč pedagogickým sborem, ale i našim partnerům ve vzdělávání na lokální a regionální úrovni přispějeme ke zkvalitňování informovanosti odborné veřejnosti v oblasti inovativních výukových metod, rozvoje klíčových kompetencí žáků, jejich hodnocení a sebehodnocení. Realizace projektu přispěje ke zlepšení pedagogického profilu jednotlivých učitelů a tím ke dlouhodobému zkvalitnění celého vzdělávacího procesu školy.

Výše dotace: 21.605 EUR

Schválené kurzy pro naše pedagogy:

  • Innovative teaching methods for teachers, school and adult education (Tenerife)
  • Intelligent Assessment and Evaluation (Tenerife)
  • Developing 21st century Skills in the classroom: CRITICAL THINKING (Split)
  • Tablet - Einsatz im Unterricht (Greece)
  • There is an App for That! Exploring the Best Apps for Teaching and Student Learning (Berlin)
  • Drama in Education - Using drama as a tool in teaching and learning (Kypr)
  • Structured Educational Visit to Schools/Institutes & Training Seminars (Reykjavik)
  • Innovative Approaches to Teaching (Helsinki)
  • Motivation+ in Sevilla (Sevila)

"Financováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska představují názory a stanoviska autorů a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie nebo Domu zahraniční spolupráce. Evropská unie ani poskytovatel grantu za ně nenesou odpovědnost."