ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

Termíny přijímacího řízení

 • Online prezentace ZŠ Smart - 25. 1. 2021
 • Registrace dětí k zápisu - 1. - 19. února 2021
 • Online stream "Dotazy na ředitelku ZŠ Smart" - 11. února 2021, 15:00 hod
 • Online schůzky s rodiči - 1. - 31. března 2021
 • Uzavření přijímacího řízení / zápisu - bude oznámeno dle aktuální situace v ČR
 • Schůzka s rodiči přijatých prvňáčků - květen 2021

Přijímací řízení

Online prezentace školy (náhrada za Den otevřených dveří)

Od 25. ledna budete moci shlédnout online prezentaci ředitelky školy Mgr. Kláry Koubské, která detailně představí systém vzdělávání v ZŠ Smart, výukové metody, cíle do příštího roku a mnoho dalšího. Dozvíte se vše, co Vás, jako rodiče budoucích prvňáčků, bude zajímat ještě předtím, než přistoupíte k registraci k zápisu. 

Registrace dětí k zápisu

Dne 1. února bude zpřístupněn online formulář, kde se mohou registrovat zájemci o přijetí dětí do 1. třídy 2021/2022.

Online stream "Dotazy na ředitelku ZŠ Smart" 

11. února 2021, od 15:00 nabídneme všem zájemcům online stream setkání s ředitelkou ZŠ Smart Mgr. Klárou Koubskou a budoucí třídní učitelkou 1.A (2021/2022) Mgr. Marií Kozákovou. Dámy budou připraveny, zodpovědět v přímém přenosu jakékoliv otázky k fungování naší školy. Ptát se můžete na zápisové přijímací řízení, vzdělávací metody, cíle do budoucna či cokoliv dalšího, co Vás zajímá.

Online schůzky s rodiči

Všem přihlášeným zašleme koncem února k výběru termíny na cca 20minutové online setkání s vedením ZŠ SMART. Na tomto setkání rádi odpovíme na Vaše individuální dotazy, týkající se způsobu výuky, hodnocení dětí, fungování školy.

Uzavření přijímacího řízení / zápisu

Administrativní uzavření celého zápisového procesu - předání Rozhodnutí o (ne)přijetí dítěte do ZŠ Smart. O přesné podobě budeme registrované rodiče včas informovat.

Schůzka (s rodiči) přijatých dětí

Přesný termín (cca 5/2021) a forma bude oznámena s ohledem na epidemickou situaci ve školství.


Podmínky 

Přijímací řízení do ZŠ Smart se řídí platnou legislativou. Škola není školou spádovou. V případě, že počet zájemců o 1. třídu převýší kapacitu školy, vezme škola v úvahu následující kritéria:

 • soulad představ rodiny a školy o podobě základního vzdělávání (za účelem potvrzení tohoto souladu proběhne motivační pohovor s rodiči žáka)
 • sourozenec dítěte / předškolák navštěvující školku Little Monkeys.

V případě stejného počtu dětí škola rozhodne na základě losování. 

Finální rozhodnutí o přijetí je plně v kompetenci ředitele školy.


Dokumenty k zápisu

 • "Dotazník pro rodiče" - viz níže (vyplnit ihned po registraci k zápisu)
 • "Zápisní list do 1. třídy" a "Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání" -  zaslat scan po online registraci + nutno předat škole originály (doporučená pošta, osobní předání, datová schránka: vd68mzw)
 • Rodný list - kopie k náhledu (budete včas vyzváni)

Pro více informací nás můžete kontaktovat