ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

Registrace k zápisu do 1. třídy 2023/2024 byla uzavřena 5. března 2023.


Termíny přijímacího řízení do 1. A (2023/2024)

  • Online registrace dětí k zápisu - 1. 2. - 5. 3. 2023
  • Den otevřených dveří - 2. března 2023, 17:00 hod
  • Individuální setkání s rodiči - 6. - 31. 3. 2023
  • Škola nanečisto * - v týdnu od 20. března 2023 (bude upřesněno)
  • Vydání rozhodnutí o (ne)přijetí - nejpozději 10. 4. 2023
  • Setkání s rodiči přijatých prvňáčků - závěrečná školní slavnost (červen 2023)
  • Schůzka s rodiči prvňáčků - 4. 9. 2023


Přijímací řízení

1) Online registrace dětí k zápisu

Dne 1. února 2023 bude zpřístupněn online formulář, kde se mohou registrovat zájemci o přijetí dětí do 1. třídy 2023/2024. 

2) Den otevřených dveří 

Toto setkání proběhne v ZŠ Smart a to formou prezentace ředitelky školy a/nebo vedoucí 1. stupně. Ta všem zájemcům představí způsob výuky, systém práce dětí v hodinách, vzdělávací cíle a metody, systém hodnocení atd. Poté bude možno setkat se a popovídat si i s ostatními pedagogy a prohlédnout si naše učebny.

3) I. kolo - Individuální schůzky s rodiči (ZŠ Smart) 

Všem přihlášeným rodičům začátkem března zašleme pozvánku k osobnímu setkání s vedením ZŠ Smart. Tato cca 20 minutová setkání budou probíhat v průběhu března 2023. Na této schůzce společně probereme Vaše představy o vzdělávání dítěte a představíme hlavní výukové priority, které ve škole následujeme. Rádi odpovíme na individuální dotazy, týkající se způsobu výuky, hodnocení dětí, fungování školy atd.

4) II. kolo - Škola nenačisto 

* Škola nanečisto bude uspořádána pro všechny přihlášené děti a přesná podoba tohoto setkání bude upřesněna. Rodiče vybraných dětí budou včas informováni o termínu i dalších podmínkách.

Součástí ŠNN jsou vždy skupinové i individuální aktivity na zjištění školní zralosti, logopedická a grafomotorická cvičení, týmová spolupráce s ostatními dětmi, sluchová a zraková diferenciace.

5) III. kolo - vydání Rozhodnutí o (ne)přijetí

Administrativní uzavření celého přijímacího procesu - písemné zaslání "Rozhodnutí o (ne)přijetí dítěte" do ZŠ Smart. 

6) Schůzka s rodiči prvňáčků

Schůzka s třídní učitelkou a ředitelkou školy proběhne 1. 9. 2023 v 8:30 hod. Zde se rodiče dozví podrobné informace k novému školnímu roku 2023/2024. 


Podmínky 

Přijímací řízení do ZŠ Smart se řídí platnou legislativou. Škola není školou spádovou. V případě, že počet zájemců o 1. třídu převýší kapacitu školy, vezme škola v úvahu následující kritéria:

  • bodové hodnocení průběhu předškolních aktivit na Škole nanečisto
  • soulad představ rodiny a školy o podobě základního vzdělávání (za účelem potvrzení tohoto souladu proběhne motivační pohovor s rodiči žáka),
  • sourozenec žáka ZŠ Smart

V případě většího počtu zájemců, kteří splní kritéria, škola rozhodne na základě losování. 

Finální rozhodnutí o přijetí je plně v kompetenci ředitele školy.

Do 1. třídy 2023/2024 budeme přijímat 15 žáků. Pokud se nám do srpna 2023 uvolní kapacita, přijmeme 16.


Dokumenty k zápisu

Zaslat mailem scan obou zápisových dokumentů po online registraci + nutno předat škole originály (doporučená pošta, osobní předání, datová schránka: vd68mzw)

Pro více informací nás můžete kontaktovat