ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

Registrace k zápisu do 1. třídy 2022/2023 byla uzavřena 14. února 2022. 

Přijímací řízení právě probíhá s rodiči a dětmi, které se k zápisu registrovali v daném termínu.


Termíny přijímacího řízení do 1. A (2022/2023)

 • Online registrace dětí k zápisu - 14. 1. - 14. 2. 2022
 • Den otevřených dveří - 9. února 2022, 16:00 hod
 • Individuální setkání s rodiči - 15. 2. - 7. 3. 2022 
 • Škola nanečisto * - v průběhu března (bude upřesněno dle epidemické situace v ČR)
 • Vydání rozhodnutí o (ne)přijetí - 4. 4. 2022
 • Schůzka s rodiči přijatých prvňáčků - květen 2022

Přijímací řízení

Online registrace dětí k zápisu

Dne 14. ledna 2022 bude zpřístupněn online formulář, kde se mohou registrovat zájemci o přijetí dětí do 1. třídy 2022/2023. 

Den otevřených dveří 

Toto setkání proběhne v ZŠ Smart a to formou prezentace ředitelky školy a/nebo vedoucí 1. stupně. Ta všem zájemcům představí způsob výuky, systém práce dětí v hodinách, vzdělávací cíle a metody, systém hodnocení atd. Poté bude možno setkat se a popovídat si i s ostatními pedagogy a prohlédnout si naše učebny.

(V případě, že by epidemická situace ve škole nedovolila prezenční setkání, připravíme online setkání s ředitelkou školy, abychom i tak mohli zodpovědět všechny Vaše dotazy.)

Individuální schůzky s rodiči (online/offline) - I. kolo

Všem přihlášeným rodičům zašleme pozvánku k osobnímu setkání s vedením ZŠ Smart. Tato cca 20 minutová setkání budou probíhat od poloviny února do začátku března. Na této schůzce společně probereme Vaše představy o vzdělávání dítěte a představíme hlavní výukové priority, které ve škole následujeme. Rádi odpovíme na individuální dotazy, týkající se způsobu výuky, hodnocení dětí, fungování školy atd.

Škola nenačisto - II. kolo

* Škola nanečisto bude uspořádána pro 18 - 20 vybraných předškoláčků, kteří postoupí do druhého kola přijímacího řízení. 

Přesná podoba tohoto setkání bude upřesněna dle aktuální epidemické situace v ZŠ Smart a rodiče vybraných dětí budou včas informováni o termínu i dalších podmínkách.

ŠNN bude probíhat skupinově/individuálně, popř. formou online popovídání si s paní učitelkou a vybraným předškoláčkem.

Součástí ŠNN jsou vždy skupinové/individuální aktivity na zjištění školní zralosti, logopedická a grafomotorická cvičení, týmová spolupráce s ostatními dětmi, sluchová a zraková diferenciace.

Vydání Rozhodnutí o (ne)přijetí

Administrativní uzavření celého přijímacího procesu - písemné zaslání "Rozhodnutí o (ne)přijetí dítěte" do ZŠ Smart. 

Schůzka s rodiči přijatých dětí

Přesný termín (cca 5/2022) a forma bude oznámena s ohledem na epidemickou situaci ve školství.


Podmínky 

Přijímací řízení do ZŠ Smart se řídí platnou legislativou. Škola není školou spádovou. V případě, že počet zájemců o 1. třídu převýší kapacitu školy, vezme škola v úvahu následující kritéria:

 • soulad představ rodiny a školy o podobě základního vzdělávání (za účelem potvrzení tohoto souladu proběhne motivační pohovor s rodiči žáka),
 • sourozenec dítěte / předškolák navštěvující školku Little Monkeys

V případě většího počtu zájemců, kteří splní kritéria, škola rozhodne na základě losování. 

Finální rozhodnutí o přijetí je plně v kompetenci ředitele školy.


Dokumenty k zápisu

 • Registrační formulář (online) - viz výše
 • Dotazník pro rodiče (online) - viz níže (vyplnit ihned po registraci k zápisu)
 • Zápisní list do 1. třídy.pdf 
 • Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání.pdf -  
 • Rodný list - k náhledu (v rámci konání Školy nanečisto)

Zaslat mailem scan obou zápisových dokumentů po online registraci + nutno předat škole originály (doporučená pošta, osobní předání, datová schránka: vd68mzw)

Pro více informací nás můžete kontaktovat