ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

Registrace k zápisu do 1. třídy 2024/2025 byla uzavřena 29. února 2024.

(pořadí přijatých přihlášek nemá vliv na rozhodnutí o přijetí dítěte)


Termíny zápisu do 1. A (2024/2025)

 • Online registrace dětí k zápisu - 9. 2. - 29. 2. 2024
 • Den otevřených dveří - 29. 2. 2024, 17:00 hod
 • Individuální setkání s rodiči - 4. - 27. 3. 2024
 • Škola nanečisto - v týdnu 2. - 5. 4. 2024 (přesný den bude upřesněn)
 • Vydání Rozhodnutí o (ne)přijetí - nejpozději 8. 4. 2024


Průběh zápisu

1) Online registrace dětí k zápisu

Dne 9. února 2024 bude zpřístupněn online formulář, kde se mohou registrovat zájemci o přijetí dětí do 1. třídy 2024/2025. 

2) Den otevřených dveří 

Toto setkání proběhne v ZŠ Smart a to formou prezentace ředitelky školy a/nebo vedoucí 1. stupně. Ta všem zájemcům představí způsob výuky, systém práce dětí v hodinách, vzdělávací cíle a metody, systém hodnocení atd. Poté bude možno setkat se a popovídat si i s ostatními pedagogy a prohlédnout si naše učebny.

DOD není organizován jako akce určena dětem - přednáška je delší a ze zkušenosti víme, že se děti nudí. Rodiče, kteří se chtějí zúčastnit v plném rozsahu prosíme o zvážení, zda děti s sebou brát. Předškoláčkům školu představíme v rámci Školy nanečisto.

3) Individuální schůzky s rodiči (v ZŠ Smart) 

Všem přihlášeným rodičům koncem února/začátkem března zašleme pozvánku k osobnímu setkání s vedením ZŠ Smart. Tato cca 20 minutová setkání budou probíhat v průběhu března 2024. Na této schůzce společně probereme Vaše představy o vzdělávání dítěte a představíme hlavní výukové priority, které ve škole následujeme. Rádi odpovíme na individuální dotazy, týkající se způsobu výuky, hodnocení dětí, fungování školy atd.

4) Škola nanečisto 

Škola nanečisto bude uspořádána pro všechny přihlášené děti a přesný termíny budou upřesněny v průběhu března, dle počtu přihlášených. Rodičům včas zašleme přihlašovací formulář na jednotlivé termíny a info o průběhu setkání.

Setkání trvá 1,5 hod a koná se v ranních či dopoledních hodinách. ŠNN probíhá bez účasti rodičů (doporučujeme na tuto skutečnost děti předem připravit).

Součástí ŠNN jsou vždy skupinové i individuální aktivity na zjištění školní zralosti, logopedická a grafomotorická cvičení, týmová spolupráce s ostatními dětmi, sluchová a zraková diferenciace.

S sebou stačí přezůvky a lahev na pití.

5) Vydání Rozhodnutí o (ne)přijetí

Administrativní uzavření celého zápisu: rodiče obdrží mailem písemné "Rozhodnutí o (ne)přijetí dítěte" do ZŠ Smart. 

6) Schůzka s rodiči prvňáčků

Schůzka s třídní učitelkou a ředitelkou školy proběhne 2. 9. 2024 v 8:30 hod. Zde se rodiče dozví podrobné informace k novému školnímu roku 2024/2025. 


Kritéria přijetí 

Zápis do první třídy ZŠ Smart se řídí platnou legislativou. Škola není školou spádovou. V případě, že počet zájemců o 1. třídu převýší kapacitu školy, vezme škola v úvahu následující kritéria:

1. Připravenost dítěte na školní vzdělávací program ZŠ Smart (celkem max 30 bodů).

 • dítě je schopné adekvátně komunikovat s vrstevníky a dospělými (max 5 bodů)
 • dítě aktivně řeší problémové úlohy a grafomotorická cvičení (max 5 bodů)
 • dítě spolupracuje s ostatními dětmi na zadaných úkolech (max 5 bodů)
 • dítě při samostatných úkolech pracuje soustředěně (max 5 bodů)
 • dítě zvládá základní úkony sebeobsluhy (max 5 bodů)
 • předpoklady dítěte pro rozvoj jazyka (max 5 bodů).

2. Sourozenec v ZŠ Smart - neplatí pro sourozence v aktuální 9. třídě (max 3 bodů).

Celkový maximální počet bodů, které může dítě u zápisu získat je 33 bodů.

V případě shodného počtu bodů bude rozhodnuto losováním, které se uskuteční 5. dubna 2024, v 10:00 hod.

Finální rozhodnutí o přijetí je plně v kompetenci ředitele školy.


Dokumenty k zápisu

 1. Registrační formulář (online) 
 2. Dotazník pro rodiče (online) - (vyplnit ihned po registraci k zápisu)
 3. Zápisní list do 1 třídy.doc/.pdf - zaslat mailem na lucie.stodulkova@skola-smart.cz
 4. Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání.doc/.pdf - zaslat mailem na lucie.stodulkova@skola-smart.cz  
 5. Rodný list - k náhledu (v rámci konání Školy nanečisto)

Zaslat mailem scan obou zápisových dokumentů po online registraci + nutno předat škole originály (doporučená pošta, osobní předání, datová schránka: vd68mzw)

Pro více informací nás můžete kontaktovat