NÁŠ TEAM

Ředitelka školy

Mgr. KLÁRA KOUBSKÁ

Aj, Mediální výchova, DIGI, Vlastivěda 

Vzdělání: Pedagogická fakulta UK Praha, obor Aj a Literatura pro 1., 2. a 3. stupeň

koubskak.skolasmart@iskola.cz

Třídní učitelé

Mgr. KLÁRA HAVRÁNKOVÁ

třídní učitelka 5. A 

AJ, Vlastivěda, DIGI

Vzdělání: Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta a Historický ústav, obor Aj a Dějepis

havrankova.skolasmart@iskola.cz

BcA. EVA SYNKOVÁ

třídní učitelka 4. A

Matematika, Nj, Dramatická výchova

Vzdělání: DAMU Praha

synkovae.skolasmart@iskola.cz 

Mgr. JANA VOBECKÁ

třídní učitelka 3. A

Čj, Čtení, Přírodověda, Tv, Prvouka, Výtvarná výchova a Pracovní činnosti 

Vzdělání: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n/L, obor učiteltví pro 1. stupeň ZŠ 

vobeckaj.skolasmart@iskola.cz 

Mgr. VLASTA TVRDÍKOVÁ

třídní učitelka 2. A 

Matematika, Čj, Aj, Čtení, Pracovní činnosti, Doplňovačky

Vzdělání: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n/L, obor učitelství pro 1. a 2. stupeň ZŠ a SŠ, specializace ČJ, AJ, Dějepis

tvrdikovav.skolasmart@iskola.cz

Mgr. MARIE KOZÁKOVÁ

třídní učitelka 1. A

Čj, Matematika, Prvouka, Čtení, Pracovní činnosti

Vzdělání: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n/L, obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ, spec. v TV

kozakovam.skolasmart@iskola.cz

Externí učitelé

Ing. Dana Skořepová

Matematika

 Vzdělání: Vysoká škola ekonomická, Praha - specializace Podniková ekonomika a management a vedlejší specializace Učitelství odborných ekonomických předmětů

skorepova.skolasmart@iskola.cz 

Ivan Šimáček

Hudební výchova

Vzdělání: gymnázium, Lidová konzervatoř (nyní Konzervatoř Jaroslava Ježka) 

simacek.skolasmart@iskola.cz 

Pavel Folk

Tělesná výchova

pfolk.skolasmart@iskola.cz

Mgr. Markéta Kuruczová

suplující učitel, lektorka tance

Vzdělání: Vysokoškolské UJEP Ústí nad Labem, učitelství na 2. st. ZŠ a SŠ obor český jazyk a literatura

Učitelé cizích jazyků - rodilí mluvčí 

Kate Stenberg (USA)

Anglický jazyk a Výtvarná výchova (aj)

stenberg.skolasmart@iskola.cz

Kirsty Laubová (Austrálie)

Anglický jazyk a Výtvarná výchova (aj) laubova.skolasmart@iskola.cz

Diego Marchionni (Argentina)

Španělský jazyk

marchi.skolasmart@iskola.cz 

Vychovatelky v družině

Zdeňka Davidová

vedoucí družiny a vychovatelka - 1. oddělení

Vzdělání: SPŠ keramická v Bechyni, Ped. minimum na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (obor Vychovatelství)

davidova.skolasmart@iskola.cz 

Kateřina Neumannová

vychovatelka - 2. oddělení

asistentka ředitelky

tel: 608 172 968

Vlaďka Stuchlá

asistentka vychovatelky - 1. oddělení

tel: 608 172 968

Věra Svobodová

asistentka vychovatelky - 1. oddělení

tel: 608 172 968

Provoz školy

Lucie Stodůlková, MBA

projektový manažer

stodulkoval.skolasmart@iskola.cz

Mgr. Radka Rybáková

školní psycholog

rybakova.skolasmart@iskola.cz 

Ostatní členové školního týmu:

Monika Bláhová - hospodářka

Ing. Milada Havránková - účetní 

Jaroslav Hrstka - školník/správce