NÁŠ TEAM

Ředitelka školy

Mgr. KLÁRA KOUBSKÁ

Aj, Mediální výchova, DIGI, Vlastivěda 

Vzdělání: Pedagogická fakulta UK Praha, obor Aj a Literatura pro 1., 2. a 3. stupeň

Vedoucí I. a II. stupně

Mgr. Marie KOZÁKOVÁ

vedoucí I. stupně

Ing. Jaroslava BÍŽOVÁ

vedoucí II. stupně

Třídní učitelé / učitelé

Mgr. Jana VOBECKÁ

třídní učitelka 1. A / speciální pedagog

Čj, Čtení, Přírodověda, Tv, Prvouka, Výtvarná výchova a Pracovní činnosti 

Vzdělání: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n/L, obor učiteltví pro 1. stupeň ZŠ 

Mgr. Markéta KURUCZOVÁ

třídní učitelka 2. A

Matematika, Český jazyk, Anglický jazyk, Pracovní činnosti, Prvouka

Vzdělání: Vysokoškolské UJEP Ústí nad Labem, učitelství na 2. st. ZŠ a SŠ obor český jazyk a literatura

Mgr. Marie KOZÁKOVÁ

třídní učitelka 3. A

Čj, Matematika, Prvouka, Čtení, Pracovní činnosti

Vzdělání: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n/L, obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ, spec. v TV

Mgr. Vlasta TVRDÍKOVÁ

třídní učitelka 4. A 

Matematika, Čj, Aj, Čtení, Pracovní činnosti, Doplňovačky

Vzdělání: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n/L, obor učitelství pro 1. a 2. stupeň ZŠ a SŠ, specializace ČJ, AJ, Dějepis

BcA. Eva SYNKOVÁ

třídní učitelka 5. A

Matematika, Nj, Dramatická výchova

Vzdělání: DAMU Praha

Mgr. Jiří KŘIČEK

třídní učitel 6. A

Člověk a příroda, Přírodověda, Prvouka, TV

Vzdělání: UJEP Ústí nad Labem, učitelství na SŠ: Dějepis a Společenské vědy / učitelství na TUL Liberec, I. stupeň

Mgr. Klára HAVRÁNKOVÁ

třídní učitelka 7. A 

AJ, Vlastivěda, DIGI

Vzdělání: Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta a Historický ústav, obor Aj a Dějepis

Markéta MENČÍKOVÁ

Kultura a tvorba, Vv, Pracovní činnosti

Externí učitelé / lektoři

tba - Kultura a tvorba, projekty

tba - Tělesná výchova

tba - Tělesná výchova, projekty

Bc. Alena Křičková - Anglický jazyk, Německý jazyk

Ivan Šimáček - kroužek Hudební nauka, kroužek Sbor

Učitelé cizích jazyků - rodilí mluvčí 

Kirsty Laubová (Austrálie)

Anglické reálie, Anglický jazyk, Prvouka (aj), Výtvarná výchova (aj) 

Diego Marchionni (Argentina)

Španělský jazyk

Vychovatelky v družině

Zdeňka Davidová

vedoucí družiny a vychovatelka - 1. oddělení

Vzdělání: SPŠ keramická v Bechyni, Ped. minimum na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (obor Vychovatelství)

Lucie Hoglová

asistentka vychovatelky

tel: 608 172 968 

Zuzana Malá

asistentka vychovatelky

tel: 608 172 968 

Vlaďka Stuchlá

asistentka vychovatelky

tel: 608 172 968

Jana Šenková

asistentka vychovatelky

tel: 608 172 968

Provoz školy

Lucie Stodůlková, MBA

projektový manažer / marketing / PR

lucie.stodulkova@gmail.com

Ostatní členové školního týmu:

Mgr. Jana Vobecká - speciální pedagog

Monika Bláhová - hospodářka

Jaroslav Hrstka - školník/správce