NÁŠ TEAM

Ředitelka školy

Mgr. KLÁRA KOUBSKÁ

Aj, Mediální výchova, DIGI, Vlastivěda 

Vzdělání: Pedagogická fakulta UK Praha, obor Aj a Literatura pro 1., 2. a 3. stupeň

koubska@skola-smart.cz

Vedoucí I. a II. stupně

Mgr. Marie KOZÁKOVÁ

vedoucí I. stupně

kozakova@skola-smart.cz

Ing. Jaroslava BÍŽOVÁ

vedoucí II. stupně

bizova@skola-smart.cz

Třídní učitelé / učitelé

Mgr. Jana VOBECKÁ

třídní učitelka 1. A / speciální pedagog

Čj, Čtení, Přírodověda, Tv, Prvouka, Výtvarná výchova a Pracovní činnosti 

Vzdělání: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n/L, obor učiteltví pro 1. stupeň ZŠ 

vobecka@skola-smart.cz

Mgr. Markéta KURUCZOVÁ

třídní učitelka 2. A

Matematika, Český jazyk, Anglický jazyk, Pracovní činnosti, Prvouka

Vzdělání: Vysokoškolské UJEP Ústí nad Labem, učitelství na 2. st. ZŠ a SŠ obor český jazyk a literatura

kuruczova@skola-smart.cz 

Mgr. Marie KOZÁKOVÁ

třídní učitelka 3. A

Čj, Matematika, Prvouka, Čtení, Pracovní činnosti

Vzdělání: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n/L, obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ, spec. v TV

kozakova@skola-smart.cz

Mgr. Vlasta TVRDÍKOVÁ

třídní učitelka 4. A 

Matematika, Čj, Aj, Čtení, Pracovní činnosti, Doplňovačky

Vzdělání: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n/L, obor učitelství pro 1. a 2. stupeň ZŠ a SŠ, specializace ČJ, AJ, Dějepis

tvrdikova@skola-smart.cz 

BcA. Eva SYNKOVÁ

třídní učitelka 5. A

Matematika, Nj, Dramatická výchova

Vzdělání: DAMU Praha

synkova@skola-smart.cz 

Mgr. Jiří KŘIČEK

třídní učitel 6. A

Člověk a příroda, Přírodověda, Prvouka, TV

Vzdělání: UJEP Ústí nad Labem, učitelství na SŠ: Dějepis a Společenské vědy / učitelství na TUL Liberec, I. stupeň

kricek@skola-smart.cz


Mgr. Klára HAVRÁNKOVÁ

třídní učitelka 7. A 

AJ, Vlastivěda, DIGI

Vzdělání: Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta a Historický ústav, obor Aj a Dějepis

havrankova@skola-smart.cz

Markéta MENČÍKOVÁ

Kultura a tvorba, Vv, Pracovní činnosti

info@skola-smart.cz

Externí učitelé / lektoři

Mgr. Miroslav Franc - Kultura a tvorba, projekty

Bc. Dominik Šonský - Tělesná výchova

Milan Tvrdík - Tělesná výchova, projekty

Bc. Alena Křičková - Anglický jazyk, Německý jazyk

Mgr. Táňa Chládková - kroužek Anglická konverzace

Ivan Šimáček - kroužek Hudební nauka, kroužek Sbor

Ing. Dana Skořepová - doučování Hejného matematiky

Učitelé cizích jazyků - rodilí mluvčí 

Kirsty Laubová (Austrálie)

Anglické reálie, Anglický jazyk, Prvouka (aj), Výtvarná výchova (aj) 

info@skola-smart.cz

Diego Marchionni (Argentina)

Španělský jazyk

info@skola-smart.cz

Vychovatelky v družině

Zdeňka Davidová

vedoucí družiny a vychovatelka - 1. oddělení

Vzdělání: SPŠ keramická v Bechyni, Ped. minimum na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (obor Vychovatelství)

davidova@skola-smart.cz

Aneta Duchoslavová

vychovatelka - 3. oddělení / asistentka ředitelky

tel: 608 172 968

Vlaďka Stuchlá

asistentka vychovatelky

tel: 608 172 968

Jana Šenková

asistentka vychovatelky

tel: 608 172 968

Provoz školy

Lucie Stodůlková, MBA

projektový manažer / marketing / PR

stodulkova@skola-smart.cz

Ostatní členové školního týmu:

Mgr. Jana Vobecká - speciální pedagog

Monika Bláhová - hospodářka

Jaroslav Hrstka - školník/správce