REFERENCE RODIČŮ

maminka Lucie P., www.kukadloo.cz (05/2022)

"Ráda bych touto cestou poděkovala Smartu a možná přiměla některé rodiče k zamyšlení. V důsledku stěhování chodila naše dcera do 3 škol, tedy máme dobré srovnání. Tou třetí byl Smart, kam nastoupila do 5. třídy. Když dcera nastupovala do Smartu, ukázalo se, že nejen nejeví příliš velký zájem o jakékoli předměty kromě tělocviku, ale sama sebe viděla jako průměrnou žákyni, která nijak nevyniká v žádných předmětech a k některým si vybudovala i odpor. Ale to je přece u dětí "normální", že?
Do té doby totiž nikdo neřešil, zda je v něčem výjimečná, nikdo po tom ani nepátral, nikdo se ve škole na nic neptal, nikdo nic netestoval, jediné hodnocení a výsledky byly známky.
Po několika měsících ve Smartu se toto všechno začalo měnit. Tam se ji snažili opravdu poznat a pomohli jí, aby lépe poznala sama sebe, vraceli jí přirozený dětský zájem o věci kolem sebe, který u ní bohužel skončil nástupem do 1. třídy v běžné škole. Pomohli jí hledat, v čem by mohla být výjimečná a dodávali jí sebevědomí. Okamžitě si oblíbila svého třídního učitele, stejně jako VŠECHNY učitele na škole a jejich způsobem výuky a rodinným přístupem ve škole docílili toho, že dcera byla šokovaná, když zjistila, že má mimořádné nadání na matematiku, což jí potvrdily i různé celorepublikové testy, které Smart zprostředkoval.
Začala si věřit a matematiku si oblíbila tak, že se logickým úlohám začala věnovat i ve svém volném čase.
Ráda bych vyzdvihla i fakt, že pokud dětem naopak něco výrazně nejde, tak jim učitelé pomohou najít jiný směr, ve kterém vynikají nebo jednou vynikat budou. Děti psychicky jen rozkvétají a kvetou. Možná si někdo myslíte, že láska a bohužel někdy ambice rodičů stačí k tomu, aby dítě v něčem "uspělo". Ale děti tráví ve škole spoustu času a má na ně obrovský vliv, ať už dobrý nebo špatný. A je veliký rozdíl, jestli dítě uspěje z přesvědčení rodičů nebo ze svého vlastního přesvědčení a důvěry sama v sebe.

I přes skvělé zázemí Smartu se dcera rozhodla přijmout výzvu a přestoupit na osmileté gymnázium.
Nicméně bez Smartu by si i nadále žila v pocitu své průměrnosti, na gymnázium by ji ani nenapadlo se hlásit a matematika i jiné předměty by i nadále byly jejím nepřítelem. A v 9. třídě by pravděpodobně jako většina dětí absolutně netušila, kterým směrem se vydat.

Smarte děkujeme za všechno! Kéž by takových škol bylo více. A gratulujeme ke 100% přijatých dětí na střední školu hned v 1. kole. To je krásné a zasloužené vysvědčení pro vás."

tatínek Miroslav K., EQUA Bank:

"Jako rodiče dcery v sedmé třídě máme již spoustu zkušeností se systémem vzdělávání v klasické základní škole - bohužel se za třicet let posunulo jen velmi málo. Hledali jsme školu, která pomůže naší mladší dceři vytvořit si ke škole a vzdělávání pozitivní vztah, která jí umožní rozvíjet se v tom, co jí jde, která bude vyučovat věci v souvislostech. Chceme, aby dcera rozuměla tomu, co se ve škole učí - ne aby to jen dokázala zopakovat. Hledali jsme školu, která v dětech podporuje tvůrčího ducha, vede je k týmové práci a pomáhá utvářet dobré mezilidské vztahy. Školu, kterou zajímá, jak to vidí rodiče a ne takovou, která funguje principem "vy tomu nerozumíte, tak nám do toho nekecejte". Myslím, že jsme ji našli. Naše dcera je v první třídě školy SMART - zatím vše funguje podle našich představ a škola dceru baví, což je ve finále podle mě to nejdůležitější!"

maminka Věra B.: 

"Jolanka naskočila do rozjetého vlaku třetí třídy. Obavy jsme měli celá rodina, ale brzy jsme je zaplašili. SMART je výborná škola s rodinným přístupem. Jolanka se do školy vždy těší, což je nejlepší vizitka. Individuální přístup k výuce je vzhledem k sportovním aktivitám dcery pro nás důležitý, přičemž nápor látky není tak velký, abychom ho nezvládli. Děkujeme celému vedení školy za bezvadný přístup k nám, rodičům i k našim dětem."

maminka Radka H.:

"Syn chodil od 4 let na angličtinu do JŠ Robinson, kde se nám pro milý kolektiv a šikovnost učitelů velmi líbilo. Jakmile došel věku nástupu do školy , zaujalo mě, že se JŠ Robinson chce rozvinout dále a založit ZŠ SMART. Jsem ráda, že jsem se rozhodla pro tuto ZŠ. Výuka začíná od 8:30 hod. díky tomu se vyhneme rannímu dopravnímu kolapsu :-) a dále na ní navazují zájmové kroužky ve školní budově......no a tak vím, že po celý den o něj bude dobře postaráno. Velmi oceňuji individuální přístup pedagogů k žáčkům. Syn je spokojený a každý den se do školy moc těší. Všem váhajícím ráda doporučuji!"

maminka Ludmila Ř.:

"Hledala jsem pro svoji dceru školu, kde je přístup k dětem pokud možno co nejvíce individuální. Základní škola SMART tento předpoklad splňuje na 100%. Rodinné prostředí, do kterého se děti denně těší, dalším bonusem podporujícím jejich pokroky ve vzdělávání. Jsem velmi ráda, že škola SMART je právě v Roudnici. Nemusíme do školy podobného typu dojíždět do jiného města."

maminka Petra S.:

"Tak jako všichni rodiče, jsem chtěla pro svojí dceru to nejlepší a ZŠ SMART je to nejlepší. Výběr základní školy byl pro mne o to snazší, protože dcera zde již navštěvovala mateřskou školku Little Monkeys. Velmi jsem pak uvítala právě i vznik základní školy - SMART. Právě na základě zkušeností a spokojenosti s přístupem k vzdělávání již ve zmíněné MŠ jsem ani neuvažovala o jiné základní škole a nelituji toho dodnes, když vidím, jaké pokroky dcera ve škole dělá a jak je tam spokojená."

tatínek Jan K., MONDI Štětí

"Jakékoli vzdělávání může být příjemné a úspěšné pouze je-li realizováno v malém kolektivu s pozitivní atmosférou. Stávající vzdělávací systém nám nevyhovoval svou neosobností, drilem a nedostatkem času pro angličtinu a kreativní práci. Hledali jsme místo, ve kterém je dítě vnímáno jako individualita a vzdělávací program, který reaguje na více na potřeby dětí než na plnění (starých) státních vzdělávacích koncepcí. Děti jsou veselé, šťastné, učí se rády a jsou hrdé na svoje projekty. O učení vlastně vůbec nemluví. Budou určitě dobře připraveni na další životní kroky, protože školou SMART se jako červená nit táhne téma komunikace, angličtina, přátelství a týmová práce. Hlavní atributy, bez kterých nelze v moderním světě uspět."

rodiče Jaroslava a Miroslav V.:

"Kamarádky Eva Synková a Klára Koubská (dnešní ředitelka) se rozhodly založit soukromou základní školu. Požádaly mne o spolupráci ve finančních záležitostech nově vznikající školy, takže mi byly známy všechny okolnosti a motivace při zakládání školy. Protože se nám s manželem filosofie jejich přístupu ke vzdělávání líbí a ztotožňujeme se s ní, rádi jsme dali naši Stázinku do prvního ročníku. Dnes je již jasné, že to byla dobrá volba. Dceři se ve škole moc líbí, těší se tam až tak moc, že nechce odpoledne domů :-) Rozdíl oproti standardní státní škole, kde máme staršího syna je obrovský. Na škole oceňujeme:

  • osobní přístup k dítěti (každý má svůj individuální vzdělávací plán)
  • učí děti ptát se a rozumět, ne odříkávat naučené
  • projektovou výuku (návštěva IQ parku, chemické laboratoře,... dle tématu, které zrovna probírají)"

tatínek David S.:

"S manželkou jsme od počátku byli rozhodnuti, že pro našeho syna bude nejvhodnější škola SMART, protože jsme již měli zkušenost s mateřskou školou, která uznávala Montessori pedagogiku. Proto jsme se zaměřili i u hledání školy na podobnou metodiku, jakou je např. Waldorfská škola, tzn. s individuálním přístupem, s menším počtem žáků ve třídách a větším zaměření na anglický jazyk. Jsme rádi, že tuto školu jsme našli v místě našeho bydliště. Jsme moc rádi, že můžeme konstatovat, že naše volba byla správná."

maminka Andrea K.:

"Na školu Smart mě upozornila moje maminka, která jako bystrá důchodkyně školu objevila a domluvila nám schůzku. Byla jsem velmi mile překvapená nejen prostředím, ale i úrovní výuky. A protože jsme si přáli pro našeho syna více individuální přístup, třída se 12ti dětmi, angličtinou, družinou a vším ostatním co škola nabízí, nám naprosto vyhovovala. Musím podotknout, že již po pár týdnech vyučování jsme byli velmi mile překvapeni, jak náš syn Matěj rád školu SMART navštěvuje a těší se na každý den tam. Nelituji ani trošku, naopak, a náš druhý, o dva roky mladší syn, již má prý :-D zamluvenou lavici v první třídě, a jak sám říká, těší se, až bude chodit s bráškou do té jeho super školy."

rodiče Jana a Pavel H.:

"O škole SMART jsme se dozvěděli díky navštěvovanému kurzu AJ v jazykové škole Robinson. Veliké pokroky v jazykových znalostech a zejména radost z výuky naší dcery nás přiměly k úvaze o možné změně základní školy. Po rozhovoru s paní ředitelkou Koubskou, která nám představila filozofii SMARTU, jsme byli nadšeni. Přesně odpovídala požadavkům, které bychom rádi viděli ve vzdělávání našich dětí. Co můžeme říci po prvních měsících ve SMARTU? To co nám bylo teoreticky představeno, naprosto odpovídá realitě. O správnosti rozhodnutí o přestupu z klasické základní školy nás přesvědčuje spokojenost a nadšení naší dcery, se kterým chodí každý den do SMARTU. Děkujeme!"

tatínek Jiří P., Podřipská realitní a.s.:

"Každý den nám syn Matyáš potvrzuje správné rozhodnutí s výběrem školy SMART. Soutěží, kdo bude první ve škole a dřívější odchod z družiny je nemyslitelný... Rozvoj samostatnosti, zvyšování soustředění a přirozeného získávání znalostí hodnotíme jako nejdůležitější role školy. Velmi pozitivně vnímáme komunikaci učitelů a vedením školy s dětmi - jako s partnery. Navštěvovali jsme 2 roky již školku Little Monkeys a přístup, úroveň či odhodlání zakladatelek p.Koubské a p.Synkové nás přesvědčilo být od počátku u vzniku nového projektu základní školy SMART, za založení a vedení takovéto školy jsme celá rodina upřímně vděční."

tatínek Marek K., Conrad Electronic ČR a SR: 

"Po prvních pěti útrpných dnech na státní základní škole, jsme na začátku září 2014 začali pro našeho čerstvého prvňáčka zvažovat náhradní řešení. Do té doby veselý a živý kluk, který si začínal číst ve dvou a půl letech, nám chodil domů smutný a unavený a ptal se nás, jestli do té školy "fakt musí chodit". Zvažovali jsme jak domácí výuku, tak soukromou školu. Naštěstí jsme našli školu SMART a rychle se domluvili na prohlídce školy i výuky. Naše děti (prvňáček i jeho mladší sestra) si školu okamžitě zamilovaly a my jsme měli rozhodnuto. Dnes máme ve škole SMART obě děti, v první a druhé třídě a jsme spokojeni jak my, tak naši školáčci. Výuka je velmi pestrá, je kladen důraz na individuální přístup a praktické využití znalostí. Jednoznačným přínosem jsou výuka angličtiny s využitím rodilých mluvčích i tématické týdny, ve kterých se děti dozví spoustu informací nad rámec běžné výuky. Velmi oceňujeme vstřícnou komunikaci s vedením školy a učitelkami, které práce zjevně baví, což je vidět na výsledcích i spokojenosti našich dětí."

tatínek Vladimír S., soudní znalec a lektor ČNB:

"Školu SMART jsem neznal. Jako každý rodič jsem chtěl pro svého prvňáka to nejlepší a výběr školy jsem dlouho zvažoval. Se soukromou základní školou jsem ale neměl žádné zkušenosti a moje hlavní obava byla, aby mé dítě nebylo vnímáno především jako platící klient na úkor jeho znalostí. Dnes považuji školu SMART za jednu z nejlepších investicí v mém životě a především rychlé pokroky ve vzdělávání mé dcery, která se do školy vždy těší, mě o tom přesvědčují každý den. SMARTe děkuji!"