BUDDIES PROGRAM

Naše škola klade velký důraz na spolupráci dětí různých věkových kategorií. Připravujeme řadu projektů, aktivit i vzdělávacích úkolů napříč třídami, abychom co nejvíce umožnili žákům učit se mladší od starších a obráceně. Věříme, že tato spolupráce je důležitá nejen pro vzájemný respekt a posilování týmového ducha, ale velmi dobře funguje i jako prevence socio-patologických jevů v kolektivech. Důležitá je pro nás i skutečnost, že děti se jeden od druhého učí daleko lépe a s velkou chutí i radostí.

slavnostní volba buddies
slavnostní volba buddies
buddies 5.A + 1.A
buddies 5.A + 1.A

Vždy na začátku školního roku slavnostně rozdělíme tzv. Buddies. Děti z 1. - 2. třídy dostanou přiděleného svého staršího Buddyho (děti ze 3. - 4. třídy), který se stává jejich rádcem, pomocníkem a ochráncem během následujících 10ti měsíců. Menší děti si kdykoliv mohou ke svému staršímu kamarádovi dojít pro radu nejen školní, ale i osobní. Řeší se třeba problémy s ostatními spolužáky, pomoc při fotbale, chybějící pomůcky, neznalost školních pravidel, atd.

Abychom tato přátelství a vzájemnou spolupráci podpořili co nejvíce, připravujeme v rámci celého roku různé Buddies aktivity. Ty jsou zaměřeny nejen na týmové hry, kreativní tvoření, vyrábění, ale velmi oblíbené je i společné čtení nebo počítání příkladů.