BUDDIES PROGRAM

Naše škola klade velký důraz na spolupráci dětí různých věkových kategorií. Připravujeme řadu projektů, aktivit i vzdělávacích úkolů napříč třídami, abychom co nejvíce umožnili žákům učit se mladší od starších a obráceně. Věříme, že tato spolupráce je důležitá nejen pro vzájemný respekt a posilování týmového ducha, ale velmi dobře funguje i jako prevence socio-patologických jevů v kolektivech. Důležitá je pro nás i skutečnost, že děti se jeden od druhého učí daleko lépe a s velkou chutí i radostí.

slavnostní volba buddies
slavnostní volba buddies
buddies 5.A + 1.A
buddies 5.A + 1.A

Vždy na začátku školního roku slavnostně rozdělíme tzv. Buddies. Děti z prvního stupně dostanou přiděleného svého staršího Buddyho (1. + 5. třída / 2. + 6. třída / 3. + 7. třída / 4. + 8. třída), který se stává jejich rádcem, pomocníkem a ochráncem během následujících 10ti měsíců. Menší děti si kdykoliv mohou ke svému staršímu kamarádovi dojít pro radu nejen školní, ale i osobní. Řeší se třeba problémy s ostatními spolužáky, pomoc při fotbale, chybějící pomůcky, neznalost školních pravidel, atd.

Abychom tato přátelství a vzájemnou spolupráci podpořili co nejvíce, připravujeme v rámci celého roku různé Buddies aktivity. Ty jsou zaměřeny nejen na týmové hry, kreativní tvoření, vyrábění, ale velmi oblíbené je i společné čtení nebo počítání příkladů. 


Napsali o nás:

School Press Club, 1. 12. 2021, Když ve škole dostanete parťáka

EDUzín, 22. 9. 2021, Postav stavbu z pěti krychliček aneb když děti učí děti