PŘEDNÁŠKY PRO RODIČE

V lednu 2017 jsme zahájili sérii přednášek pro rodiče, pedagogy a přátele školy. Pro každé setkání vybíráme zajímavé téma, týkající se vzdělávání a výchovy dětí. 

Setkání se konají v podvečer, od 17:00 - 19:00 hod. Přesný termín a vybrané téma bude vždy ohlášeno předem.

Těšit se můžete např. na témata: