INFO PRO ZÁJEMCE

Přijímání žáků do vyšších ročníků - pravidla a kritéria: 

Mají-li rodiče zájem o přestup dítěte do vyššího ročníku ZŠ SMART, mohou kontaktovat ZŠ SMART.   

  • Je-li v daném ročníku volné místo*, zašleme rodičům k vyplnění "Dotazník pro rodiče_zájemci o ZŠ Smart" a pozveme je na osobní schůzku, která je příležitostí projednat očekávání rodičů vůči škole i požadavky školy na nově přijímané žáky. Schůzky se účastní rodiče, vedoucí 1. nebo 2. stupně, třídní učitel.
  • Škola si vyhrazuje právo vyžádat si reference ze stávající školy, kde žák působí. 
  • Je-li k přestupu žáka na základě zákona třeba souhlas pedagogicko- psychologické poradny, vyčká ZŠ SMART s rozhodnutím o přijetí žáka na vyjádření PPP. 
  • Podmínkou přestupu do ZŠ SMART je účast žáka na "škole nanečisto" - v průběhu 3-5 dní se žák má možnost účastnit výuky ve své budoucí třídě, poznat spolužáky, styl výuky a udělat si lepší obrázek o práci žáků ve Smartu. 
  • Po "škole nanečisto" žák s rodiči potvrdí škole svůj zájem o přestup do Smartu

Konečné rozhodnutí o přijetí vydává ředitelka školy. 

* Aktuálně máme pro školní rok 2019/2020 poslední volná místa pouze v 7. třídě. Ostatní třídy jsou plně obsazeny. Škola si vyhrazuje právo na nepřijetí zájemců i v případě, že je kapacita volná!