INFO PRO ZÁJEMCE

Přijímání žáků do vyšších ročníků - pravidla a kritéria: 

Mají-li rodiče zájem o přestup dítěte do vyššího ročníku ZŠ SMART, mohou kontaktovat ZŠ SMART.   

  1. Je-li v daném ročníku volné místo (info viz níže), vyplňte online formulář: "Dotazník pro rodiče_zájemci o ZŠ Smart"
  2. Poté Vás pozveme na osobní schůzku, která je příležitostí projednat očekávání rodičů vůči škole i požadavky školy na nově přijímané žáky. Schůzky se účastní rodiče, vedoucí 1. nebo 2. stupně, popř. třídní učitel.
  3. Škola si vyhrazuje právo vyžádat si reference ze stávající školy, kde žák působí. 
  4. Je-li k přestupu žáka na základě zákona třeba souhlas pedagogicko- psychologické poradny, vyčká ZŠ SMART s rozhodnutím o přijetí žáka na vyjádření PPP. 
  5. Podmínkou přestupu do ZŠ SMART je účast žáka na "škole nanečisto" - v průběhu 3-5 dní se žák má možnost účastnit výuky ve své budoucí třídě, poznat spolužáky, styl výuky a udělat si lepší obrázek o práci žáků ve Smartu. 
  6. Po "škole nanečisto" žák s rodiči potvrdí škole svůj zájem o přestup do Smartu. 
  7. Konečné rozhodnutí o přijetí vydává ředitelka školy. 

AKTUÁLNÍ VOLNÁ MÍSTA:

Pro školní rok 2021/2022 již nemáme žádná volná místa.  Maximální kapacita školy je plně naplněna.

V případě Vašeho zájmu v případě uvolněného místa, prosím, vyplňte formulář pro zájemce a kontaktujte nás telefonicky.

Škola si vyhrazuje právo na nepřijetí zájemců i v případě, že je kapacita volná!