INFO PRO ZÁJEMCE

Zápis do 1. třídy 2021/2022

Informace k zápisu do budoucí 1. třídy zveřejníme na našich stránkách v průběhu ledna 2021. 

V návaznosti na aktuální situaci uvedeme přesné termíny a podobu všech akcí, které se zápisu prvňáčků týkají:

 • Den otevřených dveří
 • Registrace k zápisu (škole nanečisto)
 • Škola nanečisto
 • Zápis
 • Schůzka rodičů budoucích prvňáčků ZŠ Smart
V lednu 2021 budou zveřejněna i přesná kritéria přijetí, včetně bodového hodnocení. 

Nadále platí, že přednost mají sourozenci žáků ZŠ Smart a děti našich učitelů. Velký důraz klademe na očekávání rodičů vůči škole. V rámci školy nanečisto s dětmi procházíme test školní zralosti a jejich připravenost na školní docházku.

V případě jakýchkoliv dotazů, prosím, kontaktujte nás na info@skola-smart.cz.


Přijímání žáků do vyšších ročníků - pravidla a kritéria: 

Mají-li rodiče zájem o přestup dítěte do vyššího ročníku ZŠ SMART, mohou kontaktovat ZŠ SMART.   

 1. Je-li v daném ročníku volné místo*, zašleme rodičům k vyplnění . "Dotazník pro rodiče_zájemci o ZŠ Smart" a pozveme je na osobní schůzku, která je příležitostí projednat očekávání rodičů vůči škole i požadavky školy na nově přijímané žáky. Schůzky se účastní rodiče, vedoucí 1. nebo 2. stupně, popř. třídní učitel.
 2. Škola si vyhrazuje právo vyžádat si reference ze stávající školy, kde žák působí. 
 3. Je-li k přestupu žáka na základě zákona třeba souhlas pedagogicko- psychologické poradny, vyčká ZŠ SMART s rozhodnutím o přijetí žáka na vyjádření PPP. 
 4. Podmínkou přestupu do ZŠ SMART je účast žáka na "škole nanečisto" - v průběhu 3-5 dní se žák má možnost účastnit výuky ve své budoucí třídě, poznat spolužáky, styl výuky a udělat si lepší obrázek o práci žáků ve Smartu. 
 5. Po "škole nanečisto" žák s rodiči potvrdí škole svůj zájem o přestup do Smartu. 
 6. Konečné rozhodnutí o přijetí vydává ředitelka školy. 

AKTUÁLNÍ VOLNÁ MÍSTA:

Pro školní rok 2020/2021 máme poslední volná místa ve 2., 6. a 8. třídě

Ostatní třídy jsou plně obsazeny. 

Škola si vyhrazuje právo na nepřijetí zájemců i v případě, že je kapacita volná!