INFO PRO ZÁJEMCE

Zápis do 1. třídy

Aktuální informace o zápisu dětí do budoucí 1. třídy zveřejňujeme na webu a Facebooku školy vždy v průběhu ledna.

V tento den zveřejníme i přesné termíny:

  • Dne otevřených dveří
  • Školy nanečisto
  • Zápisu - včetně jeho jednotlivých fází

Zároveň pak pro všechny zájemce přesně popíšeme i celý postup přijímacího řízení, včetně kritérií pro přijetí a další detaily.

V případě dalších dotazů, prosím, kontaktujte nás na info@skola-smart.cz


Přijímání žáků do vyšších ročníků - pravidla a kritéria: 

Mají-li rodiče zájem o přestup dítěte do vyššího ročníku ZŠ SMART, mohou kontaktovat ZŠ SMART.   

  1. Je-li v daném ročníku volné místo (info viz níže), vyplňte online formulář: "Dotazník pro rodiče_zájemci o ZŠ Smart"
  2. Poté Vás pozveme na osobní schůzku, která je příležitostí projednat očekávání rodičů vůči škole i požadavky školy na nově přijímané žáky. Schůzky se účastní rodiče, vedoucí 1. nebo 2. stupně, popř. třídní učitel.
  3. Škola si vyhrazuje právo vyžádat si reference ze stávající školy, kde žák působí. 
  4. Je-li k přestupu žáka na základě zákona třeba souhlas pedagogicko- psychologické poradny, vyčká ZŠ SMART s rozhodnutím o přijetí žáka na vyjádření PPP. 
  5. Podmínkou přestupu do ZŠ SMART je účast žáka na "škole nanečisto" - v průběhu 3-5 dní se žák má možnost účastnit výuky ve své budoucí třídě, poznat spolužáky, styl výuky a udělat si lepší obrázek o práci žáků ve Smartu. 
  6. Po "škole nanečisto" žák s rodiči potvrdí škole svůj zájem o přestup do Smartu. 
  7. Konečné rozhodnutí o přijetí vydává ředitelka školy. 

AKTUÁLNÍ VOLNÁ MÍSTA:

Pro školní rok 2023/2024 již nemáme žádná volná místa.  Maximální kapacita školy je naplněna.

V případě Vašeho zájmu, prosím, vyplňte formulář pro zájemce a kontaktujte kancelář školy - 730 705 902.

Pokud se kapacita kdykoliv v průběhu roku v některé ze tříd uvolní, ihned kontaktujeme rodiče zapsané ve výše uvedeném formuláři.

Škola si vyhrazuje právo na nepřijetí zájemců i v případě, že je kapacita volná!