AVENGERS

AVENGERS
Na tento kroužek se nepřihlašuje - děti vybírají a doporučují třídní učitelé.

Program Avengers podněcuje zvědavost dětí a rozvíjí různé jejich talenty pomocí nejrůznějších aktivit a úkolů. Žáci řeší různé matematicko-logické úkoly, tvůrčí projekty či bádají v přírodě. Podporujeme kritické myšlení, společnou diskusi, hledáme řešení a pracujeme na osobním růstu každého z účastníků. Zároveň děti čeká spousta zábavy, učení a sebepoznání. Pronikat budeme do různých témat, která děti zajímají a ve kterých by si chtěly prohloubit své znalosti. 

Kdy: PÁTEK, 13:30 - 14:30 hod

Lektor: Petr Krňák