ŠKOLNÍ AKCE

plán akcí 2018/2019

Detaily k jednotlivým akcím budou zveřejňovány průběžně. Více informací naleznete vždy ve školním informačním systému.

ZÁŘÍ 

 • 3. 9. - 8:30 hod - přivítání prvňáčků / infoschůzka s rodiči
 • 4. - 7. 9. - teambuilding / expedice (6. A) - úniková hra, školení na organizaci školního roku (II. stupeň)
 • 6. 9. - 10:00 hod - slavnostní otevření nové tělocvičny (představení dětí z nižších ročníků)
 • 9. 9. - 16:00 - 18:00 hod - piknik na zahradě
 • 18. 9. - Rada rodičů I. - 17:30 hod
 • 21. - 23. 9. - Dětský divadelní festival
 • 26. 9. - Archeopark (4. a 5. třída)

ŘÍJEN

 • 4. 10. - Orientační běh - vybrané děti ze (4. - 5. třídy)
 • 11. 10. - Přednáška pro děti (4. - 6. třída) - "Jak přežít v extrémních podmínkách" - 13:00 - 14:00
 • 11. 10. - Přednáška pro rodiče - "Jak přežít v extrémních podmínkách" - 17:00 - 19:00 hod, knihovna Roudnice nad Labem
 • 16. 10. - exkurze v LeoCzech (4. A) - 8:30 - 14:30
 • 17. 10. - Setkání rodičů 4. A - 17:00 hod
 • 20. 10. - sobotní Zahrad-NIČENÍ - 9:00 - 13:00 (rodiče)
 • 24. 10. - Halloweenské přespávání ve škole (1. - 3. třída)
 • 25. 10. - Halloweenské přespávání ve škole (4. - 6. třída)

LISTOPAD

 • 1. 11. - exkurze do Hrdličkova muzea člověka UK (vzdělávací program: Evoluce člověka - cesty lidí) (6. A)
 • 1. 11.  - Podřipské muzeum - Výstava a interaktivní workshop - Výročí vzniku samostatné republiky - život před 100 let, TGM (2. a 3. A)
 • 2. 11. - 8:30 - 10:00 hod - Přednáška o šikaně, nebezpečných situacích a obraně proti nim + ukázka KravMaga technik (4. - 6. třída) - akce je spolufinancovaná z prostředků města Roudnice nad Labem
 • 6. 11. - Laskavec 2018 - výlet do Vědomic - sbírání dřeva pro Lesní školu (3. A)
 • 7. 11.  - Shromáždění
 • 9. 11. - návštěva Městské knihovny Ervína Špindlera (projekt Čtení)
 • 13. 11. - Laskavec 2018
 • 13. 11. - Laskavec 2018 - návštěva lesa, povídání s myslivci, krmení pro zvířátka (1. a 2. A)
 • 14. 11. - diskuse na téma "Kouření" - 6. A
 • 19. 11. - Buddie´s aktivity 
 • 20. 11. - Testování anglického jazyka - Výběrové zjišťování výsledků vzdělávání ČŠI (4. A)
 • 20.11. - Laskavec 2018 - návštěva Domova důchodců (4. A)
 • 21. 11. - diskuse na téma "Kouření" - 5. A 
 • 23. 11. - návštěva Městské knihovny Ervína Špindlera (projekt Čtení)
 • 27. 11. - Rada rodičů II. - 18:00 - 20:00 hod

 • PROSINEC

  • 4. 12. - 16:00 - 18:00 - Adventní SMART Café + Vánoční jarmark
  • 5. 12. - návštěva Podřipského muzea - Přednáška o pravěku (6. A)
  • 14. 12. - 17:00 - 18:30 hod - Vánoční besídka - Zámek Roudnice
  • 17. 12. - návštěva Městské knihovny Ervína Špindlera (1. A) 
  • 18. 12. - Úniková hra - Útěk z Alkatrazu (6. A)
  • 18. 12. - Program "Vzdělávací stanoviště" - deskové hry / muzikál / tvoření / orientační běh / taneční / film / čítárna (1. až 5. A)
  • 19. 12. - Kino, Litoměřice - Balón (4. až 6. A)

  LEDEN

  • 12. - 19. 1. - Lyžařský výcvik (3. a 4. třída)
  • 18. 1. - Kino, Litoměřice (Louskáček a čtyři říše) - 1. až 5. A
  • 28. 1. - přednáška pro učitele / přednáška pro rodiče - Robert Čapek - Hodnocení dětí 
  • 28. 1. - bruslení - 8 týdnů (4 týdny - 2. A, 5. A, 6. A / 4 týdny - 1. A, 3. A, 4. A)
  • 30. 1. - výlet za Kelty, komentovaná výstava Keltové / návštěva Národního muzea v Praze (4. A)

   ÚNOR

   • 5. 2. - Shromáždění
   • 6. 2. - výlet za Kelty, komentovaná výstava Keltové / návštěva Národního muzea v Praze (5. A)

   BŘEZEN

   DUBEN

   • 3. - 4. 4. - Zápis do 1. ročníku
   • 11. 4. - přednáška pro rodiče - Susanna Backman (FI) - Nejnovější inovace ve vzdělávání z Finska
   • Kurz plavání (1., 2. a 3. A) 
   • 27. 4. - 3. 5. - Zájezd do Anglie (5. a 6. třída)

   KVĚTEN

   ČERVEN

   • 6. 6. - Pasování prvňáčků na čtenáře (1. A)
   • 13. 6. - Školní slavnost
   • 19. 6. - schůzka rodičů budoucích prvňáčků
   • 15. - 22. 6. - Škola v přírodě v Rimini (1. - 4. třída) - návrh k projednání
   • 15. - 22. 6. - Sportovní pobyt (5. - 6. třída) - návrh k projednání
  Výlet s rodiči na Helfenburk
  Výlet s rodiči na Helfenburk


  Přednášky pro rodiče

  Pravidelně zveme rodiče a přátele školy na vzdělávací přednášky. Vybrané je vždy téma, které aktuálně reflektuje výuku ve škole a zvaní jsou nejlepší odborníci pro danou oblast.

  Detailní program přednášek se dozvíte zde.

  Školní prázdniny

  Termíny školních prázdnin a volných dnů pro školní rok 2019/2020 naleznete zde.