ŠKOLNÍ AKCE

Plán všech školních i mimoškolních akcí a událostí rodiče naleznou v informačním systému EDOOKIT. Záznamy z toho nejzajímavějšího si můžete přečíst v Informacích pro rodiče a na fotografie se můžete podívat zde.

Školní akce

Za velmi důležité pokládáme propojování školní výuky s praxí a prohlubování dovedností z reálného života. Proto pravidelně pořádáme pro žáky naší školy vzdělávací, sportovní, kulturní, zábavné a jiné akce. Program se snažíme ladit tak, aby navazoval a prohluboval výukové plány a cíle daných předmětů. Většina akcí je hrazena rodiči nad rámec školného. Některé aktivity jsou hrazeny z dotací, které škola pro tyto účely získává. O všech akcích informujeme rodiče i žáky předem.

Vybrané akce pořádáme pravidelně každý rok a jsou určeny vždy pro daný ročník: 

  • sportovní aktivity: plavání, bruslení, lyžařský výcvik, teambuildingové aktivity, letní sportovní týden
  • vzdělávací: přednášky, exkurze, návštěvy muzea / knihovny / veletrhů apod, vlastivědný pobyt
  • zahraniční: jazykový pobyt, pobyt u moře
  • školní: shromáždění, projektové dny, buddies aktivity, zahradní slavnost, vánoční besídka, Smart Café

Mimoškolní akce

Za stěžejní považujeme vztahy s rodiči našich žáků. Proto prostor věnujeme i mimoškolním aktivitám, které jsou určeny nejen pro děti, ale i pro rodiče, sourozence, prarodiče i ostatní přátele školy. 

Společně rádi chodíme na turistické výlety, navštěvujeme divadlo, pořádáme vodácké i cyklo akce, užíváme si piknikové i jiné zahradní radosti, zvelebujeme školní prostory, s rodiči si užíváme každoroční společenský večer / ples anebo jezdíme k moři.

Společně tráveného času si velmi ceníme. Nejen že si vždy odnášíme spoustu úžasných zážitků a nezapomenutelných vzpomínek, ale tyto akce mají zásadní význam pro vzájemné poznání, porozumění a pozitivní komunikaci mezi školou a rodinou.

Mahony 2021
Mahony 2021
Mahony 2021 - běh pro Adélku H.
Mahony 2021 - běh pro Adélku H.
Zažít Roudnici Jinak
Zažít Roudnici Jinak


Přednášky pro rodiče

Pravidelně zveme rodiče a přátele školy na vzdělávací přednášky. Vybrané je vždy téma, které aktuálně reflektuje výuku ve škole a zvaní jsou nejlepší odborníci pro danou oblast.

Detailní program přednášek se dozvíte zde.

Školní prázdniny

Termíny školních prázdnin a volných dnů naleznete zde.