dotace ERASMUS 2019/2020

Od července 2019 jsme hrdými příjemci grantu ERASMUS+ školní vzdělávání - Klíčová akce 1, výzva 2019 na projekt "Podpora výuky v integrovaných výukových blocích".

Realizace projektu přinese naší škole zvýšení odborné kvalifikace a lepší připravenost jednotlivých pedagogů na inovativní výuku v integrovaných blocích. Zkušenosti z kurzů budou pro pedagogy další motivací ke kvalitní pedagogické práci a k hledání těch nejlepších cest ke smysluplnému vzdělávání žáků naší ZŠ.

Výše dotace: 16.969 EUR

Schválené kurzy pro naše pedagogy:

"Financováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska představují názory a stanoviska autorů a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie nebo Domu zahraniční spolupráce. Evropská unie ani poskytovatel grantu za ně nenesou odpovědnost."