Dobrovolnický projekt 9.A

Závěrečný projekt

předmět Osobnostně-společenská výchova 

"Nejlepší způsob, jak začít nový den, je po probuzení myslet na to, zda můžeme dnes udělat radost alespoň jednomu člověku". (Friedrich Nietzche) 

Cíl projektu

Seznámit žáky s realitou každodenního života dospělých, na který se ve škole připravují, umožnit jim vyzkoušet si "nanečisto" konkrétní práci, zjistit, co daná práce obnáší, jaké dovednosti a znalosti jsou potřeba k jejímu výkonu, objevit, co už sami zvládnou, vyzkoušet si, jaké to je využít svůj potenciál ve prospěch druhých a přijmout odpovědnost za svou práci a rozhodnutí, která dělám. 

Zaměření 

Pomáháme těm, kteří pomoc druhých potřebují. Proto si žáci měli zvolit z nabídky organizací, které mají tento typ činnosti jako hlavní náplň své práce. 

Průběh projektu

2 týdny žáci 9.A vykonávali dobrovolnickou práci ve vybrané firmě/organizaci. V místě práce dostali svého vedoucího, přidělenu práci přiměřené náročnosti, případně konkrétní úkoly. Po návratu do školy všichni žáci vypracují zprávu o své dobrovolnické činnosti podle zadaných kritérií a představí ji ostatním na Shromáždění II. stupně.


Dobrovolnické aktivity 2022

  • ZŠ SMART - asistent pedagoga v 1.a 2. ročníku

Dobrovolníci pomáhali pedagogům ve třídě, organizovali dětem práci a aktivity, připravovali zajímavé materiály a věnovali se jim v průběhu celého dne.

Dobrovolníci ve skladu připravovali balíčky s potravinami a drogerií pro osoby v nouzi. 

Dobrovolníci pomáhali seniorům v ergoterapeutické (tvořivé) dílně, četli jim na přání, hráli s nimi deskové a další hry, chodili společně na procházky a povídali si v průběhu celého dne.

Dobrovolníci pomáhali dětem ve věku 3 až 6 let, hráli s nimi různé hry a užívali si při zajímavých vzdělávacích a sportovních činnostech.

Dobrovolníci pomáhali dětem ve věku 3 až 6 let, hráli s nimi různé hry a užívali si při zajímavých vzdělávacích a sportovních činnostech.

Dobrovolníci pomáhali dětem ve věku 3 až 6 let, hráli s nimi různé hry a užívali si při zajímavých vzdělávacích a sportovních činnostech.


Moc děkujeme všem uvedeným organizacím, že nám umožnila zrealizovat první ročník Dobrovolnického projektu, přijala naše žáky do svých řad a nabídla jim nejen pracovní zkušenosti, ale především mnoho zajímavých momentů a zodpovědných činností.