BUDDIES online

rodiče Dominika P: "Velmi chválím přístup Adama P.. Dominika vždy skypování bavilo a těšil se, a myslím, že se i dost naučil."

procvičování AJ s babičkou Jane (UK)

rodiče Kubíka K: "Ve středu měl Kubík skypové hodiny, nejprve AJ se starším spolužákem a poté hodinu s paní učitelkou Markétou. Při těchto hodinách spolupracuje výborně a dělá vše, co se po něm chce."

Náš "Buddies program" je nastaven pro standardní školní docházku a předpokládá osobní setkávání dětí. V době jarního uzavření škol v důsledku epidemie koronaviru měly nepřítomnost ve škole, nemožnost setkávání se s vrstevníky a další omezení evidentní dopad na psychiku většiny školáků. 

Proto jsme jako jeden ze zásadních cílů distanční výuky definovali zajištění vzájemného sociálního kontaktu mezi žáky. Hledali jsme způsob, jak umožnit vzájemnou podporu dětí, vytvořit prostor pro sdílení pocitů, obavy i zážitky, tak jak to ve škole dělají v rámci buddies programu. Při organizaci anglické konverzace pro starší žáky napadlo učitele druhého stupně propojit je s mladšími spolužáky v rámci pravidelných on-line schůzek. 

Proto třídní učitelé 1. a 2. stupně propojili starší dobrovolníky a mladší děti a vznikl tak "OnLine Buddies Program". Dvojice se pak po celou dobu distanční výuky setkávaly on-line ve stanoveném čase. Učitelé sdíleli starším buddies výukové materiály, které při on-line setkání probírali s mladšími - pomáhali jim pochopit složitější učivo, dokončit zadané domácí úkoly, konverzovali s nimi v angličtině, a také si "jen tak" povídali a sdíleli své zážitky i pocity. Setkávání trvalo vždy půl hodiny.BUDDIES aktivity I.

Sedmáci učí druháky 

Adam (7.A): "Bylo zajímavé, vžít se do role učitele a zábavné takhle poznat mladší děti."

Lea (7.A): "První hodina byla docela zvláštní, protože jsem nikdy nikoho takhle neučila, a už vůbec ne přes videohovor. Ale potom to bylo den ode dne lepší a i Julinka vše lépe chápala. Díky těmto skypům jsem se určitě naučila lépe pracovat s dětmi. Taky jsem přišla na to, jak vysvětlovat nebo říkat informace, aby je ten druhý pochopil."

Laura (2.A): "S Eliškou mě to bavilo nejvíc. Pomohla mi procvičit slovíčka z angličtiny a opakovaly jsme spolu třeba prvouku. To mě bavilo. Byla hrozně milá!"

Distanční výuka listopad 2020

Matika_4.A + 8.A

AJ_4.A + 8.A 

Čeština_3.A + 7.A 

AJ_4.A + 8.A 

Matika_4.A + 8.A 


BUDDIES aktivity II.

Čtení s babičkami, konverzace s rodilými mluvčími a spolupráce s aktivními rodiči

Buddies program on-line se neomezil pouze na setkávání starších a mladších žáků. Abychom zajistili pestrou nabídku aktivit pro žáky, kteří např. zůstávali doma sami bez rodičů, nebo neměli dostatečnou rodinnou podporu ve studiu jazyka, rozšířili jsme on-line setkávání také o čtení s babičkami v češtině, anglickou konverzaci s rodilými mluvčími, kteří jsou příbuznými našich žáků, a také jsme zapojili nepedagogické zaměstnance školy, kteří si vzali na starost čtení a doučování žáků. Na tyto aktivity jsme získali velmi pozitivní zpětnou vazbu. Podstatným prvkem této zpětné vazby je to, že účastníci buddies programu on-line ocenili především sociální rozměr tohoto setkávání, přestože bylo organizováno též se záměrem cílené školní práce.

online anglická konverzace s babičkou Jane

online hodina tělocviku s Dominikem

online hodina hudební výchovy s Jirkou