PODPORUJÍ NÁS


Srdečně děkujeme i rodičům našich žáků, kteří nás podporují finančně, morálně i podáním pomocné ruky :-)

 • Jiří Puršl - vedení Rady rodičů  
 • Milan Synek -  organizace a pomoc kdykoliv je potřeba, a to od samého vzniku školy
 • Karel Hakl - organizace a skvělé zajištění lyžařského výcviku v Říčkách, 2/2017
 • Miroslav Kohout - konzultace finančního plánu školy
 • Irenka Poláčková - pomoc při zajištění bruslení
 • Duchoslavovi - věnování stolního fotbálku, který je v permanentním provozu :-)
 • Sittovi a Sklenářovi - sponzorský dar (autobus na školní výlet)
 • Hladkých - sponzorský dar na školení pedagogů a tisk časopisu BANG
 • Marek Konečný - focení tříd
 • Radek Miletín - zajištění plotu na novou školní zahradu
 • Rudolf Šindelář - zajištění bagru na vyčištění školní zahrady
 • Hurákovi - zajištění pitných nádob do třídy a družiny
 • Ondřej Materna - knihy od nakladatelství Slovart pro školu i pro družinu
 • a mnoho dalších

V březnu 2017 jsme zřídili transparentní bankovní účet, který bude sloužit k příjmu laskavé finanční podpory od dárců, sponzorů či rodičů našich žáků. Více informací se dozvíte zde.

Číslo sponzorského účtu ZŠ SMART: 

115-4140610247/0100

Partneři ve vzdělávání