PODPORUJÍ NÁS

Rodiče našich žáků

Srdečně děkujeme rodičům našich žáků, kteří nás podporují finančně, morálně i podáním pomocné ruky. Bez jejich pomoci by naše škola nemohla fungovat tak, jak funguje. Vážíme si každodenní podpory vás všech.

Partneři ve vzdělávání

Využíváme moderní metody výuky, spojené s pozitivní motivací našich studentů.

Během naší výuky využíváme moderní metody učení. Ke každému studentu hledáme individuální přístup. Mezi našimi lektory jsou jak profesionální lektoři s dlouholetou praxí, tak rodilí mluvčí. Výuka vždy probíhá v přátelském a uvolněném prostředí.  

Nabízíme předškolní vzdělávání v přirozeně českém-anglickém prostředí pro děti od 2 do 7 let.

Vzdělávací program vychází z RVP MŠMT a zajišťuje dětem plnohodnotnou předškolní přípravu. Zároveň je nad rámec běžné školky obohacen o každodenní intenzivní výuku anglického jazyka, která umožňuje osvojení angličtiny přirozenou cestou. Omezený počet dětí dává prostor pro zcela individuální přístup. 

Sponzorský fond

V březnu 2017 jsme zřídili transparentní bankovní účet, který bude sloužit k příjmu laskavé finanční podpory od dárců, sponzorů či rodičů našich žáků. Více informací se dozvíte zde.

Číslo sponzorského účtu ZŠ SMART:

115-4140610247/0100