PODPORUJÍ NÁS

Rodiče našich žáků

Srdečně děkujeme i rodičům našich žáků, kteří nás podporují finančně, morálně i podáním pomocné ruky :-)

 • Jiří P. - vedení Rady ŠPO, podpora školy od jejího vzniku
 • Milan S. - organizace a pomoc kdykoliv je potřeba, a to od samého vzniku školy
 • Karel H. - organizace a skvělé zajištění lyžařského výcviku v Říčkách
 • Miroslav K. - konzultace finančního plánu školy
 • Jan D. - rekonstrukce II. stupně - konzultace, odborná pomoc a komunikace s příslušnými orgány
 • Irenka P. - pomoc při zajištění bruslení, projektu Smart Café a mnoho jiné podpory
 • rodiče Petrušky - věnování stolního fotbálku, který je v permanentním provozu :-)
 • Vladimír S. a David S. - sponzorský dar (autobus na školní výlet)
 • David a Denisa S. - křovinořez na školní zahradu
 • Jana a Pavel H. - sponzorský dar na školení pedagogů a tisk časopisu BANG
 • Marek K. - focení tříd, vybavení školy
 • Radek M. - zajištění plotu na novou školní zahradu
 • Rudolf Š. - zajištění bagru na vyčištění školní zahrady
 • Renata Š. - autobus na výlet 2. a 3. třídy, vedení kroužku Sportovky
 • Radka a Petr H. - zajištění pitných nádob do třídy a družiny
 • Ondřej M. - knihy od nakladatelství Slovart pro školu i pro družinu
 • Jiřina S. - organizace English week
 • Zdeněk a Adéla B. - tiskařské a grafické práce / pomoc ukrajinské adaptační skupince 
 • Lucie L - program finanční gramotnosti "Kuře Pípo"
 • Jitka R. Z. - vedení mediálního projektu
 • Mirek T. - vedení kroužku Sebeobrany
 • Petr a Andrea H. - starost o školní zahradu
 • Lenka F. - přednáška pro žáky 7.A
 • Karel a Helena F. - catering na školní akce
 • Petr G. - organizace školního výletu
 • Dan H. - zajištění plavby parníkem 
 • Jan K. - výroba herních doplňků na školní zahradu (kulečník)
 • Jan K. - přednáška pro žáky 
 • Alena P. - konzultace v oblasti HR
 • Alena P. - přednáška pro žáky 5.A, poskytnutí prostor pro Tělesnou výchovu
 • Jonathan S. - USB pro žáky 
 • Iva a Ondřej S. - focení žáků a pedagogů
 • Marie a Pavel T. - přednáška pro žáky
 • Lada T. - trička a zástěrky na projekt Smart Café
 • Jana V. - vedení kroužku Vaření
 • Radka a Jiří Z. - zajištění akce Horolezecká stěna
 • Petr Z. - stěhování školního nábytku, brašny na školní notebooky
 • Petra T. - přednáška pro žáky
 • Ladislav Z. - přednáška pro žáky
 • a mnoho dalších

Partneři ve vzdělávání

Využíváme moderní metody výuky, spojené s pozitivní motivací našich studentů.

Během naší výuky využíváme moderní metody učení. Ke každému studentu hledáme individuální přístup. Mezi našimi lektory jsou jak profesionální lektoři s dlouholetou praxí, tak rodilí mluvčí. Výuka vždy probíhá v přátelském a uvolněném prostředí.  

Nabízíme předškolní vzdělávání v přirozeně českém-anglickém prostředí pro děti od 2 do 7 let.

Vzdělávací program vychází z RVP MŠMT a zajišťuje dětem plnohodnotnou předškolní přípravu. Zároveň je nad rámec běžné školky obohacen o každodenní intenzivní výuku anglického jazyka, která umožňuje osvojení angličtiny přirozenou cestou. Omezený počet dětí dává prostor pro zcela individuální přístup. 

Sponzorský fond

V březnu 2017 jsme zřídili transparentní bankovní účet, který bude sloužit k příjmu laskavé finanční podpory od dárců, sponzorů či rodičů našich žáků. Více informací se dozvíte zde.

Číslo sponzorského účtu ZŠ SMART:

115-4140610247/0100