Dotace Prevence 2024 od Ústeckého kraje

22.05.2024

Dnes nám byla schválena neinvestiční dotace ve výši 160.000,- Kč v rámci programu Prevence rizikového chování 2024, kterou poskytuje Ústecký kraj. Projekt "Preventivní programy v ZŠ Smart" se budou konat od 1. 2. 2024 - 31. 12. 2024. 

Hlavním cílem tohoto projektu jsou aktivity zaměřené na:

  • 10 hodinový odborný kurz pro pedagogy na téma primární prevence rizikového chování a jevů v kolektivech a praktické aktivity zaměřené na podporu duševního zdraví učitelů a žáků
  • 2x za školní rok zorganizovat program primární prevence pro 1. - 9. třídu
  • 2x za školní rok zorganizovat program z oblasti podpory psychohygieny a duševního zdraví dětí pro 1. - 9. třídu
  • zrealizovat 4 denní preventivní program pro žáky 6. - 9. tříd na podporu rizikového chování

Projekt je spolufinancován Ústeckým krajem.