Dotace na odpadové hospodářství

29.06.2018

Koncem minulého školního roku naše škola zažádala o spolufinancování projektu Odpadové hospodářství v rámci vyhlášeného dotačního projektu PATRIOT 2018 od společnosti MONDI a.s.

Děkujeme za schválení naší žádosti a za možnost využití přidělené dotace na nákup nového vybavení pro naše odpadové hospodářství. 

Popis projektu:

Ekologická výuka je v naší škole jedním z prioritních průřezových témat. Ekologii, recyklaci i ochraně životního prostředí se věnujeme formou výukových projektů, vzdělávacích akcí a dalších osvětových aktivit. 

Za získané peníze pořídíme odpovídající recyklační a odpadkové koše, nádoby na BIO odpad a kompostér na školní zahradu.