Vychováváme schopné, chytré a dobré osobnosti 

moderním, individuálním a radostným způsobem.

Náš vzdělávací program je zaměřen na individuální rozvoj dítěte. Podporujeme silné stránky dětí, vedeme je ke spolupráci, kritickému myšlení a pozitivnímu přístupu k životu. Vyučujeme angličtinu 5x týdně, máme rozšířenou časovou dotaci na pohybové aktivity, věnujeme se komunikaci, mediální výchově a rozvoji počítačové gramotnosti od nejnižších ročníků. Pracujeme v malých třídních kolektivech.

Škola SMART je školskou právnickou osobou zapsanou do rejstříku škol MŠMT. 

AKTUALITY

Koncem dubna nám Ústecký kraj schválil další projekt v rámci dotačního programu "Volný čas v Ústeckým kraji v roce 2022". Cíl tohoto projektu je především mimoškolní podpora dětí s nadáním v určitých oblastech, které u nich chceme rozvíjet i mimo běžné vyučování.

Dubnové shromáždění prvního stupně pro nás bylo velkým zážitkem. Pozvání přijaly děti z naší školní ukrajinské skupinky. Spolu s paní učitelkou Irynou a Hannou si připravily několik písniček a básniček, které našim žákům představily. Nejdojemnější byl závěr představení, kdy všichni zazpívaly ukrajinskou hymnu, doprovázenou videem o Ukrajině.

1. dubna jsme uzavřeli letošní zápis do 1. třídy 2022/2023. V průběhu ledna a února se registrovalo zatím rekordních 42 předškoláčků, ze kterých jsme vybrali 16 nových smarťáčků. Výběr byl opět velmi náročný, protože jsme v průběhu několikakolového přijímacího řízení potkali moc milé rodiče i děti.

Koncem března nám Ústecký kraj schválil projekt v rámci dotačního programu "Prevence rizikového chování v Ústeckým kraji v roce 2022". Cíl našeho projektu je především dlouhodobá práce s kolektivem, budování pozitivního klima ve škole a prevence patologických jevů mezi dětmi. Zároveň chceme zajistit účast 2 pedagogů na odborných seminářích primární...

Filipovy palačinky pro Ukrajinu - celé dnešní ráno parta páťáků připravovala charitativní svačinku pro své spolužáky. Na 4 pracovních místech se jim podařilo udělat cca 150 kusů! Fronta byla velká, pochutnali jsme si všichni. A to nejlepší přišlo na závěr - výtěžek pro malého Konstantina, který nyní dočasně bydlí u Mělníka, je neuvěřitelných...

Palačinky pro Ukrajinu vymyslel a připravil pro naší školu Filip T. z páté třídy. Do čtvrtka 3. 3. 2022 se můžete objednat palačinky, v minimální ceně 20,- Kč / kus. V pátek pak budou připraveny v kavárně na svačinu palačinky různých příchutí. Výtěžek z prodeje pošle Filip na pomoc Ukrajině.

další AKTUALITY si můžete prohlédnout v menu v záložce INFORMACE PRO RODIČE.Zapojili jsme se


6. 6. 2018 byl náš školní web již podruhé oceněn v soutěži školních webů Scoolweb 2018

Opět jsme získali krásné, 2. místo v kategorii A (neúplně organizované). 

Hodnocenými oblastmi byly: otevřenost školy vůči veřejnosti, uživatelská přívětivost, bezpečnost webu a grafické zpracování. 

Cílem soutěže sCOOl web je pomoci školám v tvorbě aktuálních a moderních webových stránek. Hlavní vítěze vybírá devítičlenná odborná porota složená z odborníků na různé oblasti důležité pro školní web. Akci pořádá EDUin.

Granty a dotace

více informací o jednotlivých dotačních titulech a grantech - ZDE.

Spolek LITTLE MONKEYS

Spolek Little Monkeys z.s. je zřizovatelem Základní školy SMART š.p.o.

                              DS Monkeys                           JŠ Robinson                          ZŠ Smart