Vychováváme schopné, chytré a dobré osobnosti 

moderním, individuálním a radostným způsobem.

Náš vzdělávací program je zaměřen na individuální rozvoj dítěte. Podporujeme silné stránky dětí, vedeme je ke spolupráci, kritickému myšlení a pozitivnímu přístupu k životu. Vyučujeme angličtinu 5x týdně, máme rozšířenou časovou dotaci na pohybové aktivity, věnujeme se komunikaci, mediální výchově a rozvoji počítačové gramotnosti od nejnižších ročníků. Pracujeme v malých třídních kolektivech.

Škola SMART je školskou právnickou osobou zapsanou do rejstříku škol MŠMT. 

AKTUALITY

Letos jsme se již počtvrté účastnili naší oblíbené roudnické akce - Zažít Roudnici Jinak Vol. 2021. Náš stánek se proměnil ve SMART Café, kde děti naší školy prodávaly za dobrovolné částky nejrůznější napečené dobroty (sušenky, koláče, buchty) a teplé nápoje.

EDUzín dnes natáčí v Roudnici nad Labem. V tamní základní škole funguje program Buddies, který loni vyhrál cenu EDUína. Prvňáčci získají svého buddyho, který jim potom pomáhá během celého školního roku.

12.500,- Kč pro ZŠ Moravská Nová Ves - Koncem minulého školního roku jsme i my chtěli přispět na pomoc v oblastech postižených ničivým tornádem. V rámci naší školní sbírky se nám podařilo vybrat krásných 12.500,- Kč, které byly začátkem září přeposlány na transparentní účet ZŠ Moravská Nová Ves.

V sobotu 5. června pořádala ZŠ Smart v rámci akce MAHONYHO ÚSMĚV 2021 charitativní běh pro Adélku, která trpí hypoplazií mozečku. Záměrem akce bylo propojit sportovní aktivity se společným setkáním rodičů, žáků a přátel školy, připomenout pravidla bezpečného pohybu osob na silnicích a zároveň vybrat pomocí startovného a dobrovolných příspěvků...

Již po několikáté jsme měli možnost si s dětmi nejen zahrát únikovou hru FakceSCAPE, ale jim velmi zajímavou formou znovu vysvětlit, co to jsou dezinformace, fake news, hoaxy a mnoho dalšího, co je v mediálním světě čeká.

další AKTUALITY si můžete prohlédnout v menu v záložce INFORMACE PRO RODIČE.

Zapojili jsme se


6. 6. 2018 byl náš školní web již podruhé oceněn v soutěži školních webů Scoolweb 2018

Opět jsme získali krásné, 2. místo v kategorii A (neúplně organizované). 

Hodnocenými oblastmi byly: otevřenost školy vůči veřejnosti, uživatelská přívětivost, bezpečnost webu a grafické zpracování. 

Cílem soutěže sCOOl web je pomoci školám v tvorbě aktuálních a moderních webových stránek. Hlavní vítěze vybírá devítičlenná odborná porota složená z odborníků na různé oblasti důležité pro školní web. Akci pořádá EDUin.

Granty a dotace

více informací o jednotlivých dotačních titulech a grantech - ZDE.

Spolek LITTLE MONKEYS

Spolek Little Monkeys z.s. je zřizovatelem Základní školy SMART š.p.o.

                              DS Monkeys                           JŠ Robinson                          ZŠ Smart