Vychováváme schopné, chytré a dobré osobnosti 

moderním, individuálním a radostným způsobem.

Náš vzdělávací program je zaměřen na individuální rozvoj dítěte. Podporujeme silné stránky dětí, vedeme je ke spolupráci, kritickému myšlení a pozitivnímu přístupu k životu. Vyučujeme angličtinu 5x týdně, máme rozšířenou časovou dotaci na pohybové aktivity, věnujeme se komunikaci, mediální výchově a rozvoji počítačové gramotnosti od nejnižších ročníků. Pracujeme v malých třídních kolektivech.

Škola SMART je školskou právnickou osobou zapsanou do rejstříku škol MŠMT. 

AKTUALITY

Díky programu O2 Chytrá škola jsme dnes mohli žáky naší školy vzít na promítání dokumentu V síti (12+) - speciální verze filmu V SÍTI vhodná pro diváky už od 12 let. Akce byla zorganizovaná v rámci osvěty a prevence kyberšikany i dalšího patologického chování v online světě.

Ministerstvo školství dnes představilo veřejnosti manuály pro fungování škol v následujícím školním roce.

I letos se nám podařilo získat grant pro pedagogické pracovníky v rámci projektu ERASMUS+ školní vzdělávání - Klíčová akce 1, výzva 2020 na projekt Inovativní metody ve vzdělávání v ZŠ Smart.

Koncem loňského školního roku se nám podařilo úspěšně zažádat o grant v projektu O2 Chytrá škola. Naše škola získala dotaci ve výši 70.400,- Kč, které budou využity především na výuku digitální gramotnosti a počítačové a internetové bezpečnosti.

další AKTUALITY si můžete prohlédnout v menu v záložce INFORMACE PRO RODIČE.

Zapojili jsme se


6. 6. 2018 byl náš školní web již podruhé oceněn v soutěži školních webů Scoolweb 2018

Opět jsme získali krásné, 2. místo v kategorii A (neúplně organizované). 

Hodnocenými oblastmi byly: otevřenost školy vůči veřejnosti, uživatelská přívětivost, bezpečnost webu a grafické zpracování. 

Cílem soutěže sCOOl web je pomoci školám v tvorbě aktuálních a moderních webových stránek. Hlavní vítěze vybírá devítičlenná odborná porota složená z odborníků na různé oblasti důležité pro školní web. Akci pořádá EDUin.

Granty a dotace

více informací o jednotlivých dotačních titulech a grantech - ZDE.

Spolek LITTLE MONKEYS

Spolek Little Monkeys z.s. je zřizovatelem Základní školy SMART š.p.o.

                              DS Monkeys                           JŠ Robinson                          ZŠ Smart