Základní škola SMART je školou 21. století, kam chodí děti rády a kde mají trvalou motivaci se vzdělávat. 

Cílem školy je vychovávat schopné, vzdělané a dobré osobnosti moderním, individuálním a radostným způsobem.

Náš vzdělávací program je zaměřen na individuální rozvoj dítěte. Podporujeme silné stránky dětí, vedeme je ke spolupráci, kritickému myšlení a pozitivnímu přístupu k životu. Vyučujeme angličtinu 5x týdně, máme rozšířenou časovou dotaci na pohybové aktivity, věnujeme se komunikaci, mediální výchově a rozvoji počítačové gramotnosti od nejnižších ročníků. Pracujeme v malých třídních kolektivech.

Škola SMART je školskou právnickou osobou zapsanou do rejstříku škol MŠMT. 

AKTUALITY

Milí rodiče, milé děti. Rádi bychom Vás pozvali tuto sobotu, 23. 9. 2023 na Smetanovo náměstí v Roudnici nad Labem, kde se od 10:00 hod koná další ročník oblíbené akce Zažít Roudnici Jinak.

Návštěva paní Evy Pavlové v naší škole a její setkání s vrstevnickými mediátory jsou velkým povzbuzením pro práci mediátorů do dalšího školního roku a také nadějí, že naučí-li se děti řešit efektivně konflikty už v dětství, bude to mít pozitivní dopad na jejich vztahy v dalším životě i na atmosféru v celé společnosti. Děkujeme první dámě, že...

V roce 2018 naše škola získala první velkou dotaci v rámci IROP programu na vybavení odborných učeben a pořízení školních notebooků a dalších vzdělávacích pomůcek. Název projektu "Dostupnost a kvalita vzdělávání ZŠ SMART", registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0007510, výše dotace: 1.106.455,- Kč. V roce 2023 vznikla krátká...

V průběhu března v naší škole probíhal několikakolový zápis do 1. třídy 2023/2024. Nakonec se nám podařilo vybrat 16 budoucích prvňáčků, na které se od září již moc těšíme. Letos se k zápisu přihlásilo rekordních 45 dětí. Z kapacitních důvodů jsme bohužel museli velké množství dětí odmítnout, což nás velmi mrzí. I tak věříme, že se nám...

Začátkem tohoto roku nám byla schválená žádost o dotaci v rámci projektu Šablony JAK. Projekt s názvem "Podpora pedagogických pracovníků v ZŠ SMART" budeme realizovat od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2024. Dotaci ve výši 891.495,- Kč využijeme na následující aktivity:

Naši deváťáci se ve školním roce 2021/2022 zapojili do projektu Mladí pro klima. Jeho cílem bylo odborným způsobem zmapovat, jak dobře je Roudnice nad Labem připravena na dopady klimatické změny. Svá zjištění společně s návrhy opatření děti odprezentovaly na městském úřadě zastupitelům města.

další AKTUALITY si můžete prohlédnout v menu v záložce INFORMACE PRO RODIČE.Zapojili jsme se


6. 6. 2018 byl náš školní web již podruhé oceněn v soutěži školních webů Scoolweb 2018

Opět jsme získali krásné, 2. místo v kategorii A (neúplně organizované). 

Hodnocenými oblastmi byly: otevřenost školy vůči veřejnosti, uživatelská přívětivost, bezpečnost webu a grafické zpracování. 

Cílem soutěže sCOOl web je pomoci školám v tvorbě aktuálních a moderních webových stránek. Hlavní vítěze vybírá devítičlenná odborná porota složená z odborníků na různé oblasti důležité pro školní web. Akci pořádá EDUin.

Granty a dotace

více informací o jednotlivých dotačních titulech a grantech - ZDE.

Spolek LITTLE MONKEYS

Spolek Little Monkeys z.s. je zřizovatelem Základní školy SMART š.p.o.

                              DS Monkeys                           JŠ Robinson                          ZŠ Smart