Vychováváme schopné, chytré a dobré osobnosti 

moderním, individuálním a radostným způsobem.

Náš vzdělávací program je zaměřen na individuální rozvoj dítěte. Podporujeme silné stránky dětí, vedeme je ke spolupráci, kritickému myšlení a pozitivnímu přístupu k životu. Vyučujeme angličtinu 5x týdně, máme rozšířenou časovou dotaci na pohybové aktivity, věnujeme se komunikaci, mediální výchově a rozvoji počítačové gramotnosti od nejnižších ročníků. Pracujeme v malých třídních kolektivech.

Škola SMART je školskou právnickou osobou zapsanou do rejstříku škol MŠMT. 

AKTUALITY

Milí rodiče, ve dnech 21. 5. - 25. 5. 2018 pořádáme pro děti ze 4. a 5. ročníku vlastivědný kurz zaměřený na práci s mapou, orientaci v krajině a další outdoorové dovednosti. Kurz je pobytový a uskuteční se v Oparenském mlýně, 30 minut jízdy od Roudnice. Kromě učitelů Smartu, kteří zajistí výukovou část, se kurzu zúčastní také instruktor...

Srdečně vás zveme na další přednášku pro rodiče - "EMOCE VE VZDĚLÁVÁNÍ", která se bude konat ve čtvrtek, 17. května 2018, od 17:00 do 19:00 hod v Městské knihovně Ervína Špindlera, Roudnice n/L. Nejnovější trendy a poznatky v této oblasti nám představí Mgr. Lukáš Šlehofer PhDr., lektor vzdělávacích kurzů, učitel a zakladatel experimentální třídy...

Dnes, 6. 4. 2018 jsme měli skvělou možnost přivítat ve škole Mgr. Lukáše Šlehofera, zakladatele a učitele experimentální třídy ALT na Gymnáziu Na Zatlance, který pro naše učitele připravil praktický workshop "Moderní přístup k výuce, individualizace vzdělávání a motivace dětí v praxi".

Ve dnech 3. a 4. dubna 2018 proběhl zápis dětí do 1. třídy 2018/2019. Přihlásit se přišlo 32 předškoláčků! Se všemi jsme se seznámili již na březnové Škole nanečisto. Oba dny se tedy nesly především v duchu povídání si a malování.

další AKTUALITY si můžete prohlédnout v menu v záložce INFORMACE PRO RODIČE.

Zapojili jsme se

6.5. 2017 by náš školní web oceněn v soutěži školních webů sCooL web 2017

Získali jsme 2. místo v kategorii A (neúplně organizované). 

Hodnocenými oblastmi byly: otevřenost školy vůči veřejnosti, uživatelská přívětivost, bezpečnost webu a grafické zpracování. 

Cílem soutěže sCOOl web je pomoci školám v tvorbě aktuálních a moderních webových stránek. Hlavní vítěze vybírá devítičlenná odborná porota složená z odborníků na různé oblasti důležité pro školní web. Akci pořádá EDUin.

Spolek LITTLE MONKEYS

Spolek Little Monkeys z.s. je zřizovatelem Základní školy SMART š.p.o.

                              DS Monkeys                           JŠ Robinson                          ZŠ Smart