Vychováváme schopné, chytré a dobré osobnosti 

moderním, individuálním a radostným způsobem.

Náš vzdělávací program je zaměřen na individuální rozvoj dítěte. Podporujeme silné stránky dětí, vedeme je ke spolupráci, kritickému myšlení a pozitivnímu přístupu k životu. Vyučujeme angličtinu 5x týdně, máme rozšířenou časovou dotaci na pohybové aktivity, věnujeme se komunikaci, mediální výchově a rozvoji počítačové gramotnosti od nejnižších ročníků. Pracujeme v malých třídních kolektivech.

Škola SMART je školskou právnickou osobou zapsanou do rejstříku škol MŠMT. 

AKTUALITY

PF 2022

31.12.2021

Krásný nový rok! DĚTEM přejeme v roce 2022 otevřené školy, kde budou zase moci každý den trávit radostné chvíle se svými spolužáky a těšit se z poznávání nových věcí. UČITELŮM přejeme energii do všech tvůrčích projektů, které pro děti chystají. Ať mohou dál předávat svoje vzdělávací nadšení a motivovat na cestě za poznáním. RODIČŮM přejeme...

Milé děti, spolu se žáky druhého stupně jsme pro vás načetli vánoční pohádky, kterými bychom vám chtěli zpříjemnit čekání na Štědrý den. Každý pracovní den si můžete poslechnout jeden andělský příběh.

Letos jsme se již počtvrté účastnili naší oblíbené roudnické akce - Zažít Roudnici Jinak Vol. 2021. Náš stánek se proměnil ve SMART Café, kde děti naší školy prodávaly za dobrovolné částky nejrůznější napečené dobroty (sušenky, koláče, buchty) a teplé nápoje.

EDUzín dnes natáčí v Roudnici nad Labem. V tamní základní škole funguje program Buddies, který loni vyhrál cenu EDUína. Prvňáčci získají svého buddyho, který jim potom pomáhá během celého školního roku.

12.500,- Kč pro ZŠ Moravská Nová Ves - Koncem minulého školního roku jsme i my chtěli přispět na pomoc v oblastech postižených ničivým tornádem. V rámci naší školní sbírky se nám podařilo vybrat krásných 12.500,- Kč, které byly začátkem září přeposlány na transparentní účet ZŠ Moravská Nová Ves.

V sobotu 5. června pořádala ZŠ Smart v rámci akce MAHONYHO ÚSMĚV 2021 charitativní běh pro Adélku, která trpí hypoplazií mozečku. Záměrem akce bylo propojit sportovní aktivity se společným setkáním rodičů, žáků a přátel školy, připomenout pravidla bezpečného pohybu osob na silnicích a zároveň vybrat pomocí startovného a dobrovolných příspěvků...

další AKTUALITY si můžete prohlédnout v menu v záložce INFORMACE PRO RODIČE.

Zapojili jsme se


6. 6. 2018 byl náš školní web již podruhé oceněn v soutěži školních webů Scoolweb 2018

Opět jsme získali krásné, 2. místo v kategorii A (neúplně organizované). 

Hodnocenými oblastmi byly: otevřenost školy vůči veřejnosti, uživatelská přívětivost, bezpečnost webu a grafické zpracování. 

Cílem soutěže sCOOl web je pomoci školám v tvorbě aktuálních a moderních webových stránek. Hlavní vítěze vybírá devítičlenná odborná porota složená z odborníků na různé oblasti důležité pro školní web. Akci pořádá EDUin.

Granty a dotace

více informací o jednotlivých dotačních titulech a grantech - ZDE.

Spolek LITTLE MONKEYS

Spolek Little Monkeys z.s. je zřizovatelem Základní školy SMART š.p.o.

                              DS Monkeys                           JŠ Robinson                          ZŠ Smart