Vychováváme schopné, chytré a dobré osobnosti 

moderním, individuálním a radostným způsobem.

Náš vzdělávací program je zaměřen na individuální rozvoj dítěte. Podporujeme silné stránky dětí, vedeme je ke spolupráci, kritickému myšlení a pozitivnímu přístupu k životu. Vyučujeme angličtinu 5x týdně, máme rozšířenou časovou dotaci na pohybové aktivity, věnujeme se komunikaci, mediální výchově a rozvoji počítačové gramotnosti od nejnižších ročníků. Pracujeme v malých třídních kolektivech.

Škola SMART je školskou právnickou osobou zapsanou do rejstříku škol MŠMT. 

AKTUALITY

Naše škola se letos poprvé zúčastnila projektu EDISON, kdy jsme měli možnost po dobu jednoho týdne hostit 2 zahraniční vysokoškolské studentky - z Maroka a Gruzie - které se aktivně zapojily do výuky a zároveň představily našim studentům svojí zemi, kulturu, zvyky a tradice. Projekt byl zajímavý nejen díky multikulturnímu obohacení nás všech, ale...

Dnes jsme slavnostně zahájili další školní rok, v pořadí již šestý! Přivítali jsem nejen 15 nových prvňáčků, ale i další nové děti do vyšších ročníků. Letos počet dětí naší školy překročil magickou 100 - je nás celkem 102 :-).

V červnu 2019 strávili 2 pedagogové a šest dětí ze ZŠ Smart týden v proslulé demokratické škole Summerhill, v anglickém Suffolku. Naše škola byla vybrána jako jedna ze čtyř evropských škol, abychom v tomto světoznámém vzdělávacím systému prožili několik dní.

Děkujeme společnosti MONDI a.s., že se i letos rozhodla podpořit naši žádost do programu PATRIOT 2019 (Žádost zaměstnanců Mondi Štětí). Jelikož od září otevíráme novou první třídu, rozhodli jsme se dotaci 10.000,- Kč využít na její (technické) vybavení.

Děkujeme MŠMT za přidělení dotace Šablony II. v hodnotě 738.209,- Kč. Tuto částku rozdělíme mezi šablony na podporu inovativního vzdělávání a vzdělávání pedagogů. Podpořené aktivity se budou týkat jak školy, tak školní družiny. Projekt s názvem "Podpora vzdělávání pedagogických pracovníků a rozvoj vzdělávacích aktivit" běží od 1. 1. 2019 - 31. 12....

další AKTUALITY si můžete prohlédnout v menu v záložce INFORMACE PRO RODIČE.

Zapojili jsme se


6. 6. 2018 byl náš školní web již podruhé oceněn v soutěži školních webů Scoolweb 2018

Opět jsme získali krásné, 2. místo v kategorii A (neúplně organizované). 

Hodnocenými oblastmi byly: otevřenost školy vůči veřejnosti, uživatelská přívětivost, bezpečnost webu a grafické zpracování. 

Cílem soutěže sCOOl web je pomoci školám v tvorbě aktuálních a moderních webových stránek. Hlavní vítěze vybírá devítičlenná odborná porota složená z odborníků na různé oblasti důležité pro školní web. Akci pořádá EDUin.

Granty a dotace

více informací o jednotlivých dotačních titulech a grantech - ZDE.

Spolek LITTLE MONKEYS

Spolek Little Monkeys z.s. je zřizovatelem Základní školy SMART š.p.o.

                              DS Monkeys                           JŠ Robinson                          ZŠ Smart