Vychováváme schopné, chytré a dobré osobnosti 

moderním, individuálním a radostným způsobem.

Náš vzdělávací program je zaměřen na individuální rozvoj dítěte. Podporujeme silné stránky dětí, vedeme je ke spolupráci, kritickému myšlení a pozitivnímu přístupu k životu. Vyučujeme angličtinu 5x týdně, máme rozšířenou časovou dotaci na pohybové aktivity, věnujeme se komunikaci, mediální výchově a rozvoji počítačové gramotnosti od nejnižších ročníků. Pracujeme v malých třídních kolektivech.

Škola SMART je školskou právnickou osobou zapsanou do rejstříku škol MŠMT. 

AKTUALITY

Moc rádi sdílíme úžasný počin jedné z našich maminek (Marušky Tilšarové), která vymyslela a složila písničku pro radost všem babičkám a dědečkům. Děkujeme smarťákům, kteří se připojili s písničkou k ostatním zpěvákům ❤️. A děkujeme za sdílení komukoliv, koho potěší!

Vážení rodiče, připravili jsme pro vás informaci k avizovanému nepovinnému návratu dětí do škol od 25.5.2020 a dotazník k vyplnění Vašeho zájmu.

Milé děti, minulý týden jsme pro Vás měli připravenou školní akci Noc s Andersenem. Je však výjimečná situace, nechodíme do školy a všichni jsme doma. Upravili jsme Vám proto aktivity tak, abyste si pohádky Hanse Christiana Andersena mohly užít alespoň doma.

Dnes máme za sebou celých 8 dní domácího on-line vyučování. Za tuto krátkou dobu se nám podařilo nastavit systém, kdy vyučujeme a pracujeme v pravidelném režimu, který kopíruje školní rozvrh. Objevili jsme spoustu skvělých on-line technologií a možností. S malými dětmi jsme v "osobním" kontaktu, se staršími dětmi se učíme skupinově. Učitelé...

Docházka dětí bude vedena jako "Jiné plnění docházky", v Edookitu děti i vy uvidíte normální rozvrh. Ke každé hodině v rozvrhu učitelé ráno dopíší učivo a zadané úkoly na daný den. U starších ročníků také upřesní způsob zasílání hotové práce zpět učitelům, tak aby fungovalo nejen zadávání práce, ale i zpětná vazba.

další AKTUALITY si můžete prohlédnout v menu v záložce INFORMACE PRO RODIČE.

Zapojili jsme se


6. 6. 2018 byl náš školní web již podruhé oceněn v soutěži školních webů Scoolweb 2018

Opět jsme získali krásné, 2. místo v kategorii A (neúplně organizované). 

Hodnocenými oblastmi byly: otevřenost školy vůči veřejnosti, uživatelská přívětivost, bezpečnost webu a grafické zpracování. 

Cílem soutěže sCOOl web je pomoci školám v tvorbě aktuálních a moderních webových stránek. Hlavní vítěze vybírá devítičlenná odborná porota složená z odborníků na různé oblasti důležité pro školní web. Akci pořádá EDUin.

Granty a dotace

více informací o jednotlivých dotačních titulech a grantech - ZDE.

Spolek LITTLE MONKEYS

Spolek Little Monkeys z.s. je zřizovatelem Základní školy SMART š.p.o.

                              DS Monkeys                           JŠ Robinson                          ZŠ Smart