Vychováváme schopné, chytré a dobré osobnosti 

moderním, individuálním a radostným způsobem.

Náš vzdělávací program je zaměřen na individuální rozvoj dítěte. Podporujeme silné stránky dětí, vedeme je ke spolupráci, kritickému myšlení a pozitivnímu přístupu k životu. Vyučujeme angličtinu 5x týdně, máme rozšířenou časovou dotaci na pohybové aktivity, věnujeme se komunikaci, mediální výchově a rozvoji počítačové gramotnosti od nejnižších ročníků. Pracujeme v malých třídních kolektivech.

Škola SMART je školskou právnickou osobou zapsanou do rejstříku škol MŠMT. 

AKTUALITY

Milí rodiče, zveme vás na letošní Školní slavnost, která se bude konat v kinosále Roudnického zámku, ve čtvrtek 14. 6. 2018, od 17:00 hod.

Milí rodiče, od 28. května ve škole funguje nový systém zajištění školních svačinek. Po dohodě se školní jídelnou je svačinový jídelníček zdravější a výživově lépe odpovídá potřebě školních dětí. Svačinky jsou dodávány v úhledných krabičkách, pro každé dítě jedna.

Vážení rodiče, těšíme se na první společné setkání rodičů budoucích prvňáčků, které se koná tento čtvrtek, 31. 5. 2018, od 17:00hod v ZŠ Smart.Představíme vám třídní paní učitelku a povíme si základní informace o průběhu nadcházejícího školního roku. Dozvíte se jména dalších vyučujících, probereme organizaci školního dne a finanční platby, které...

další AKTUALITY si můžete prohlédnout v menu v záložce INFORMACE PRO RODIČE.

Zapojili jsme se


6. 6. 2018 by náš školní web již podruhé oceněn v soutěži školních webů Scoolweb 2018

Opět jsme získali krásné, 2. místo v kategorii A (neúplně organizované). 

Hodnocenými oblastmi byly: otevřenost školy vůči veřejnosti, uživatelská přívětivost, bezpečnost webu a grafické zpracování. 

Cílem soutěže sCOOl web je pomoci školám v tvorbě aktuálních a moderních webových stránek. Hlavní vítěze vybírá devítičlenná odborná porota složená z odborníků na různé oblasti důležité pro školní web. Akci pořádá EDUin.

Spolek LITTLE MONKEYS

Spolek Little Monkeys z.s. je zřizovatelem Základní školy SMART š.p.o.

                              DS Monkeys                           JŠ Robinson                          ZŠ Smart