Vychováváme schopné, chytré a dobré osobnosti 

moderním, individuálním a radostným způsobem.

Náš vzdělávací program je zaměřen na individuální rozvoj dítěte. Podporujeme silné stránky dětí, vedeme je ke spolupráci, kritickému myšlení a pozitivnímu přístupu k životu. Vyučujeme angličtinu 5x týdně, máme rozšířenou časovou dotaci na pohybové aktivity, věnujeme se komunikaci, mediální výchově a rozvoji počítačové gramotnosti od nejnižších ročníků. Pracujeme v malých třídních kolektivech.

Škola SMART je školskou právnickou osobou zapsanou do rejstříku škol MŠMT. 

AKTUALITY

Dnes jsme slavnostně zahájili další školní rok, v pořadí již šestý! Přivítali jsem nejen 15 nových prvňáčků, ale i další nové děti do vyšších ročníků. Letos počet dětí naší školy překročil magickou 100 - je nás celkem 102 :-).

V červnu 2019 strávili 2 pedagogové a šest dětí ze ZŠ Smart týden v proslulé demokratické škole Summerhill, v anglickém Suffolku. Naše škola byla vybrána jako jedna ze čtyř evropských škol, abychom v tomto světoznámém vzdělávacím systému prožili několik dní.

Děkujeme společnosti MONDI a.s., že se i letos rozhodla podpořit naši žádost do programu PATRIOT 2019 (Žádost zaměstnanců Mondi Štětí). Jelikož od září otevíráme novou první třídu, rozhodli jsme se dotaci 10.000,- Kč využít na její (technické) vybavení.

Děkujeme MŠMT za přidělení dotace Šablony II. v hodnotě 738.209,- Kč. Tuto částku rozdělíme mezi šablony na podporu inovativního vzdělávání a vzdělávání pedagogů. Podpořené aktivity se budou týkat jak školy, tak školní družiny. Projekt s názvem "Podpora vzdělávání pedagogických pracovníků a rozvoj vzdělávacích aktivit" běží od 1. 1. 2019 - 31. 12....

Microsoft je světoznámá firma a proslulé jsou i jejich kreativní kanceláře a inspirující pracovní prostředí. Proto jsme vzali páťáky a šesťáky na exkurzi právě do této společnosti. Podívat se nejen jak se v této společnosti pracuje, ale i se seznámit s nejnovějšími počítačovými a IT trendy. Kluky samozřejmě nejvíce zaujalo vše, co se počítačů...

Je to téměř měsíc, co se 6 našich žáků a 2 učitelé vrátili z unikátní návštěvy v anglické internátní škole Summerhill. Proto jsme v pátek, 21. června uspořádali přednášku pro spolužáky a rodiče z naší školy. Děti vyprávěly o svých zážitcích, virtuálně nás prováděly areálem, představily lekce, kterých se mohly během celého týdne účastnit a s...

další AKTUALITY si můžete prohlédnout v menu v záložce INFORMACE PRO RODIČE.

Zapojili jsme se


6. 6. 2018 byl náš školní web již podruhé oceněn v soutěži školních webů Scoolweb 2018

Opět jsme získali krásné, 2. místo v kategorii A (neúplně organizované). 

Hodnocenými oblastmi byly: otevřenost školy vůči veřejnosti, uživatelská přívětivost, bezpečnost webu a grafické zpracování. 

Cílem soutěže sCOOl web je pomoci školám v tvorbě aktuálních a moderních webových stránek. Hlavní vítěze vybírá devítičlenná odborná porota složená z odborníků na různé oblasti důležité pro školní web. Akci pořádá EDUin.

Granty a dotace

více informací o jednotlivých dotačních titulech a grantech - ZDE.

Spolek LITTLE MONKEYS

Spolek Little Monkeys z.s. je zřizovatelem Základní školy SMART š.p.o.

                              DS Monkeys                           JŠ Robinson                          ZŠ Smart