Vychováváme schopné, chytré a dobré osobnosti 

moderním, individuálním a radostným způsobem.

Náš vzdělávací program je zaměřen na individuální rozvoj dítěte. Podporujeme silné stránky dětí, vedeme je ke spolupráci, kritickému myšlení a pozitivnímu přístupu k životu. Vyučujeme angličtinu 5x týdně, máme rozšířenou časovou dotaci na pohybové aktivity, věnujeme se komunikaci, mediální výchově a rozvoji počítačové gramotnosti od nejnižších ročníků. Pracujeme v malých třídních kolektivech.

Škola SMART je školskou právnickou osobou zapsanou do rejstříku škol MŠMT. 

AKTUALITY

Srdečně zveme všechny zájemce na přednášku "EMOCE VE VZDĚLÁVÁNÍ", která se bude konat ve čtvrtek, 17. května 2018, od 17:00 do 19:00 hod v Městské knihově Ervína Špindlera v Roudnici nad Labem.

Dnes, 6. 4. 2018 jsme měli skvělou možnost přivítat ve škole Mgr. Lukáše Šlehofera, zakladatele a učitele experimentální třídy ALT na Gymnáziu Na Zatlance, který pro naše učitele připravil praktický workshop "Moderní přístup k výuce, individualizace vzdělávání a motivace dětí v praxi".

Ve dnech 3. a 4. dubna 2018 proběhl zápis dětí do 1. třídy 2018/2019. Přihlásit se přišlo 32 předškoláčků! Se všemi jsme se seznámili již na březnové Škole nanečisto. Oba dny se tedy nesly především v duchu povídání si a malování.

další AKTUALITY si můžete prohlédnout v menu v záložce INFORMACE PRO RODIČE.

Zapojili jsme se

1. 6. 2017 by náš školní web oceněn v soutěži školních webů sCooL web 2017

Získali jsme 2. místo v kategorii A (neúplně organizované). 

Hodnocenými oblastmi byly: otevřenost školy vůči veřejnosti, uživatelská přívětivost, bezpečnost webu a grafické zpracování. 

Cílem soutěže sCOOl web je pomoci školám v tvorbě aktuálních a moderních webových stránek. Hlavní vítěze vybírá devítičlenná odborná porota složená z odborníků na různé oblasti důležité pro školní web. Akci pořádá EDUin.

Spolek LITTLE MONKEYS

Spolek Little Monkeys z.s. je zřizovatelem Základní školy SMART š.p.o.

                              DS Monkeys                           JŠ Robinson                          ZŠ Smart