Vychováváme schopné, chytré a dobré osobnosti 

moderním, individuálním a radostným způsobem.

Náš vzdělávací program je zaměřen na individuální rozvoj dítěte. Podporujeme silné stránky dětí, vedeme je ke spolupráci, kritickému myšlení a pozitivnímu přístupu k životu. Vyučujeme angličtinu 5x týdně, máme rozšířenou časovou dotaci na pohybové aktivity, věnujeme se komunikaci, mediální výchově a rozvoji počítačové gramotnosti od nejnižších ročníků. Pracujeme v malých třídních kolektivech.

Škola SMART je školskou právnickou osobou zapsanou do rejstříku škol MŠMT. 

AKTUALITY

Zveme Vás na další přednášku, která se koná ve čtvrtek 11. října 2018, od 17:00-19:00 hod v Městské knihově Ervína Špindlera v Roudnici nad Labem. O tom, jak se chovat v přírodě v extrémních situacích přijede popovídat polárník a cestovatel Jaroslav Pavlíček:

Další z tradičních SMART rituálů na začátku školního roku je zahájení projektu "Buddies". Mladší děti dostanou svého staršího kamaráda "buddyho", který jim bude pomáhat na cestě jejich letošním školním životem. Mohou ho požádat o pomoc s plněním školních povinností. Pokud se dostanou do konfliktu s jiným spolužákem, buddy poradí na koho se obrátit....

Dnes jsme školní rok zahájili tradicí, kterou budeme s radostí opakovat vždy na začátku září. Každá třída si společně sepsala svá přání: "Abychom se nehádali, aby nás škola bavila, aby byl školní rok 2 měsíce a prázdniny 10, aby se u nás líbilo novým dětem, ......". Venku jsme si pak vzájemně sdíleli své nápady, abychom poté mohli do oblak...

Dnes jsme ve škole přivítali partu 15 nových dětí! Paní učitelka Markéta přivítala prvňáčky i jejich rodiče a společně se po krátkém seznámení vrhli na průzkum školy i na první přípravné aktivity.

Koncem minulého školního roku naše škola zažádala o spolufinancování projektu Odpadové hospodářství v rámci vyhlášeného dotačního projektu PATRIOT 2018 od společnosti MONDI a.s.

další AKTUALITY si můžete prohlédnout v menu v záložce INFORMACE PRO RODIČE.

Zapojili jsme se


6. 6. 2018 by náš školní web již podruhé oceněn v soutěži školních webů Scoolweb 2018

Opět jsme získali krásné, 2. místo v kategorii A (neúplně organizované). 

Hodnocenými oblastmi byly: otevřenost školy vůči veřejnosti, uživatelská přívětivost, bezpečnost webu a grafické zpracování. 

Cílem soutěže sCOOl web je pomoci školám v tvorbě aktuálních a moderních webových stránek. Hlavní vítěze vybírá devítičlenná odborná porota složená z odborníků na různé oblasti důležité pro školní web. Akci pořádá EDUin.

Spolek LITTLE MONKEYS

Spolek Little Monkeys z.s. je zřizovatelem Základní školy SMART š.p.o.

                              DS Monkeys                           JŠ Robinson                          ZŠ Smart