MONDI projekt Obnova remízku

12.05.2022

Děkujeme společnosti MONDI a.s. za grant na podporu našeho Enviro 2022 projektu - Obnova remízku v rámci ekologické výchovy žáků ve výši 30.000,- Kč.

Tento projekt si dává za cíl propojení 2 velmi důležitých témat: výchova k ekologickému uvažování v rámci školní docházky a výsadba stromů za účelem obnovy krycího zeleného pásu mezi poli u obce Budyně nad Ohří.

V ZŠ Smart klademe důraz na ekologickou výchovu, které se průběžně s žáky jednotlivých tříd věnujeme. Rádi bychom tento rok hlouběji propojili teorii s praxí a v dětech utvrdili vědomí, že ony samy mohou začít s konkrétním činem, který bude mít blahodárný vliv na krajinu, ve které žijí. K tomuto účelu slouží projekt Obnova remízku, který budeme realizovat na podzim roku 2022. Součástí projektu bude i diskuzní beseda pro žáky 8. a 9. třídy, s podřipským zemědělcem a odborníkem na krajinotvorbu. Tito žáci pak následně sami, za pomoci dospělých, vysadí pás stromů. Zároveň se naučí, co je k výsadbě třeba, jak se o stromy následně starat, aby neproschly a získají vztah ke konkrétnímu místu v krajině, kterou pomohli zušlechtit a revitalizovat. K této části projektu bychom chtěli přizvat i rodiče našich žáků a připravit pro ně komunitní akci, která bude nejen osvětová, ale zároveň podpoří společenskou odpovědnost nás všech.