Vlastivědný teambuilding

15.05.2018

Milí rodiče, 
ve dnech 21. 5. - 25. 5. 2018 pořádáme pro děti ze 4. a 5. ročníku vlastivědný kurz (spolufinancovaný z prostředků města Roudnice nad Labem) zaměřený na práci s mapou, orientaci v krajině a další outdoorové dovednosti. Kurz je pobytový a uskuteční se v Oparenském mlýně, 30 minut jízdy od Roudnice. Kromě učitelů Smartu, kteří zajistí výukovou část, se kurzu zúčastní také instruktor outdoorových programů. Podrobný program kurzu bude k dispozici týden dopředu. 

Do Oparenského mlýna pojedeme veřejnou dopravou, děti se budou podílet na vaření a organizaci celého týdne. Rádi bychom týden zaměřili nejen vlastivědně, ale také na stmelení kolektivů 4. a 5. třídy. Proto vás všechny prosím, abyste dětem umožnili se vlastivědného kurzu zúčastnit.

Cena za 5-denní kurz je 1800,- Kč (zahrnuje ubytování, jídlo, dopravu a lektorský program).


Pobyt je spolufinancován z prostředků města Roudnice nad Labem.