Šablony JAK schváleny na následující 2 roky

27.02.2023

Začátkem tohoto roku nám byla schválená žádost o dotaci v rámci projektu Šablony JAK. Projekt s názvem "Podpora pedagogických pracovníků v ZŠ SMART" budeme realizovat od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2024. Dotaci ve výši 891.495,- Kč využijeme na následující aktivity:

  • kariérový poradce v ZŠ
  • školní asistent
  • podpora žáků s odlišným mateřským jazykem
  • odborně zaměřené a komunitní setkání v ZŠ
  • vzdělávání pracovníků ve vzdělávání v ZŠ
  • vzdělávání pracovníků ve vzdělávání v ŠD
  • inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD