Grant na podporu doučování žáků

01.07.2022

Začátkem července 2022 nám byl z MŠMT přidělen grant ve výši 7.150,- Kč na podporu žáků, kteří byli negativně ovlivněni dopady pandemie covid-19.

Projekt Doučování v ZŠ Smart je realizován přímo v naší škole. S dětmi pracujeme od začátku tohoto školního roku, protože po ukončení lockdownů a návratů dětí zpět do škol se vyskytly u řady z nich problémy s učením, snížila se jejich osobní motivace a chuť do školní práce a zároveň někteří z nich se úplně ztratily v dodržování svých povinností a plnění úkolů. Pracujeme se 2 skupinkami a dále s několika dětmi individuálně.Financováno Evropskou unií - Next Generation EU

Účel dotace: Vyrovnání dopadů pandemie covid-19 na vzdělávací výsledky žáků prostřednictvím úhrady ostatních osobních nákladů (odměn z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, včetně zákonných odvodů) za individuální nebo skupinové doučování žáků školy.