Školní EKO zahrada

01.10.2018

ZŠ Smart klade velký důraz na ekologii a ekologické chování a smýšlení dětí. Proto jsme se koncem roku zapojili do projektu ENVIRO 2018, který vyhlásila společnost MONDI a.s. 

Naše škola získala štědrou dotaci 30.000,- Kč na vybavení školní EKO zahrady. Díky těmto finančním prostředkům chceme umožnit dětem osvojit si principy ekologického hospodaření v praxi. 

Každá třída bude mít k dispozici svůj záhon (přírodní lískové pruty), na kterém si bude pěstovat různé plodiny či bylinky. Na zahradě bude kompostér, který využijeme ke kompostování školního BIO odpadu (např. svačinky, atd.). Vzniklým kompostem pohnojíme záhony, aby děti viděly, jak lze "odpad" znovu vrátit do přírody a přirozeně se tak vyhnout chemii a chemickým hnojivům.

Pořídili jsme i sud na dešťovou vodu, abychom co nejvíce omezili spotřebu vody na zalévání. Další prostředky jsme investovali do nářadí, aby děti mohly pracovat na svých pozemcích tak, jak budou potřebovat. 

Abychom podpořili místní ekosystém, instalujeme na naší zahradě i hmyzí hotely a ptačí budky. Budky si vytvořily děti samy a hmyzí hotely jsou pořízeny jako stavebnice, které si každá třída sama postaví, naplní a nainstaluje.

Velkým počinem bude od příštího roku (jaro 2019) využívání přírodní učebny, která bude sloužit třídám k výuce především přírodovědných předmětů venku, v přirozeném prostředí. Hodiny trávené na čerstvém vzduchu budou nejen příjemným zpestřením pro naše žáky, ale i poskytnou řadu inspirace a podmětů.

Děkujeme společnosti MONDI a.s. za finanční podporu a možnost učit se chovat ekologicky!