AKTUALITY

Naše škola se letos poprvé zúčastnila projektu EDISON, kdy jsme měli možnost po dobu jednoho týdne hostit 2 zahraniční vysokoškolské studentky - z Maroka a Gruzie - které se aktivně zapojily do výuky a zároveň představily našim studentům svojí zemi, kulturu, zvyky a tradice. Projekt byl zajímavý nejen díky multikulturnímu obohacení nás všech, ale...

Dnes jsme slavnostně zahájili další školní rok, v pořadí již šestý! Přivítali jsem nejen 15 nových prvňáčků, ale i další nové děti do vyšších ročníků. Letos počet dětí naší školy překročil magickou 100 - je nás celkem 102 :-).

V červnu 2019 strávili 2 pedagogové a šest dětí ze ZŠ Smart týden v proslulé demokratické škole Summerhill, v anglickém Suffolku. Naše škola byla vybrána jako jedna ze čtyř evropských škol, abychom v tomto světoznámém vzdělávacím systému prožili několik dní.

Děkujeme společnosti MONDI a.s., že se i letos rozhodla podpořit naši žádost do programu PATRIOT 2019 (Žádost zaměstnanců Mondi Štětí). Jelikož od září otevíráme novou první třídu, rozhodli jsme se dotaci 10.000,- Kč využít na její (technické) vybavení.

Děkujeme MŠMT za přidělení dotace Šablony II. v hodnotě 738.209,- Kč. Tuto částku rozdělíme mezi šablony na podporu inovativního vzdělávání a vzdělávání pedagogů. Podpořené aktivity se budou týkat jak školy, tak školní družiny. Projekt s názvem "Podpora vzdělávání pedagogických pracovníků a rozvoj vzdělávacích aktivit" běží od 1. 1. 2019 - 31. 12....

Microsoft je světoznámá firma a proslulé jsou i jejich kreativní kanceláře a inspirující pracovní prostředí. Proto jsme vzali páťáky a šesťáky na exkurzi právě do této společnosti. Podívat se nejen jak se v této společnosti pracuje, ale i se seznámit s nejnovějšími počítačovými a IT trendy. Kluky samozřejmě nejvíce zaujalo vše, co se počítačů...

Je to téměř měsíc, co se 6 našich žáků a 2 učitelé vrátili z unikátní návštěvy v anglické internátní škole Summerhill. Proto jsme v pátek, 21. června uspořádali přednášku pro spolužáky a rodiče z naší školy. Děti vyprávěly o svých zážitcích, virtuálně nás prováděly areálem, představily lekce, kterých se mohly během celého týdne účastnit a s...

34 dětí z vyšších ročníků stráví 1 týden na sportovně-vzdělávacím pobytu v krásném prostředí Českého Švýcarska. Čeká je pobyt plný teambuildingových aktivit, her, "boje o přežití" a mnoho dalších společných úkolů a aktivit. Hlavním cílem je především stmelit třídní kolektivy, zlepšit a posílit vztahy ve třídách.

Letošní školní rok jsme opět ukončili slavnostně, ale jinak než v předchozích letech. Tentokrát jsme rodiče překvapili vystoupením dětí v netradičních sportovních disciplínách. Celý jeden květnový (projektový) týden děti poctivě trénovaly žonglování s tyčkami, míčky i kruhy. Vyzkoušely si šerm s kordy i boj s tyčemi. Někdo si ještě vybral tanec,...