Mladí pro klima

05.01.2023

Naši deváťáci se ve školním roce 2021/2022 zapojili do projektu Mladí pro klima. Jeho cílem bylo odborným způsobem zmapovat, jak dobře je Roudnice nad Labem připravena na dopady klimatické změny. Svá zjištění společně s návrhy opatření děti odprezentovaly na městském úřadě zastupitelům města. 

Učíme se být aktivními občany! 

Posilujeme občanskou společnost, jeden z pilířů fungující demokracie. Prosazujeme otevřenost a toleranci ve společnosti. Podporujeme participaci občanů na tvorbě veřejných politik. Jsme oporou zranitelným a znevýhodněným skupinám při hájení jejich práv.