AKTUALITY

Žáci 6. a 7. třídy se ve středu 20. listopadu účastnili Litoměřické debatní ligy, která se konala na Gymnáziu Josefa Jungmanna v Litoměřicích. Jakožto nejmladší tým se po dlouhém debatování na nejrůznější témata umístili na úžasném 6. místě (z 9ti týmů). Gratulujeme všem žákům, kteří trávili spoustu času přípravou a podali skvělý výkon!

Laskavec 2019

13.11.2019

I letos se naše škola připojila ke Světovému dni laskavosti - Laskavec 2019. Každá třída si připravila aktivitu, kterou projevila laskavý skutek vůči svému okolí - návštěva zvířecího útulku, návštěva Domova důchodců, výlet do lesa spojený se sběrem dřeva pro Lesní školku, sběr odpadků v okolí školy a sběr krmiva pro divokou zvěř.

Dnes bude ve škole probíhat volba 5ti školních ombudsmanů. Ti budou mít na starost pomoc ostatním dětem v jakýchkoliv situacích, se kterými si samy nebudou vědět rady. Pomohou s konflikty, podpoří děti při řešení problémů, budou oporou všem, kdo si přijde pro pomoc.

V letošním školním roce 2019/2020 jsme otevřeli další třídu, tzn. do školy nastoupilo dalších 15 dětí. Z tohoto důvodu jsme rozdělili družinu do 3 skupin (1.a 3. třída / 2. a 4. třída / 5. - 7. třída). Pro starší děti jsme chtěli vytvořit relaxační prostor - zónu, kde budou moci odpočívat, doplňovat si nedokončené učivo, diskutovat, připravovat se...

Naše škola se letos poprvé zúčastnila projektu EDISON, kdy jsme měli možnost po dobu jednoho týdne hostit 2 zahraniční vysokoškolské studentky - z Maroka a Gruzie - které se aktivně zapojily do výuky a zároveň představily našim studentům svojí zemi, kulturu, zvyky a tradice. Projekt byl zajímavý nejen díky multikulturnímu obohacení nás všech, ale...

Dnes jsme slavnostně zahájili další školní rok, v pořadí již šestý! Přivítali jsem nejen 15 nových prvňáčků, ale i další nové děti do vyšších ročníků. Letos počet dětí naší školy překročil magickou 100 - je nás celkem 102 :-).

V červnu 2019 strávili 2 pedagogové a šest dětí ze ZŠ Smart týden v proslulé demokratické škole Summerhill, v anglickém Suffolku. Naše škola byla vybrána jako jedna ze čtyř evropských škol, abychom v tomto světoznámém vzdělávacím systému prožili několik dní.

Děkujeme společnosti MONDI a.s., že se i letos rozhodla podpořit naši žádost do programu PATRIOT 2019 (Žádost zaměstnanců Mondi Štětí). Jelikož od září otevíráme novou první třídu, rozhodli jsme se dotaci 10.000,- Kč využít na její (technické) vybavení.