AKTUALITY

Koncem května se nám konečně sešly finální výsledky a informace ze všech středních škol, kam si naši deváťáci letos podali přihlášku. S radostí můžeme říct, že všech našich 13 žáků 9.A se úspěšně dostalo na školy, kde si přejí dále pokračovat ve svém vzdělávání. Nikdo z žáků se nemusel účastnit druhého kola testů.

Koncem března jsme v rámci naší školy utvořili adaptační skupinku 17ti ukrajinských žáků ve věku 6-14 let. Pod vedením 2 ukrajinských pedagogů a jedné české asistentky pedagoga jsme s dětmi denně aktivně pracovali na jejich aklimatizaci na české prostředí, zapojení se do celoškolních aktivit a především na zlepšení jazykových dovedností.

Koncem dubna nám Ústecký kraj schválil další projekt v rámci dotačního programu "Volný čas v Ústeckým kraji v roce 2022". Cíl tohoto projektu je především mimoškolní podpora dětí s nadáním v určitých oblastech, které u nich chceme rozvíjet i mimo běžné vyučování.

Dubnové shromáždění prvního stupně pro nás bylo velkým zážitkem. Pozvání přijaly děti z naší školní ukrajinské skupinky. Spolu s paní učitelkou Irynou a Hannou si připravily několik písniček a básniček, které našim žákům představily. Nejdojemnější byl závěr představení, kdy všichni zazpívaly ukrajinskou hymnu, doprovázenou videem o Ukrajině.

1. dubna jsme uzavřeli letošní zápis do 1. třídy 2022/2023. V průběhu ledna a února se registrovalo zatím rekordních 42 předškoláčků, ze kterých jsme vybrali 16 nových smarťáčků. Výběr byl opět velmi náročný, protože jsme v průběhu několikakolového přijímacího řízení potkali moc milé rodiče i děti.

Koncem března nám Ústecký kraj schválil projekt v rámci dotačního programu "Prevence rizikového chování v Ústeckým kraji v roce 2022". Cíl našeho projektu je především dlouhodobá práce s kolektivem, budování pozitivního klima ve škole a prevence patologických jevů mezi dětmi. Zároveň chceme zajistit účast 2 pedagogů na odborných seminářích primární...

Filipovy palačinky pro Ukrajinu - celé dnešní ráno parta páťáků připravovala charitativní svačinku pro své spolužáky. Na 4 pracovních místech se jim podařilo udělat cca 150 kusů! Fronta byla velká, pochutnali jsme si všichni. A to nejlepší přišlo na závěr - výtěžek pro malého Konstantina, který nyní dočasně bydlí u Mělníka, je neuvěřitelných...