Schválený projekt Erasmus+ na další období

31.07.2023

V rámci akreditace 2022 - 2027 jsme získali od 1. 6. 2023 do 31. 12. 2024 schválený další projekt pro naše pedagogy a žáky.

Našim hlavním cílem je i nadále prohlubovat individualizaci výuky a práci s dětmi dle jejich specifických vzdělávacích potřeb a nadále zkvalitňovat metody výuky dle aktuálních trendů a doporučení.

Naplánované máme následující aktivity, kterých chceme zdokonalit naše výukové metody a rozšířit tak možnosti nejen pro naše studenty:

  • 8x strukturované kurzy pro pedagogy
  • 3x stínování pedagogů z inspirativních evropských škol
  • 1x hostující odborník v naší škole
  • skupinové mobility pro 24 žáků

"Financováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska představují názory a stanoviska autorů a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie nebo Domu zahraniční spolupráce. Evropská unie ani poskytovatel grantu za ně nenesou odpovědnost."