Dotace IROP - reportáž

17.04.2023

V roce 2018 naše škola získala první velkou dotaci v rámci IROP programu na vybavení odborných učeben a pořízení školních notebooků a dalších vzdělávacích pomůcek. Název projektu "Dostupnost a kvalita vzdělávání ZŠ SMART", registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0007510, výše dotace: 1.106.455,- Kč. V roce 2023 vznikla krátká reportáž o tom, jak s pořízenými pomůckami ve Smartu pracujeme.