Stávka učitelů

27.11.2023

Podporujeme dnešní stávku pedagogů a nepedagogických pracovníků škol. Nesouhlasíme se snižováním platů nepedagogů, s omezováním prostoru pro individualizovanou práci ve školách a především s tím, že politika státu v oblasti financování školství není srozumitelně komunikována odborné, ani laické veřejnosti. Vzdělání je nejdůležitější společenskou hodnotou a investice do něj se vždy vyplatí. Nešetřeme tedy na dětech!