Dotace na podporu prevence digitální propasti 2023

29.05.2023

V polovině května nám byla schválena další dotace pro rok 2023, tentokrát na podporu prevence digitální propasti pro rok 2023. Rádi bychom díky tomuto grantu do naší školy pořídili 2 žákovské notebooky, umožní dalším dětem ve výuce využívat digitální technologie.

dotace ve výši: 20.000,- Kč

Název výzvy: Výzva MŠMT k předkládání žádostí o poskytnutí dotace z Národního plánu obnovy na podporu prevence digitální propasti - pořízení mobilních digitálních technologií a podporu vybavení škol.