ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

Termíny přijímacího řízení

 • Online prezentace ZŠ Smart - 25. 1. 2021
 • Registrace dětí k zápisu - 1. - 19. února 2021
 • Online stream "Dotazy na ředitelku ZŠ Smart" - 11. února 2021, 15:00 hod
 • Online schůzky s rodiči - 1. - 31. března 2021
 • Škola nanečisto - 8. a 9. dubna 2021 (8:30 - 14:00 hod)
 • Uzavření přijímacího řízení / zápisu - 14. dubna 2021 (13:00 - 17:00 hod)
 • Schůzka s rodiči přijatých prvňáčků - květen 2021

Přijímací řízení

Online prezentace školy (náhrada za Den otevřených dveří)

Od 25. ledna budete moci shlédnout online prezentaci ředitelky školy Mgr. Kláry Koubské, která detailně představí systém vzdělávání v ZŠ Smart, výukové metody, cíle do příštího roku a mnoho dalšího. Dozvíte se vše, co Vás, jako rodiče budoucích prvňáčků, bude zajímat ještě předtím, než přistoupíte k registraci k zápisu. 

Registrace dětí k zápisu

Dne 1. února bude zpřístupněn online formulář, kde se mohou registrovat zájemci o přijetí dětí do 1. třídy 2021/2022.

Online stream "Dotazy na ředitelku ZŠ Smart" 

11. února 2021, od 15:00 nabídneme všem zájemcům online stream setkání s ředitelkou ZŠ Smart Mgr. Klárou Koubskou a budoucí třídní učitelkou 1.A (2021/2022) Mgr. Marií Kozákovou. Dámy budou připraveny, zodpovědět v přímém přenosu jakékoliv otázky k fungování naší školy. Ptát se můžete na zápisové přijímací řízení, vzdělávací metody, cíle do budoucna či cokoliv dalšího, co Vás zajímá.


Váš dotaz můžete poslat již nyní do formuláře výše nebo přímo v době přenosu do chatu streamu.
Nejpozději začátkem února zašleme všem registrovaným zájemcům mailem odkaz a přístupové údaje pro připravovaný online stream (platforma ZOOM). 

Online schůzky s rodiči

Všem přihlášeným zašleme koncem února k výběru termíny na cca 20minutový online pohovor s vedením ZŠ SMART. Toto povídání nám umožní nejen se lépe poznat, ale především si sladit vzájemné představy o vzdělávání vašeho dítěte. Rádi odpovíme na Vaše dotazy, týkající se způsobu výuky, hodnocení dětí, fungování školy a probereme cokoliv dalšího, co Vás bude zajímat.

Škola nanečisto

Pokud situace dovolí, rádi bychom pozvali děti na 1-2 dny k nám do Smartu, aby se mohly seznámit se školním prostředím a vyzkoušely si s námi pár společných aktivit. Škola nanečisto nám ukáže temperament dětí, jejich chuť do práce a připravenost na náš způsob výuky.

Na toto setkání není třeba žádné přípravy, vše probíhá formou hry a vzájemné spolupráce.

Uzavření přijímacího řízení / zápisu

Administrativní uzavření celého zápisového procesu - předání Rozhodnutí o (ne)přijetí dítěte do ZŠ Smart. O přesné podobě budeme registrované rodiče včas informovat.

Schůzka (s rodiči) přijatých dětí

Přesný termín (cca 5/2021) a forma bude oznámena s ohledem na epidemickou situaci ve školství.


Podmínky 

Proto, aby celé přijímací řízení předškolních dětí do prvního ročníku ZŠ SMART proběhlo transparentně a spravedlivě, a rodiče, kteří si přejí dítě vzdělávat ve škole SMART, měli jasnou představu o podobě zápisu, stanovujeme následující kritéria pro hodnocení přijímacího řízení:

 • sourozenec / dítě učitele / děti z dětské skupiny Monkeys = max. 10 bodů
 • očekávání rodičů vůči škole (online pohovor rodič-zástupce školy) = max. 20 bodů
 • Škola nanečisto (test školní zralosti, fungování dítěte v kolektivu, logopedie, aj)= max. 30 bodů

Každé dítě má v průběhu přijímacího řízení možnost získat max. 60 bodů.

V případě stejného počtu dětí škola rozhodne tak, abychom vytvořili vyváženou třídu (počet dívek a chlapců, temperament a zájmy dětí). 

Finální rozhodnutí o přijetí je plně v kompetenci ředitele školy.

POZN: Letos budeme mít u zápisu méně sourozenců než tomu bylo v předchozích letech, takže můžeme nabídnout více míst i zájemcům zvenčí. 


Dokumenty k zápisu

 • "Dotazník pro rodiče" - viz níže (vyplnit ihned po registraci k zápisu)
 • "Zápisní list do 1. třídy" a "Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání" -  zaslat scan po online registraci + nutno předat škole originály (doporučená pošta, osobní předání, datová schránka: vd68mzw)
 • Rodný list - kopie k náhledu (budete včas vyzváni)

Pro více informací nás můžete kontaktovat