ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ

V průběhu roku se snažíme vyhledávat motivující projekty a soutěže z různých oblastí, aby se žáci s různými zájmy a dovednostmi mohli rozvíjet a využít svých talentů. Vždy se snažíme vyhledávat takové aktivity, které podpoří v dětech vlastní motivaci a posunou jejich zájem k dalším pokrokům.


Ve školním roce 2021/2022 slavili naši žáci úspěchy např. v těchto soutěžích:


červen 2022

* Gratulujeme Kubovi H. a Ríšovi H. za dosažení skvělých výsledků ve SCIO Národním testování žáků 7. tříd (matematika)!

* Dalšího úspěchu dostáhl náš tým 5ti žáků (8.-9.tř), kteří se zúčastnili souboje v televizním pořadu Už tam budem?, který pravidelně vysílá Česká Televize Déčko. Jejich vítězství můžete sledovat v archivu ČT - více info zde.

V červnu jsme oslavili ještě mnoho dalších úspěchů - mimo jiné např. certifikování našich školních vrstevnických mediátorů, kteří prošli několikadenním školením a od příštího roku již budou v ZŠ Smart pomáhat spolužákům řešit jejich konflikty a udržovat pozitivní klima v kolektivu. Více info zde.


V květnu si Adam P., Honza K. a Karolína S. odnesli "cenu za poezii" za úspěšnou účast ve 24. ročníku literární a recitační soutěže Macharův Brandýs. Více info zde.

Vybraní žáci 2. - 5. třídy se zúčastnili fotbalového turnaje McDonald´s Cup, který proběhl v dubnu a květnu mezi roudnickými základními školami. Gratulujeme našemu týmu, který se umístil na 4. místě!

A v květnu se ještě 2 žáci 9.A (Anička a Adam) zúčastnili finále matematické soutěže Liga ABAKU.

V celkovém počtu spočítaných ABAKU úloh se naše škola umístila na 5. místě!


leden 2022

Gratulujeme Sofii V., za dosažení skvělého výsledku v Národním testování žáků ZŠ v matematické gramotnosti.


únor 2022

Na základní škole Smart se 9. a 10.2.2022 konalo školní kolo celostátní soutěže v anglickém jazyce. Žáci se zapojili do dvou kategorií - kategorie žáků do 7. třídy základní školy a kategorie žáků 8.a 9. tříd základní školy. Vítězové budou školu reprezentovat v okresním kole soutěže, které se koná 1.3.2022 v Litoměřicích 


listopad 2021

Gratulujeme Dominice P., která se v soutěži Zebra se za Tebe nerozhlédne, vyhlášené Policií ČR pro žáky 1. stupně, umístila na krásném 3. místě (Ústecký kraj). Zabodovala v literární části s básničkou na téma bezpečné chování na silnicích. Držíme palce v postupu do celorepublikového kola!

listopad 2021

Žáci od čtvrté třídy se každoročně mohou zúčastnit soutěže Bobřík informatiky. Ta se zaměřuje na seznamování dětí s informatickými otázkami a problémy, a ukazuje jim, že informatika není totéž co ovládání počítače. Těší nás, že pět našich páťáčků dnes dosáhlo skvělý výsledek v kategorii MINI a potvrdili tím, že je práce s informacemi, algoritmizace a další řešení problémů opravdu baví!


listopad 2021

Další naše velká gratulace míří k Barunce B., žákyni 7. třídy, která se v komiksové soutěži "Promluv k světu bublinou" umístila na skvělém 3. místě. Soutěž každoročně vyhlašuje humanitární a rozvojová organizace ADRA, která se tak snaží upozorňovat na největší globální problémy současnosti, mezi které patří i znečištění životního prostředí.