ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ

V průběhu roku se snažíme vyhledávat motivující projekty a soutěže z různých oblastí, aby se žáci s různými zájmy a dovednostmi mohli rozvíjet a využít svých talentů. Vždy se snažíme vyhledávat takové aktivity, které podpoří v dětech vlastní motivaci a posunou jejich zájem k dalším pokrokům.


Ve školním roce 2021/2022 slavili naši žáci úspěchy např. v těchto soutěžích:


leden 2022

Gratulujeme Sofii V., za dosažení skvělého výsledku v Národním testování žáků ZŠ v matematické gramotnosti.


únor 2022

Na základní škole Smart se 9. a 10.2.2022 konalo školní kolo celostátní soutěže v anglickém jazyce. Žáci se zapojili do dvou kategorií - kategorie žáků do 7. třídy základní školy a kategorie žáků 8.a 9. tříd základní školy. Vítězové budou školu reprezentovat v okresním kole soutěže, které se koná 1.3.2022 v Litoměřicích 


listopad 2021

Gratulujeme Dominice P., která se v soutěži Zebra se za Tebe nerozhlédne, vyhlášené Policií ČR pro žáky 1. stupně, umístila na krásném 3. místě (Ústecký kraj). Zabodovala v literární části s básničkou na téma bezpečné chování na silnicích. Držíme palce v postupu do celorepublikového kola!

listopad 2021

Žáci od čtvrté třídy se každoročně mohou zúčastnit soutěže Bobřík informatiky. Ta se zaměřuje na seznamování dětí s informatickými otázkami a problémy, a ukazuje jim, že informatika není totéž co ovládání počítače. Těší nás, že pět našich páťáčků dnes dosáhlo skvělý výsledek v kategorii MINI a potvrdili tím, že je práce s informacemi, algoritmizace a další řešení problémů opravdu baví!


listopad 2021

Další naše velká gratulace míří k Barunce B., žákyni 7. třídy, která se v komiksové soutěži "Promluv k světu bublinou" umístila na skvělém 3. místě. Soutěž každoročně vyhlašuje humanitární a rozvojová organizace ADRA, která se tak snaží upozorňovat na největší globální problémy současnosti, mezi které patří i znečištění životního prostředí.