ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY 2020/2021

V souvislosti s mimořádným opatřením MŠMT ohledně letošních zápisů do 1. třídy 2020/2021, které bylo zveřejněno dne 18.3.2020, bychom Vás rádi informovali o upraveném zápisovém postupu ZŠ Smart:

 • Od 14. 1. 2020 do 13. 3. 2020 - elektronická registrace všech zájemců o školní docházku do 1. třídy 2020/2021.
 • 23. 3. 2020 - všichni registrovaní zájemci obdrží od školy (elektronicky) grafomotorické a logické úkoly pro své předškoláčky. Děti doma samostatně splní zadání. Rodiče poté vyplněné dokumenty naskenují a pošlou mailem na adresu: lucie.stodulkova@gmail.com (termín: do 27. 3. 2020)
 • Originály "Zápisního listu" a "Žádosti o přijetí" je nutno doručit do 3. 4. 2020 do školy:
 1. osobně (s dodržením všech aktuálních bezpečnostních pravidel)
 2. doporučenou poštou (ZŠ Smart, Neklanova 1806, Roudnice n/L 413 01)
 3. osobní datovou schránkou (datová schránka školy: vd68mzw)
 4. e-mailem s uznávaných elektronickým podpisem

 • Škola se individuálně domluví s každým zájemcem a uskuteční s dítětem max 15minutový online rozhovor (Skype, Discord, WhatsUp). Za školu povídání povedou vždy 2 učitelé.
 • Škola poté vyhodnotí (dle níže uvedených kritérií) všechny získané podklady a dle bodového hodnocení vybere 15 dětí + 2 náhradníky.

Proto, aby byl zápis a následné přijímací řízení (i v této mimořádné situaci) předškolních dětí do prvního ročníku ZŠ SMART maximálně transparentní a spravedlivý, stanovujeme následující kritéria pro hodnocení přijímacího řízení:

 1. sourozenec/dítě učitele = max. 20 bodů
 2. očekávání rodičů vůči škole (dotazník) = max. 10 bodů
 3. testu školní zralosti = max. 10 bodů
 4. online pohovor dítěte se zástupci školy = max. 20 bodů
 5. děti z dětské skupiny Monkeys = 5 bodů

Každé dítě má v průběhu přijímacího řízení možnost získat max. 65 bodů.

Poznámky:

 • Vyplněný dotazník "Zájemci o školní docházku" - viz níže
 • Vyplněné dokumenty "Zápisní list do 1. třídy" a "Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání" - viz níže
 • Testování školní zralosti zahrnuje: hodnocení grafomotorických schopností a schopnosti logického myšlení, matematických vloh a obrazové představivosti.
 • Online pohovor (Skype, Discord, WhatsUP) bude probíhat formou společného popovídání si a seznámení se s dítětem. Délka bude max 15minut.

Finální rozhodnutí o přijetí je plně v kompetenci ředitele školy.

Výsledky budou rodičům zaslány mailem 24. 4. 2020.

Pro více informací nás můžete kontaktovat.


Poznámky:

 • Vyplněný dotazník "Zájemci o školní docházku" - viz níže 
 • Vyplněné dokumenty "Zápisní list do 1. třídy" a "Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání" - viz níže
 • Testování školní zralosti zahrnuje: hodnocení řečových a grafomotorických schopností, logického myšlení, matematických vloh, obrazové představivosti a komunikačních schopností. 

Na přijímací rozhovor není nutné se s dětmi připravovat, je veden formou hry a jeho cílem je zjistit aktuální úroveň mentální zralosti dítěte. 

Finální rozhodnutí o přijetí je plně v kompetenci ředitele školy. 


Pro více informací nás můžete kontaktovat.

K zápisu si můžete přinést výše uvedené dokumenty již vyplněné. Budeme pak mít více času na společné povídání :-).

Ještě před zápisem do 1. třídy se k nám můžete přijít podívat na Den otevřených dveří.