ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY 2020/2021

středa 1. dubna a čtvrtek
 2. dubna 2020
oba dny od 13:00 do 18:00 hod* 

*přesný termín zápisu bude každé rodině sdělen na základě registrace k zápisu - viz odkaz výše

PŘIHLÁŠKY K ZÁPISU PŘIJÍMÁME DO 13. 3. 2020.

Proto, aby zápis a následný přijímací řízení předškolních dětí do prvního ročníku ZŠ SMART proběhly transparentně a spravedlivě, a rodiče, kteří si přejí dítě vzdělávat ve škole SMART měli jasnou představu o podobě zápisu, stanovujeme následující kritéria pro hodnocení přijímacího řízení:


  1. znalosti angličtiny = max. 10 bodů
  2. očekávání rodičů vůči škole = max. 10 bodů
  3. zvládnutí přijímacího pohovoru, včetně testu školní zralosti = max. 20 bodů
  4. sourozenec/dítě učitele = 10 bodů
  5. děti z dětské skupiny Monkeys = 5 bodů


Každé dítě má v průběhu přijímacího řízení možnost získat max. 55 bodů.  


Poznámky:

  • Rodný list dítěte
  • Vyplněný dotazník "Zájemci o školní docházku" - viz níže
  • Vyplněné dokumenty "Zápisní list do 1. třídy" a "Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání" - viz níže
  • Testování školní zralosti zahrnuje: hodnocení řečových a grafomotorických schopností, logického myšlení, matematických vloh, obrazové představivosti a komunikačních schopností. Testy školní zralosti a výsledky hodnocení znalostí angličtiny budou rodičům dítěte k dispozici k nahlédnutí. 

Na přijímací rozhovor není nutné se s dětmi připravovat, je veden formou hry a jeho cílem je zjistit aktuální úroveň mentální zralosti dítěte. 

Finální rozhodnutí o přijetí je plně v kompetenci ředitele školy. 


Pro více informací nás můžete kontaktovat.

K zápisu si můžete přinést výše uvedené dokumenty již vyplněné. Budeme pak mít více času na společné povídání :-).

Ještě před zápisem do 1. třídy se k nám můžete přijít podívat na Den otevřených dveří.