ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY 2019/2020

úterý 3. dubna a středa
 4. dubna 2019 
oba dny od 15:00 do 17:00 hod

Proto, aby přijímací řízení a následný zápis předškolních dětí do prvního ročníku ZŠ SMART proběhly transparentně a spravedlivě, a rodiče, kteří si přejí dítě vzdělávat ve škole SMART měli jasnou představu o podobě zápisu, stanovujeme následující kritéria pro hodnocení přijímacího řízení:


  1. znalosti angličtiny = max. 10 bodů
  2. očekávání rodičů vůči škole = max. 10 bodů
  3. zvládnutí přijímacího pohovoru, včetně testu školní zralosti = max. 20 bodů
  4. sourozenec/dítě učitele = 10 bodů
  5. děti z dětské skupiny Monkeys = 5 bodů


Každé dítě má v průběhu přijímacího řízení možnost získat max. 55 bodů.  


Poznámky:

  • Účast na "škole nanečisto" je podmínkou přijetí. V případě, že se dítě z důvodu nemoci, či jiného nemůže zúčastnit, je nutné se domluvit individuálně.
  • Testování školní zralosti zahrnuje: hodnocení řečových a grafomotorických schopností, logického myšlení, matematických vloh, obrazové představivosti a komunikačních schopností.
  • Testy školní zralosti a výsledky hodnocení znalostí angličtiny budou rodičům dítěte k dispozici k nahlédnutí.
  • Finální rozhodnutí o přijetí je v kompetenci ředitele školy.

V případě stejného počtu bodů uchazečů o poslední volná místa rozhodneme o přijetí losem

Na přijímací rozhovor není nutné se s dětmi připravovat, je veden formou hry a jeho cílem je zjistit aktuální úroveň mentální zralosti dítěte.

Pro více informací nás můžete kontaktovat.

K zápisu si můžete přinést vyplněné výše přiložené dokumenty. Budeme pak mít více času na společné povídání :-).

Ještě před zápisem do 1. třídy se k nám můžete přijít podívat na Den otevřených dveří. Informace o "škole nanečistoa přihlašovací formulář naleznete zde.