TEMATICKÉ PLÁNY

Na této stránce naleznete po jednotlivých měsících podrobně rozepsané tematické plány za každý z hlavních předmětů (Matematika, Český jazyk, Anglický jazyk a Přírodověda). Tyto rozpisy by Vám měly pomoci udělat si přesnou představu, co se v daný okamžik žáci v naší škole učí. Z tematických plánů poté připravujeme individuální vzdělávací plán pro každého žáka. Ten má pak každý k dispozici ve své osobní složce ve třídě. Jeho plnění slouží mimo jiné i jako hlavní podklad pro čtvrtletní hodnocení dětí.