TEMATICKÉ PLÁNY 2019/2020

TEMATICKÉ PLÁNY NA ROK 2020 / 2021 BUDOU DOPLNĚNY DO KONCE ZÁŘÍ 2020.

Na této stránce naleznete po jednotlivých měsících podrobně rozepsané tematické plány za každý z vyučovaných předmětů. Tyto rozpisy by Vám měly pomoci udělat si přesnou představu, co se v daný okamžik žáci v naší škole učí. Z tematických plánů poté připravujeme měsíční plán pro každého žáka. Jeho plnění slouží mimo jiné i jako hlavní podklad pro čtvrtletní hodnocení dětí.

Aktualizováno pro školní rok 2019/2020 - ke 30. 9. 2019