TEMATICKÉ PLÁNY

Na této stránce naleznete po jednotlivých měsících podrobně rozepsané tematické plány (1. stupeň) za každý z vyučovaných předmětů. Tyto rozpisy by Vám měly pomoci udělat si přesnou představu, co se v daný okamžik žáci v naší škole učí. Z tematických plánů poté připravujeme individuální vzdělávací plán pro každého žáka. Jeho plnění slouží mimo jiné i jako hlavní podklad pro čtvrtletní hodnocení dětí.

Aktualizováno pro školní rok 2018/2019 - k 17. 9. 2018

Matematika
Matematika
Český jazyk
Český jazyk
Prvouka / Přírodověda
Prvouka / Přírodověda