SPOLEK LITTLE MONKEYS

Výkonná ředitelka spolku: BcA. Eva Synková - littlemonkeys@volny.cz

Účelem spolku je rozvoj a praktické testování metodiky bilingvního předškolního a školního vzdělávání a podpora, propagace a šíření osvěty v oblasti bilingvního předškolního i školního vzdělávání.

Spolek poskytuje péči o dítě v dětské skupině.


Hlavní činnost spolku je naplňována zejména prostřednictvím:

 • poskytování péče o děti v dětské skupině
 • systematické práce s dětmi
 • poskytování nejlepších dostupných metod a nástrojů v oblasti bilingvního vzdělávání
 • informační činnosti, osvěty a konzultací
 • spolupráce, podpory komunikace a výměny informací s jinými subjekty poskytujícími předškolní a školní vzdělávání, na národní i mezinárodní úrovni
 • pořádání seminářů, přednášek a konferencí směřujících především k osvětě a propagaci bilingvního vzdělávání a prezentace aktivit spolku
 • vydávání a distribuce publikací, brožur, letáků a dalších materiálů
 • vytváření podmínek pro rozšiřování možností bilingvního předškolního a školního vzdělávání
 • organizování volnočasové a zájmové práce s dětmi a jejich rodiči
 • spolupráce s orgány veřejné správy
 • zřízení a výkonu funkce zřizovatele školské právnické osoby

Více informací naleznete ve Stanovách spolku - viz níže.


Pokud máte zájem stát se členem spolku Little Monkeys, prosím, zašlete nám "přihlášku" na littlemonkeys@volny.cz