ROZVRHY TŘÍD

Ranní družina je otevřena od 7:00 hod do začátku vyučování.

Po skončení výuky mohou děti přejít do družiny, která je otevřena do 17:00 hod.

POZOR ZMĚNA!!! UPRAVENÉ ROZVRHY PRO II. POLOLETÍ 2018 

(změna je vždy označena "ZELENĚ")

1. TŘÍDA

Marie Kozáková - Český jazyk, Matematika, Čtení, Pracovní činnosti

Markéta Kuruczová - Prvouka

Jana Vobecká - Tělocvik

Klára Havránková - Anglický jazyk

Ivan Šimáček - Hudební výchova 

Kate Stenberg - Výtvarná výchova (anglicky) 


2. TŘÍDA

Vlasta Tvrdíková - Pracovní činnosti, Čtení, Anglický jazyk, Matematika

Kirsty Laubová - Anglický jazyk, Výtvarná výchova (aj) 

Jana Vobecká - Tělocvik

Klára Havránková - DIGI 

Ivan Šimáček - Hudební výchova

Eva Synková - Dramatický výchova 


3. TŘÍDA

Jana Vobecká - Český jazyk, Výtvarná výchova, Prvouka, Čtení

Eva Synková - Matematika, Dramatická výchova

Klára Koubská - Anglický jazyk

Markéta Kuruczová - Čtení

Pavel Folk - Tělocvik

Kirsty Laubová / Kate Stenberg - Prvouka (aj)

Ivan Šimáček - Hudební výchova

Klára Havránková - DIGI


4. TŘÍDA

Eva Synková - Matematika, Dramatická výchova, Německý jazyk

Kate Stenberg - Anglický jazyk (projekt)

Kateřina Neumannová - Čtení

Klára Havránková - Anglický jazyk

Jana Vobecká - Přírodověda, Výtvarná výchova

Vlasta Tvrdíková - Český jazyk

Ivan Šimáček - Hudební výchova

Klára Koubská - Vlastivěda, Mediální výchova, DIGI

Pavel Folk - Tělocvik

Diego Marchionni - Španělský jazyk


5. TŘÍDA

Eva Synková - Dramatická výchova, Německý jazyk

Kirsty Laubová - Anglický jazyk (projekt)

Kateřina Neumannová - Čtení

Klára Havránková - Vlastivěda

Jana Vobecká - Přírodověda, Výtvarná výchova

Marie Kozáková - Český jazyk, Matematika

Ivan Šimáček - Hudební výchova

Klára Koubská - Anglický jazyk, Mediální výchova, DIGI

Pavel Folk - Tělocvik

Diego Marchionni - Španělský jazyk

Školní informační systém

pro komunikaci s rodiči

Škola pro komunikaci s rodiči dále využívá informační systém iskola.cz, kde naleznete:

  • detailní rozvrh vyučování
  • rozpisu vyučujících dle jednotlivých předmětů
  • přehled omluvených a neomluvených absencí žáka
  • prostor pro on-line omluvu žáka v době jeho absence
  • přehled všech informačních zpráv, které jsou adresovány rodičům
  • emailové rozhraní s vlastní emailovou adresou, včetně kontaktů na všechny pracovníky školy, rodiče a žáky

Přístupové údaje, včetně krátkého zaškolení, získá každý rodič po nástupu dítěte do školy.