ROZVRHY 2019 / 2020

Ranní družina je otevřena od 7:00 hod do začátku vyučování.

Po skončení výuky mohou děti přejít do družiny, která je otevřena do 17:00 hod.

ZMĚNY ROZVRHU VYHRAZENY! Na začátku září může dojít ještě k drobným přesunům jednotlivých vyučovacích hodin. Konce výuky však zůstanou neměnné!

* Doplňovačka - tato hodina je věnovaná všem úkolům a aktivitám, které děti nestihly a nebo nezvládly dokončit v průběhu vyučování. Zde mají možnost vše si (pod vedením učitele) doplnit a nemuset tak nosit úkoly domů :-).

1. TŘÍDA

2. TŘÍDA

3. TŘÍDA

4. TŘÍDA

5. TŘÍDA

6. TŘÍDA

7. TŘÍDA

Legenda:

  • Člověk a příroda - Přírodověda / Fyzika / Chemie / Zeměpis / Enviro / Výchova ke zdraví
  • Člověk a společnost - Dějepis / Literatura / Výchova k občanství / Sociální zeměpis / Multi-kulturální výchova / Výchova demokratického občana
  • Kultura a tvorba - Hudební a výtvarná výchova / Drama / Tvůrčí psaní / Pracovní činnosti
  • Osobnostní a sociální výchova - Etiketa / Mediální výchova / měkké dovednosti / třídnická práce / komunitní práce a dobrovolnictví
  • Projekty - expedice, exkurze, sportovní kurzy, IT kurzy, divadelní představení, závěrečná práce a roční portfolia