RADA RODIČŮ

Rada rodičů je poradní a kontrolní útvar rodičů žáků školy SMART 

Účel

Pomáhat úzkému vedení školy, jak radou, tak konkrétní fyzickou, organizační a materiální pomocí na úspěšném provozu a chodu školy. 

Rada taktéž sbírá připomínky a dotazy rodičů, přenáší je na vedení školy a zajišťuje zpětnou vazbu.

Účast

Dobrovolná a otevřená pro všechny aktivní rodiče žáků školy SMART.

Schází se cca 1x za 3 měsíce

Kontakt

Ing. Jiří Puršl, předseda

email: jiri@pursl.cz