PROSTORY ŠKOLY

Budova školy

venkovní prostory

vstupní brána

prostranství školy

hlavní vchod do školy

prostor pro venkovní aktivity

příchod do školy

školní zahrada

Ve škole

vnitřní prostory

vstup do školy

šatna - 1. stupeň

šatna - 2. stupeň

stolní fotbálek a koloběžkárna

Naše třídy

a další učebny

1. třída

2. třída

3. třída

4. třída

5. třída

6. třída

7. třída

družina - 1. oddělení

družina - 2. oddělení

družina - 3. oddělení

přírodovědná učebna

počítačová učebna