PROSTORY ŠKOLY

Budova školy

venkovní prostory

vstupní brána

prostranství školy

hlavní vchod do školy

prostor pro venkovní aktivity

příchod do školy

školní zahrada

Ve škole

vnitřní prostory

1. stupeň

vstup do školy

PC učebna

stolní fotbálek a koloběžkárna

2. stupeň

Naše třídy

a další učebny

1. třída

2. třída

3. třída

4. třída

5. třída

6. třída

7. třída

přírodovědná učebna

družina