Založili jsme sociální fond školy

16.05.2020

Sociální fond školy umožňuje rodinám požádat školu o pomoc v individuální složité situaci, kdy nemohou dočasně školné platit, tak aby žáci mohli i nadále do školy docházet. 

číslo samostatně vedeného bankovního účtu:

123-170 032 237/0100

Do sociálního fondu mohou přispět fyzické i právnické osoby, včetně školy samotné. Primárně fond hospodaří s příspěvky od rodičů žáků, sponzorů a dalších osob podporujících školu. Do sociálního fondu může dále škola vložit finanční prostředky získané na školních akcích. Každý příspěvek do sociálního fondu je řádně účetně evidován. Vklad do sociálního fondu je z účetního hlediska darem a škola uzavře s darujícím řádnou darovací smlouvu.