Vychováváme mladé architekty a stavitele

13.03.2019

V rámci rozvoje polytechnického vzdělávání jsme i letos připravili pro děti z první třídy projekt Malé technické univerzity. Žáci v průběhu 12ti lekcí získají názorně a jednoduše přehled o všedních věcech, které vidí denně okolo sebe. Pomocí stavebnice LEGO, dalších pomůcek a vedení zkušené lektorky si vše názorně vyzkouší a postaví. Během jejich práce se mimo jiné rozvíjí i řečové a komunikativní dovednosti, smyslové vnímání, paměť, pozornost a představivost. 

Žáci vytváří vlastní stavby, učí se číst v jednoduchých technických výkresech, rozvíjí své logické a konstruktivní myšlení, procvičují hrubou a jemnou motoriku. 

Lekce z programu MTU pro ZŠ:

 1. Stavitel města (tvorba mapy vlastního města)
 2. Malý architekt (stavba základů domu podle výkresu)
 3. Stavitel mostů (stavba Karlova mostu, po kterém se děti mohou projít)
 4. Stavitel věží (stavba makety Ještědu)
 5. Malý inženýr (zkoumání, jak v domech fungují rozvody elektřiny a vody)
 6. Malý projektant (plán přívodu vody z vodojemu do domu a odtoku odpadní vody do čističky odpadních vod)
 7. Malý vodohospodář (význam a fungování filtrace a čištění odpadní vody)
 8. Malý energetik (stavba tepelné elektrárny, do které se zavede elektřina)
 9. Malý zpracovatel odpadů (jak a co recyklujeme, praktická ukázka recyklace papíru)
 10. Malý archeolog (průzkum základů prastarých staveb a rekonstrukce objevených budov)
 11. Malý ropař (co vše vyrábíme z ropy, jednoduchý pokus - separace)
 12. Malý plynárník (jak poznáme, že uniká plyn, zemní plyn si zavedeme až do domu)

Projekt Malá technická univerzita byl financován z dotace MŠMT "Šablony II" - šablona "Klub dětí ze ZŠ".